Video

Tu si nájdete rôzne druhy videonahrávok. Budeme sa snažiť dať sem zaujímavé videá z oblastí, ktoré súvisia s ezoterikou. Môžete si tu prezrieť videá z prírody, zo života zvierat, náboženské pamiatky, rôzne etnické kultúry. Tiež sem budeme dávať videá vlastnej výroby, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť rôzne meditačné postupy a zvládnuť lepšie techniky samoliečby.


<< Novšie články Staršie články >>

Videá vulkánov a ruské mandaly
Venujeme sa problematike fantómového, astrálneho tela a nórskeho tela. Ide v zásade o problematiku klinickej smrti. Ezoterici tohto zoskupenia celé roky cvičia rané štádiá klinickej smrti.

Meditačné videá
Meditačné videá slúžia k samotnej meditácii, pokiaľ boli priamo pre tieto účely robené. Potom máme rôzne druhy videí, ktoré tvoria digitálni umelci.

Meditácia na videá
Ezoterik tohto zoskupenia sa musí poriadne vzdelávať a videá sú výborný materiál. Samozrejme, nie každý v tomto zoskupení dosahuje špičkovú úroveň ohľadom vzdelávania. Len pár jedincov sú skutočne polyhistorické osobnosti, ktoré majú dobrý záber do všetkých vedných oborov. Otázne je, do akej úrovne.

Videá k meditáciám
V oblasti meditácie sa stali videá dôležitou meditačnou technikou. Môžete ich použiť aj na vhodný relax a uvoľnenie, samozrejme nie všetky videá. Niektoré videá slúžia na vzdelávanie do určitej oblasti.

Meditačné videá
Pripravil som pre vás zoznam meditačných videí. Meditačné videá si pozrite a meditujte na ne. Pokiaľ sú to videá s umeleckou tematikou, ktoré tvoria základ schopnosti prijímať zmeny vo svojom živote, môžu slúžiť aj ako dynamická regenerácia.

Zasvätenie staroveký Egypt a mozoček
Venujeme sa budovaniu astrálneho tela. Ide o náročnú problematiku aj v samotnej ezoterike, pretože zachádza na hranicu klinickej smrti a celkovo ukončenia existencie človeka ako inteligentnej organickej hmoty.

Zasvätenie do dimenzie UČI robo
Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tento druh ezoteriky nie je pre každého a treba mať za sebou už aspoň 18 rokov každodennej ezoteriky. Ale môžete to všetko brať ako teoretickú prípravu k budúcej praxi.


Zasvätenie dôchodcovské zhluky
Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tieto meditácie si vyžadujú množstvo získaných mimoriadnych schopností, ktoré si musí ezoterik nacvičiť a systematicky udržiavať.

Zasvätenie do dôchodcovských objektov
V ezoterike sem dorazili do zásadne odlišnej ezoteriky ako doteraz. Možno zodpovedne konštatovať, že je tu ezoterika, ktorú z organickej hmoty nerobil nikto. Ide o svet dôchodcovských objektov kozmov minulosti.

Zasvätenie do presnosti času
Prečo mám rád slnečné hodiny? Lebo sa večer vypnú samé. Vyriešil som problém budíka na slnečných hodinách, kúpil som si živého kohúta. Pokiaľ majú slnečné hodiny stredovú tyč 60 metrov, tak môžem merať aj sekundy.

Zasvätenie do fyziky času
Venujeme ezoterike dvojníkov. Pod systémom dvojníkov treba rozumieť špecifický stav v psychike ezoterika a špeciálne v jeho neurónových oblastiach, napríklad vo veľkom mozgu.

Zasvätenie do temnej energie a hmoty
Venujeme sa ezoterike. Pod ezoterikou tu rozumieme duchovnú cestu, ktorá sa na začiatku realizuje do tela ezoterika. Ide o to, aby sa ezoterik naučil čo najviac koncentrovať svoju pozornosť do orgánov a systémov tela.

Zasvätenie do makety 40 škatúľ
Venujeme sa ezoterike a to sú hlavne koncentračné cvičenia do svojho tela a psychiky. Ezoterik mnoho rokov svedomito preniká vytrvalými cvičeniami do svojho vnútra a priebežne zo svojho vnútra preniká do vonkajšieho sveta okolo seba.

Zasvätenie do výbuchov supernovy v kozme
Ezoterika je duchovná cesta, ktorej základom je schopnosť sa koncentrovať a psychicky prenikať do svojho tela a jeho častí.

Zasvätenie časticová plazma
Ezoterika je mimoriadne náročná. Ide o špecifické psychické cvičenia, ktorými sa ezoterik dostáva do vnútra svojho tela a mysle. Vyžaduje to mnoho času, celé roky neustálych cvičení a prerábanie klasickej ľudskej mysle na myseľ kozmickú.


Zasvätenie časticové - elektrická vodivosť
Venujeme sa ezoterike, ktorá má za sebou 16 rokov intenzívneho vývoja a postúpila vďaka skupine špičkových ezoterikov za hranice bežnej ezoteriky.

Zasvätenie röntgenové žiarenie
Zaoberáme sa ezoterikou systému dvojníka pod označením D.D. UČI dvojník. Ide o postupné psychické prenikanie do vlastného vnútra. Je to niečo ako koncentrácia na seba a na to, čo vo vnútri seba máme.

Zasvätenie do sily tisícok atómových výbuchov
Venujeme sa ezoterike dvojníkov pod označením UČI. Ide o množstvo cvičení v neurónových oblastiach ľudského mozgu. Samozrejme, nájdu sa výnimočne jedinci, ktorí majú systém dvojníka vybudovaný na patologickom základe.

Zasvätenie do systému dier v kozme
Ezoterika systému dvojníkov pod označením UČI je špeciálny druh ezoteriky, pri ktorej treba vo svojich neurónoch budovať systém mimoriadnych schopností.

Zasvätenie do časticovej psychiky
Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá sa doteraz nikdy nepraktizovala. Pestujeme tu ezoteriku, ktorá prioritne stojí na rozumovosti, racionalite, logike a psychickom prieniku do kozmu a zároveň do sveta častíc.

Zasvätenie do častíc a galaxií
Ezoterici tohto zoskupenia si neustále a trvalo budujú vo svojich neurónových oblastiach špeciálne schopnosti, ktoré im dovoľujú realizovať duchovnú cestu.

Zasvätenie do 3D animácií galaxií
Venujeme sa problematike systému dvojníka. Je to vrcholová ezoterika, ktorá sa tu doteraz nepestovala. Všetko, čo tu píšeme, aj ovládame.

Zasvätenie do gravitačných vĺn
Kybernetika je veda o objektoch a ich informačnom zrkadlení v mysliach organickej hmoty a jej technologických zariadeniach.

Zasvätenie do gama žiarenia v kozme
Nacvičujeme systém dvojníka. Ide o vrcholovú ezoteriku zameranú na psychický výcvik stavu dvojníka. Tento druh ezoteriky praktizujú výhradne ezoterici, ktorí majú za sebou mnoho rokov meditácií.

Zasvätenie D.D. UČI 20 do dôchodkových častíc
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o to, aby sa psychika ezoterika postupne naučila fungovať vo svete častíc. Ide o špecifické častice, ktoré vznikajú po zániku celých súhvezdí...

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Video >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo