Meditačné videá

dátum: 07.07.2014

Zo začiatku je treba napájať sa na dané miesta na videách v pocite zamilovanosti, ako keď ste sa zamilovali do inej osoby a cez magnetické polia sa vaša psychika objaví na danom mieste.
Pozor na to, aby ste si to nezamieňali s koncentráciou a prienikom do svojich spomienok v mozgu a konkrétne v neurónoch. Je to niečo iné. Ďalej treba cvičiť rané štádiá klinickej smrti a potom prenikať na dané miesto cez svet mŕtvych spomienok a to je dimenzia 10 umocnené na mínus 20 metra. Na takéto prenikanie je treba sa vrátiť k pravekému a prírodnému vedomiu a nevidieť a necítiť v sebe rozdiel medzi človekom a zvieraťom, stromom a skalou. Teda je to minimálne rovnocenné a nie odlišné, ako to pestuje dnešná doba rozumu.

Máme tu videá o budhistických kláštoroch v Bhutáne. Ide o to spoznať tieto kláštory a ich tradície a mať hlbokú úctu k jedincom, ktorí boli jedinečne vo vnútri seba vystavaní: mali v tele plno embryí. Mali v sebe plno semenníkov a vaječníkov. Mali v sebe živé dvojča. Mali v sebe niekoľko miech. Mali v sebe 5 krát viacej buniek. Mali v sebe mnohonásobne viac chromozómov ako je bežné v neurónových bunkách. Mali mnohonásobne viacej neurónov aj 40 krát viacej ako bežní ľudia. Mali v sebe počas života detské žľazy. Mali v sebe 4 krát viacej kostí ako je bežné. Mali v sebe zarastené stovky prstov a podobné anomálie. A to je základ uctievania budhov.

VIDEO BHUTÁN KLÁŠTORY
https://www.youtube.com/watch?v=Hc0AZk_HsWE
https://www.youtube.com/watch?v=2i-AXfrzX1k
https://www.youtube.com/watch?v=zOm5kdjaz84
https://www.youtube.com/watch?v=zHW2jH7NYUs
https://www.youtube.com/watch?v=ICet3eVq0oo c
https://www.youtube.com/watch?v=NhsIOkbLQLI
https://www.youtube.com/watch?v=1DtXqt18D58
https://www.youtube.com/watch?v=lShjUT2JQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=Wf0L-GYBH4c
https://www.youtube.com/watch?v=ZJE0xJs0fM4

https://www.youtube.com/watch?v=3rHKPtjsYSE
https://www.youtube.com/watch?v=begU715wCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=rcGmNvYkDfM
https://www.youtube.com/watch?v=FedcYdU7dxI
https://www.youtube.com/watch?v=NX9qTfJavPU
https://www.youtube.com/watch?v=V6t3YPDpH5s
https://www.youtube.com/watch?v=0v4s-QDlZEY
https://www.youtube.com/watch?v=BEtPZfJFFP8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2PjWifE_Lo

https://www.youtube.com/watch?v=OX6cvZeCMjo
https://www.youtube.com/watch?v=quMVWNrYXkg
https://www.youtube.com/watch?v=I8AJ5EnQkyw
https://www.youtube.com/watch?v=Qe69fEWilIM
https://www.youtube.com/watch?v=xvozftE0qmQ
https://www.youtube.com/watch?v=prjOl1ioh58
https://www.youtube.com/watch?v=y-KA_60qsaU
https://www.youtube.com/watch?v=rRCJwnMxe10
https://www.youtube.com/watch?v=ACEuBMVbsbc
https://www.youtube.com/watch?v=TDDDkP-wzVs

https://www.youtube.com/watch?v=4DrhZngBK18
https://www.youtube.com/watch?v=DsqpIoUHSFg
https://www.youtube.com/watch?v=2mxdVrXP8IA

VIDEO MONGOLSKO KLÁŠTORY
https://www.youtube.com/watch?v=8rhADN46iq4
https://www.youtube.com/watch?v=gAZyu3ylxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=iEwJRnkTpeg
https://www.youtube.com/watch?v=L-8cdTsYsgc
https://www.youtube.com/watch?v=hgL6l2Zsu2U
https://www.youtube.com/watch?v=C88lefP83Q8
https://www.youtube.com/watch?v=v4ywe8MY6gs
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1xKwZ9kNw
https://www.youtube.com/watch?v=h5mBmD8ii5g

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2g8nBjZdY
https://www.youtube.com/watch?v=1rgNjl-i9LE
https://www.youtube.com/watch?v=-w6ZWx70bCQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3rk66QjqcI
https://www.youtube.com/watch?v=nbLh_QiPrqo
https://www.youtube.com/watch?v=mpPNQqwJBBI
https://www.youtube.com/watch?v=-3oBNmzp4is
https://www.youtube.com/watch?v=sbcKWeyjo1E
https://www.youtube.com/watch?v=KtOB2frAsX4

Špeciálny objekt a skorej mandala ako hrob. Stavba, pod ktorou je uložený hrob na uctievanie významnej duchovnej osoby. Koncentrácia, hlboká úcta a stotožňovanie sa, niet rozdielu medzi svetom živých a mŕtvych.

VIDEO STUPA TIBET
https://www.youtube.com/watch?v=m1SNg7aTVSU
https://www.youtube.com/watch?v=xH3E47mi4Ho
https://www.youtube.com/watch?v=J2HqMORL-so
https://www.youtube.com/watch?v=ueB0Wp6F31g
https://www.youtube.com/watch?v=BpQqvpVy_80
https://www.youtube.com/watch?v=Y0p4l9sjexA
https://www.youtube.com/watch?v=6JCJUb6ZZFM
https://www.youtube.com/watch?v=vImVERaak7U

https://www.youtube.com/watch?v=heSu83EkjRQ
https://www.youtube.com/watch?v=wmxrrrqlY2c
https://www.youtube.com/watch?v=xo9wEdxhrgQ
https://www.youtube.com/watch?v=xh5mOvfwqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=32QlUPubWhQ
https://www.youtube.com/watch?v=FoLui-OsRDc
https://www.youtube.com/watch?v=vk78phq1u2I

Máme tu sériu videí o našom vzťahu k stromom a prírode. Je tu jednoznačný návrat k hľadaniu toho, čo nás so stromami spája. Praveký človek je dokonca schopný si vymeniť vedomie so stromom a mať stav schizofrenického pacienta, ktorý stratil vlastné ja, vlastnú identitu. Ale nám bude stačiť prepojiť cez svet mŕtvych svoje vedomie a vedomie stromov.

VIDEO LETOKRUHY ČAKRA
https://www.youtube.com/watch?v=s__BcXJ-lD8
https://www.youtube.com/watch?v=5sZJyoURNYc
https://www.youtube.com/watch?v=T391URPJVT0&list=PL_-S4Sy3OIZ1TI73NiBrNKa5cPJ2HftkV
https://www.youtube.com/watch?v=vtK7w4F5GW0&index=3&list=PL_-S4Sy3OIZ1TI73NiBrNKa5cPJ2HftkV
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0&list=PL_-S4Sy3OIZ1TI73NiBrNKa5cPJ2HftkV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kYhh_i5wc2o
https://www.youtube.com/watch?v=hZkQdxCmweI

VIDEO STROM LETOKRUH
https://www.youtube.com/watch?v=_WVrlGoIWyw
https://www.youtube.com/watch?v=d4iY2RMvAM8
https://www.youtube.com/watch?v=FSwFmUyQn2Q
https://www.youtube.com/watch?v=vNCH6uhB_Bs
https://www.youtube.com/watch?v=HdgMcbNwZ3o
https://www.youtube.com/watch?v=2n6ccZWvdRE
https://www.youtube.com/watch?v=QJvtJeB2Iq0
https://www.youtube.com/watch?v=ar-emgLt_qY
https://www.youtube.com/watch?v=9g3foF7tEek
https://www.youtube.com/watch?v=R3UAJDk8TKE

https://www.youtube.com/watch?v=an2mZpaPTpA
https://www.youtube.com/watch?v=hczSUoLHKCw
https://www.youtube.com/watch?v=fyDaxzeFaRk
https://www.youtube.com/watch?v=tPJ9t3jIBjA
https://www.youtube.com/watch?v=IWgsehN2FfY
https://www.youtube.com/watch?v=PCfhXUmpWIA
https://www.youtube.com/watch?v=yty1b7cPnlE
https://www.youtube.com/watch?v=VEwk73WwmFk
https://www.youtube.com/watch?v=D1LaSzwsA_I
https://www.youtube.com/watch?v=IHNlT6SbQxQ
https://www.youtube.com/watch?v=rWzLb-P5ie0

VIDEO STROMY LETOKRUH
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2Im8nSOdg
https://www.youtube.com/watch?v=XfBWLVj-Xjg
https://www.youtube.com/watch?v=XN9Q8W7ulVY
https://www.youtube.com/watch?v=U3J_JygQFhs
https://www.youtube.com/watch?v=sQNy4P-5-IQ
https://www.youtube.com/watch?v=LybJG4O9Kls
https://www.youtube.com/watch?v=mV8mAXMnIWM
https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk

https://www.youtube.com/watch?v=-A0KsKXGlfk
https://www.youtube.com/watch?v=s2lWZ4BSHQ4
https://www.youtube.com/watch?v=DjwoJryuvzM
https://www.youtube.com/watch?v=M9V9bVEDSVs
https://www.youtube.com/watch?v=6TIYFtyiSA0&list=PL6BA377A5C114AA11&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=4p6c_qq8pLI
https://www.youtube.com/watch?v=Zc82BVRhCcg
https://www.youtube.com/watch?v=1z8t5isYD6s
https://www.youtube.com/watch?v=m6Jikt0wR4s
https://www.youtube.com/watch?v=gIyg13x2DyY

https://www.youtube.com/watch?v=_-sFYsIbgps
https://www.youtube.com/watch?v=t1CqZXKRLSE
https://www.youtube.com/watch?v=zB4OmDzqv54
https://www.youtube.com/watch?v=6CLyLPOyaio
https://www.youtube.com/watch?v=zk2H2DKomnc
https://www.youtube.com/watch?v=WppVkmzkDv4
https://www.youtube.com/watch?v=nMHoyDjGRlQ

VIDEO KAMENNÉ UHLIE
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8_Tz2p5xw
https://www.youtube.com/watch?v=LZUJDITJfg8
https://www.youtube.com/watch?v=QJKHK-O_g10
https://www.youtube.com/watch?v=tUbN8o8zm94
https://www.youtube.com/watch?v=I0eHikLpGX4
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4S8kaIRYA
https://www.youtube.com/watch?v=ff95EqOV7nI
https://www.youtube.com/watch?v=1IqlSWRK1RA

https://www.youtube.com/watch?v=NCk3Z4K020U
https://www.youtube.com/watch?v=UEp0JT0onUI
https://www.youtube.com/watch?v=8wOLfJU07nM
https://www.youtube.com/watch?v=LDkgv9vJ5OE

Sú tu videá, na ktoré sa dá meditovať a otvoriť si pomocou meditácie Reiki zasvätenie I. a II. Stačí začať uctievať špirálu ako takú. Potom vo svojej hlave z predstáv o kameni treba vyrobiť nejakú postavičku, nejaké písmo alebo iba špirálu a koncentrovať sa na povrch kože a všade vnímať tisíce drobných špirál a Reiki I. a II. bude vaše.

VIDEO REIKI MEDITATION
https://www.youtube.com/watch?v=_QGNHjnX9O0
https://www.youtube.com/watch?v=8Cwz30cXypw
https://www.youtube.com/watch?v=uZRYg8M9DwM
https://www.youtube.com/watch?v=NzmPvXgyqMA
https://www.youtube.com/watch?v=xEa_suYn9Iw
https://www.youtube.com/watch?v=hEVdr1QJM_8
https://www.youtube.com/watch?v=QzJC-my0bxA
https://www.youtube.com/watch?v=MEpGw0i329E
https://www.youtube.com/watch?v=73-za0EMdaw

https://www.youtube.com/watch?v=pVN9mwdaif8
https://www.youtube.com/watch?v=8zr4f8MmBB4
https://www.youtube.com/watch?v=0yBaF_85q9U
https://www.youtube.com/watch?v=oKoFR6Eq2aE

VIDEO NEWAGE ČAKRA
https://www.youtube.com/watch?v=PYKgKOeztck
https://www.youtube.com/watch?v=KbboBghNCiU
https://www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8&list=PL0917B2FBBAF7C85F
https://www.youtube.com/watch?v=5UMfHT09IUo&index=30&list=UUWbAQz4okoPjcvrdV1rX6Vg
https://www.youtube.com/watch?v=ly_6MBhnNRE
https://www.youtube.com/watch?v=w6YYDbpg02M
https://www.youtube.com/watch?v=6VwMARritQw

VIDEO CAVES SONG
https://www.youtube.com/watch?v=nddkGMsyJWo
https://www.youtube.com/watch?v=3XlwU3BX90Q
https://www.youtube.com/watch?v=s0puRBH79Oo
https://www.youtube.com/watch?v=MO-JLXsd22k
https://www.youtube.com/watch?v=G3DWwkl5BO0


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Video > Meditačné videá

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo