Meditačné videá

dátum: 08.12.2014

Pokiaľ ste začínajúci ezoterik alebo osoba, ktorá nastúpila cestu do svojho fyzického tela, môžete využiť meditáciu cez videá, aby ste spoznali svoj vnútorný svet a naučili ste sa na tento svet koncentrovať. Jedna zo základných duchovných ciest potrebuje koncentráciu do orgánov a systémov v tele. Koncentrácií musí byť také množstvo, aby ste si v mozgu vytvorili trvalé centrum pre prienik do svojho vnútra. Nejde iba o náhodnú koncentráciu, ktorá sa vám podarí.

Pokiaľ ste zdatnejší a zvládli ste rané štádiá klinickej smrti, tak ste potenciálne schopný sa psychicky premiestiť reálne, kde budete potrebovať. Keď zvládnete techniky tranzu z pravekej kultúry, tak vaša psychika pomocou prieniku častíc je schopná prenikať všade do kozmu skoro neobmedzene. Do kozmu okolo nás prenikajte tak, aby ste vždy vedeli, kde sa nachádzate a nie náhodne a zmätočne. Majte v tom poriadok, lebo sa dá z takéto skákania hore dole zblbnúť.

Jedna vec je kdekoľvek psychicky pomocou častíc prenikať a druhá vec je vycvičiť mnohoročným výcvikom svoj mozog, aby vedel odchádzajúce a prechádzajúce častice kódovať a dekódovať. A k tomu schopnosť častice obsahujúce informácie premeniť do reálnych a racionálnych obrazov. Nie je také jednoduché chápať hlbočiny sveta reálne a racionálne. Tie psychické prieniky do sveta okolo nás vyžadujú veľa úsilia, aby ste ich vnímali racionálne a overiť si to, čo vnímate.

Solar plexus čakra
Jedna z mimoriadne dôležitých čakier a jej centrum je v oblasti pupku. Koža a v nej zakrnutá nervová sústava prehistorického charakteru. Oživiť a aktivovať aj pomocou týchto videí. Samozrejme, nemusí sa vám okamžite podariť otvoriť túto čakru, prípadne sa otvorí dočasne na pár týždňov a potom to treba otvárať znovu a znovu. A nezabudnite si na čakrový systém vytvoriť automat v mozgu - schopnosť pre trvalé otvorenie čakrového systému.
https://www.youtube.com/watch?v=2nfeRfYIhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=43YIQhC_SWw
https://www.youtube.com/watch?v=p1xC6mSPTdc
https://www.youtube.com/watch?v=wcgUSGO6zMs&list=RDwcgUSGO6zMs#t=165
https://www.youtube.com/watch?v=7rRyhBXwlKU
https://www.youtube.com/watch?v=cSCe8O6tzdA
https://www.youtube.com/watch?v=YzQctwb2iw4
https://www.youtube.com/watch?v=CrRPe0_2CFY
https://www.youtube.com/watch?v=WvjQ6eWcy5M
https://www.youtube.com/watch?v=MtRhRIn33AY
https://www.youtube.com/watch?v=JOEac8kUwBc
https://www.youtube.com/watch?v=yVlfr766rqU

Anahana čakra
Nachádza sa pri hrudnej kosti priamo v koži a tu v zakrnenom nervstve z minulosti a bude dlhšiu dobu trvať, kým tu aktivizujete tento bod. Súvisí s inými bodmi, ale tieto sa nachádzajú hlavne na kostiach a vo vnútri kostí. A skorej ide o riadenie bioenergie ľudského tela, to majte na pamäti.
https://www.youtube.com/watch?v=nQsMWDKy05M
https://www.youtube.com/watch?v=C2MovzqwhvU
https://www.youtube.com/watch?v=2dc_G6bukiU&index=2&list=RDC2MovzqwhvU
https://www.youtube.com/channel/UCjYU1F4c263Ije6-D0_AftA
https://www.youtube.com/watch?v=9zbrtQA6dP8&list=PL0E1D5F5BD6602624&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MsvJRApDUxE&index=5&list=PL0E1D5F5BD6602624
https://www.youtube.com/watch?v=YtlyOjlk7Zg&list=PL0E1D5F5BD6602624&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=jepQbQ8yL_I&list=PL0E1D5F5BD6602624&index=75

Lotosy nad čakrami v aure
Otváranie lotosov si vyžaduje mať za sebou mnohoročnú prax v klasickom uplatnení jogy a jogínskych cvičení. A tak isto v koncentráciách na čakrové body. Až neskoršie je možné a rozumné cvičiť nad každou čakrou tvorbu bioenergetického kotúča.
https://www.youtube.com/watch?v=x16zKbBv0XY
https://www.youtube.com/watch?v=cADcRtM4BWE
https://www.youtube.com/watch?v=U66L3t68D5A
https://www.youtube.com/watch?v=owDdDU5pYTw
https://www.youtube.com/watch?v=_E3IeW0vpAs
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0KIGP9zP0
https://www.youtube.com/watch?v=ymWqmG9cHFU
https://www.youtube.com/watch?v=I72yD1N2cv8
https://www.youtube.com/watch?v=pxsQj6xmj6g
https://www.youtube.com/watch?v=0kN3F57a1qo
https://www.youtube.com/watch?v=8RGy3Sm5ZKU
https://www.youtube.com/watch?v=MAV6c1kKp4s
https://www.youtube.com/watch?v=W0POzYv9n7c
https://www.youtube.com/watch?v=Ozh1zpvxU8I
https://www.youtube.com/watch?v=wfvDtQNM30M
https://www.youtube.com/watch?v=lMtTHHmFuSk
https://www.youtube.com/watch?v=T4vxlg9256Q
https://www.youtube.com/watch?v=OBQzq_rCUgs

Sahashara čakra
Je vlastne niečo, čo je nad každým významným čakrovým bodom, ktorý odborná literatúra popisuje. Senzibil to dokáže u detí, tehotných žien, indigových detí a reikistiek vnímať v aure. Aura je energetický obal na povrchu tela, ktorý bunky neustále energeticky dopĺňa. Lotos je vlastne koncentrovaná bioenergia a možno sa s ňou liečiť.
https://www.youtube.com/watch?v=lMumsItbxVo&index=8&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5
https://www.youtube.com/watch?v=j8HzTVLt9ls
https://www.youtube.com/watch?v=tMQvSG-mA_4
https://www.youtube.com/watch?v=ju1ttq8i_F8
https://www.youtube.com/watch?v=eyg1g6C0b9Y
https://www.youtube.com/watch?v=07g1WzMIQFA
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7-yw8O3Pk
https://www.youtube.com/watch?v=ZB4WEvUr9q8

1000 plátkový lotos v aure
Toto je ako horemenovaná sahashára a tak isto sa objavuje nad každou dôležitou čakrou. A je to vlastne ezoterika robená v aure. Aby ste sa sem prepracovali, je treba mnoho rokov svedomito robiť indickú ezoteriku, ich chrámy a čakry a ich hudbu, ako keby ste žili aspoň 10 rokov trvalo v Indii.
https://www.youtube.com/watch?v=AZ7uz6LBTlw&index=2&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5
https://www.youtube.com/watch?v=masidPEtSHA&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5
https://www.youtube.com/watch?v=yme48EGzgzs&index=1&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5
https://www.youtube.com/watch?v=twgUOumazx8&index=5&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5
https://www.youtube.com/watch?v=ARonDFtKS7k&index=7&list=PLQcFYuOLNv2_YfLaeXZcLnAfPkiR99NW5

Aurora lotos alebo aurora aura
Už máte nad všetkými čakrami energetické lotosy a je čas tieto lotosy napustiť do celej aury a je tu nespočetné množstvo lotosov a to je moment začať naraz cvičiť všetky lotosy v čakre. Mal by som pripomenúť, že toto už pestujú skôr budhisti ako hinduisti. Ale rozdiel sa v tomto prípade stiera.
https://www.youtube.com/watch?v=naPB-o2eu5c
https://www.youtube.com/watch?v=CnodjZVKABo
https://www.youtube.com/watch?v=KCoZJRuBo8M&list=UUs6hN2y-sXEcfcjLjkvBgDA
https://www.youtube.com/watch?v=VTdjI9Mvjto
https://www.youtube.com/watch?v=M02C6OaPjo8
https://www.youtube.com/watch?v=uMFdoetV-Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Ifdj7CketrU&list=UUdD1ICsaDIZUA8qK24pxBig
https://www.youtube.com/watch?v=ZhHfDsClFLg&list=UUdD1ICsaDIZUA8qK24pxBig&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=9whdWXjeCSc&list=RD9whdWXjeCSc#t=8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2TT9buxM-E
https://www.youtube.com/watch?v=mVRfM_KH9SI
https://www.youtube.com/watch?v=gLOnu8NrPeg
https://www.youtube.com/watch?v=QidyVZGNcgA

Diamantové lotosy nad čakrami
Pokračuje budovanie veľkého množstva lotosov v celej aure okolo celého tela. Aura je tu chápaná ako energetický obal okolo človeka o hrúbke 5 až 10 centimetrov. Meditácie na diamanty vo videu, ale aj napájanie na diamanty v ranom štádiu klinickej smrti je to pravé cvičenie pre jedinečný stav v aure.
https://www.youtube.com/watch?v=ELxSpGl9nE0
https://www.youtube.com/watch?v=d_lOnsaEdW8
https://www.youtube.com/watch?v=1pmEotP5t2k
https://www.youtube.com/watch?v=2rj15VLJ-6g
https://www.youtube.com/watch?v=W9Dz9VlLI-c
https://www.youtube.com/watch?v=zDzPC33wv5M
https://www.youtube.com/watch?v=B6qR5SKxZjc

https://www.youtube.com/watch?v=B6qR5SKxZjc
https://www.youtube.com/watch?v=374JIL__yo8
https://www.youtube.com/watch?v=JkybfyLO2FI
https://www.youtube.com/watch?v=yL6MyLkbySM&list=UUj7TI8iiJVQxm-wgzWbOu7g
https://www.youtube.com/watch?v=di1MdSRMP-c&list=UUj7TI8iiJVQxm-wgzWbOu7g&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=sOs9ywWanPc&index=8&list=UUj7TI8iiJVQxm-wgzWbOu7g
https://www.youtube.com/watch?v=HG_hv_oEjHU
https://www.youtube.com/watch?v=M1aN1oJVupw

Nano svet a umenie
Ide o látky, ktoré sú menšie ako 0,000001 - 0,0000000001 milimetra a sú mimoriadne dôležité pre fungovanie buniek a v nich mitochondrií DNK. Táto mitochodria je mikro orgánik, respektíve druhé bunkové jadro a riadi chémiu každej bunky, ale k svojmu živou potrebuje tak maličké objekty. Laserový lúč v kozmetike funguje na veľkosti fotónov o veľkosti vyššie uvedenej. Celé filipínske liečiteľstvo pracuje práve v tejto oblasti. Záujem o nano je záujem o jedinečnú ľudskú bioenergiu a je vstupom do filipínskeho liečiteľstva.
https://www.youtube.com/watch?v=TgkEB8BOAa0
https://www.youtube.com/watch?v=3UlRFXBlqX0
https://www.youtube.com/watch?v=m6x5qPaNcnU
https://www.youtube.com/watch?v=m6x5qPaNcnU
https://www.youtube.com/watch?v=lzTY_saOXJI
https://www.youtube.com/watch?v=WFPW1oCqgDs
https://www.youtube.com/watch?v=dvUt697XQBQ
https://www.youtube.com/watch?v=gG79uWtn4Bs

Anjelské reiki do kostných mitochondrií
Mitochondrie a ich jedinečnosť v ľudskom tele a tok častíc. Schopnosť mitochondrií za teploty tela produkovať a meniť častice a neprodukovať radiáciu ako atómový reaktor alebo atómová bomba. Tejto oblasti sa venuje novodobý vedecký odbor - kvantovaná biológia.
https://www.youtube.com/watch?v=9LFdPkTkbQA
https://www.youtube.com/watch?v=hH3g8kIh74Q&index=3&list=PL5ybnvkwOJR1_Uyz8NkLvFyal7K4NCSmG
https://www.youtube.com/watch?v=JbTYPM2z_jg&list=PL5ybnvkwOJR1_Uyz8NkLvFyal7K4NCSmG&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=1m5hbPZDxBQ
https://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok
https://www.youtube.com/watch?v=rk19BPPnR8Y&list=UUSCS8FF4cReDAK3Iy2kx1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=4UMsse1Nutc&list=UUSCS8FF4cReDAK3Iy2kx1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=gkAlQkGR36w&list=UUSCS8FF4cReDAK3Iy2kx1Dg

Hypnotické videá a techniky
Hypnóza a autohypnóza, teda sám seba zhypnotizujem je technika, ktorá sa uplatňuje v celej oblasti ezoteriky, liečiteľstva a psychoterapie. Ide vlastne o schopnosť uviesť človeka do stavu ako pred operáciou a to do narkózy, ktorú dostane pacient, aby sa nehýbal a necítil bolesť. Hypnotizér je schopný v ústnej dutine a v ľudskom mozgu spôsobiť stav, aby sa začal tvoriť prohypnol a osoba sa prepadne do stavu, kde je čiastočne alebo značne ochrnutá a môže iba rozprávať a spomínať si na určité veci, ktoré nejako zabudla. Nepomýľte si tu hypnózu s divadelnou hypnózou, kde sa vyberajú často ľudia s poruchami a poškodeniami mozgu a ich zhypnotizovanie je jednoduchšie. Silnú a vodcovskú osobnosť zhypnotozujete ťažko. Osobu bez vlastnej vôle a ambícií zhypnotizujete jedna radosť.
https://www.youtube.com/watch?v=bDwYR3c4xNU
https://www.youtube.com/watch?v=I1T1xVPZyA8
https://www.youtube.com/watch?v=hTe81zJeMMk&list=PLy2fU3njwwMPyIMNOEFyYiCFazXK-EWHp
https://www.youtube.com/watch?v=Q309oHDK2co&list=PLy2fU3njwwMPyIMNOEFyYiCFazXK-EWHp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=K2WvElkYw6g&index=17&list=PLy2fU3njwwMPyIMNOEFyYiCFazXK-EWHp
https://www.youtube.com/watch?v=72FwwgmHdg8&list=PLy2fU3njwwMPyIMNOEFyYiCFazXK-EWHp&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=mXTnoU18dYY&list=PLy2fU3njwwMPyIMNOEFyYiCFazXK-EWHp&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=tVgOLWVYytMAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Video > Meditačné videá

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo