Teológia

V tejto časti sa budem venovať teologickým úvahám nad zákonitosťami duchovnej a náboženskej cesty. Odvediem vás pomocou rozumu a logiky od mŕtvej učebnicovej formy Boha samotného, ktorého v sebe pestujú dogmatici a privediem vás k živej forme Boha, ktorý sa zjaví vo vašich neurónoch. Teológia zoberie náboženstvu jeho tajomstvá, ale dá mu budúcnosť.

Logika teológie
Písmenkové meditácie. Náboženské obrazy a znaky. Písmo sväté. Odkaz charizmatikov. Dogma strážcov odkazu. Mŕtvy odkaz v modlitbe. Mŕtve zasväcovanie. Mŕtve náboženské slovo v dnešnej teológii. Žijem živé v sebe a nikdy nie vo vonkajšom svete. Mytológia náboženskej aury. Náboženstvo smrti.

Ježiš, Boh a prírodoveda
Na svojej duchovnej ceste som už postúpil dostatočne ďaleko. V prvom rade som si uvedomil celý náboženský odkaz, a to v celku časovom a územnom. Rešpektujem všetko náboženské a vo vnútri náboženského odkazu vnímam Božie. Teda všetko náboženské v sebe obsahuje nedotknuteľný odkaz.

Vedec alebo kňaz
Boh. Dejiny Boha. Zjavenie Boha. Evolúcia Boha. Darvinizmus Boha. Zvnútornenie Boha. Zákonitosti Boha. Vedomie neurónov. Vedomie aurické. Zem. Slnečná sústava. Mliečne dráhy. Galaxia. Iné galaxie.

Teológ v teológii
Znaky Božie. Slovo Božie. Teológ je svätec. Teológ má spomienku na Boha. Teológ a zemská magma. Teológ a veštectvo. Teológ a špiritizmus. Teológ je dogmatik. Teológ je reformátor. Teológ je vedec Božieho sveta.

Dnešná skúsenosť Boha
Historická skúsenosť. Aktuálna skúsenosť. Budúca skúsenosť. Náboženská časť dejín. Dogmatizmus. Chorobnosť. Rozumové pochopenie Boha. Boh ako duchovná cesta. Náboženské artefakty. Odkaz ako inšpirácia. Odkaz ako dogma. Odkaz ako duchovná cesta. Miesto hromadenia artefaktov. Náboženský fenomén. Ideológia.

Stanovisko Boha
Treba mlčať. Moje stanovisko a moja túžba sú zbytočné. Vaša túžba je zbytočná. Boh, Boží svet a symboly vám dávajú svoje stanovisko. Boh a jeho svet rozhodnú, čo sa bude diať. Vy alebo ja iba splníme to, čo si želá Boh a jeho svet.

Boh v našich neurónoch
Cesta nekonečnej odkázanosti. Otvorenosť voči Bohu. Mŕtva odkázanosť. Živá odkáznosť. Odkázanosť svätcov. Odkázanosť na seba. Dožadovanie sa Otca Boha. Prítomnosť Božia. Bez Boha. S Bohom. Boh ako trávenie chleba. Boh ako základ civilizácie. Boh náš Otec jediný. Boh nás stvoril, a preto zradíme.

Hlupák, hĺbka, hlboko založený
Minulosť. Vlastná hĺbka. Sklamanie. Položil som otázku. Vedecké. Psychiatria. Patológia. Zomrel génius. Génius sa stal hlupákom. Nová hĺbka. Cesta a pravda.

Nové chápanie Boha
Nová pracovná hypotéza Boh. Boh svätcov. Život si bez mŕtveho Boha poradí. Živý Boh ako duchovná cesta. Vytlačiť Boha zo sveta. Vytlačiť Boha z poníženia kríža. Charizmatický Boh. Osobne živý Boh. Vedecké poznanie Boha.

Psychiatrická teológia
Pokračujem v sérii voľných úvah, ktoré majú zámer narušiť Božie tajomstvo racionalitou psychiatrického dogmatizmu. Skončiť s teológiu, ktorá rozpráva o Bohu v podobe mytologických obrazov zmenených na mytologické slová.

Božia teológia logika
Pozrieme sa tu z Božieho zámeru na teológiu ako smer náboženského rozjímania a osobitej cesty k Bohu ako hľadanie najdokonalejšej komunikácie v samotnej Božej geometrii tvarov a znakov.

Náboženská teológia
Budeme sa venovať náboženským meditáciám, ktoré nám otvoria náboženský svet, boží svet alebo čisto nábožensky aj kráľovstvo nebeské. Zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.


Meditacia.sk > Náboženstvo > Teológia >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo