Videá na meditáciu

dátum: 09.05.2013

Ako každý mesiac aj teraz som pre vás vyzbieral videá na rôzne témy. Ezoterici tohto zoskupenia pravidelne už mnoho rokov neustále pozerajú videá. Napríklad pre ezoterika je dôležité naučiť svoje neuróny prenikať kdekoľvek do kozmu a tak isto na ktorékoľvek miesto na planéte Zem. Tiež kontaktovať iných ezoterikov nie osobným stretnutím, ale cez rané štádiá klinickej smrti. Videá sú aj dobrý vzdelávací materiál. Pri pozeraní videí aj meditujte niečo konkrétneho z danej oblasti. Celkovo je meditácia účinnejšia.

VIDEÁ HYPNÓZA A REZONANCIA
Seriál videí, ktoré vo vás budú navodzovať prácu so zvukom v podobe technických rezonancií. Teda syntetické zvuky podobné strojom a zariadeniam. Sú aj zvuky prírodné. Ide o rytmicky sa opakujúce zvuky a kmity. Kmitajúca energia sa môže vyrábať aj na hlasivkách. Tvoria sa rezonancie na membránach hlasiviek. Rezonančné zvuky potrebuje ezoterik na prienik do vlastných elektrónov vo vnútri atómov svojich prvkov.

http://www.youtube.com/watch?v=jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=02DURB-aw2Y&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=X2jGdAVDSxw&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54&list=RD02jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8&list=RD02jGCbfeft3z4

VIDEÁ FRACTAL
Ezoterik spoznáva tento svet matematiky a zákonitostí vznikania a zanikania. Učí sa rešpektovať kozmos ako taký. Je dôležité, aby sa ezoterik nepovyšoval na niečo dôležitejšie ako kozmos a jeho zákonitosti.

http://www.youtube.com/watch?v=36OWpnf-QfI&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ewAcavAXyp0&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=knDJRhLtjJc&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=BjDpQ15iKUI&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZV5pl1HmfCQ&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=o3rrHGbmcaY&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=T7RjaBSV6DU&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=DBEOHvRTx98&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=bvrO4Wu94Do&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=tOAxheyZiVI&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=a_1abC02gYg&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=CtbGceBJObM&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=9Kid_dXpVzQ&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=-sBVdOlyIyI&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=iJVesJiOWy8&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=O0hLN4tHJzo&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=SkxTdEWCvds&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ECePMywrcSQ&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=BjJ-hMLUbE0&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=UExGx9rKEXY&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=aubABwRBx0c&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=pKgkM8mptXA&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=xcbBwVuz75o&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=_QDcnw31jQw&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=WQHRGSWUTdc&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=Xe0tXvepoUI&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=3h7Rtv9kflo&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=BMSulDloL1Y&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=tZJ3B2giRqo&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=0bpA4yq-vCE&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=BbfFyUz5dkE&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=uYc590G0aIE&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ocZba9QF4Iw&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=YRSLJE2F_JA&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZWVRHl5qB-M&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=8pbrn6mzPqw&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=xB3vITRz-f8&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZhM1M-3wiiE&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=QwAQiIgiya8&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=xU1YSIUs9ow&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=-wK6tMPR_Nc&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=YviGjZaQGLQ&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=maHO00K1uys&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=m0Yx3h8rvl0&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ


http://www.youtube.com/watch?v=7wiqSfl1cP0&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=aT3KmK9au-U&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=I8OLNbAnU-U&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=svK07pA9we0&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=-UFPuAeVur8&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=IHoeNkd8e90&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=yXgILclQXgY&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=YQGZ3qNUgek&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=yEafzh5DOVY&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=h0X8PVuxNw4&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=H603qZfhTNM&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=4lzjdOqVkZ4&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=mJTX8v_4LHM&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=eEWsY0yzuUg&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=f48nF_oug5U&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=_bE2QUk0e2Q&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=I8OLNbAnU-U&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=yqri1VIqd4c&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=r2G0QPdeuco&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=Lq7gzGjSWuQ&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=r_LLI5-DgDo&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=Rnho4vikozY&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ
http://www.youtube.com/watch?v=f_5axs85X0M&list=UU4nF-Cf9VRhBqr6NZGb82CQ

http://www.youtube.com/watch?v=c5mHoygkLeM
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=S530Vwa33G0
http://www.youtube.com/watch?v=waXtbgR23kg
http://www.youtube.com/watch?v=jLl0PgH4rbw
http://www.youtube.com/watch?v=OW5RnrlTeow
http://www.youtube.com/watch?v=bOLTCBTex-s
http://www.youtube.com/watch?v=y0wsfrU2Ekg
http://www.youtube.com/watch?v=ZkWtgITE26k
http://www.youtube.com/watch?v=k349uNsZl_Q
http://www.youtube.com/watch?v=L6b-5xGpxBI

http://www.youtube.com/watch?v=ylr2w__1lm4
http://www.youtube.com/watch?v=f3e0BXp4PC0&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=YxeYuSCuiZg&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=4ajhcHMM35A&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=oTOinWzrcBk&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=ujDf9UpL9CM&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=_Awjz0wgyUc&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=ocbuiYGmg1M&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=aV7OWoLmPpQ&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=NvyfYIAIq9Y&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw

http://www.youtube.com/watch?v=veSuRsCXtNw&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=cj8tSjEtT1k&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=ctBFEkPkiEM&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=PoL6imxw_Dw&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=2A22Kgzo08Q&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=tylvYwa8pLk&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=3yfHYVhgByA&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=rrk_35QArLs&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=Gg1i8b7dQH4&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw

http://www.youtube.com/watch?v=6aEqurR1P-M&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=pdIYRqlj9PY&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=E2CUw68ZHZ8&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=eJI_SuPY9Pk&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=jjqcBD5e8f8&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=FwPF5-wRp18&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=ZMYmbFUGx2M&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=HxZXjYHI9SY&list=UUtIAW6QHtBILNgObLxgc3xw
http://www.youtube.com/watch?v=mMLOBkJltIw
http://www.youtube.com/watch?v=VTiI2g58zfU
http://www.youtube.com/watch?v=xO5fXGqeM5c
http://www.youtube.com/watch?v=NIWz3BuE4nE&list=UU9wtVVoVJvJQ1t_eV3-86KQ&index=1

VIDEÁ INDIA
Máte tu k dispozícií videá na tému India. Ezoterik sa snaží zapamätať, čo sa dá a vo svojich spomienkach uložiť veľký objem obrázkov z videí. Dosahuje objemovosť. Keď pozeráte videá o Indii, tak hneď aj meditujte do seba niečo napríklad z indickej jogy. Napríklad spoznávajte históriu kolosálnej rieky Gangy a jej význam v Indii. Alebo premýšľajte o náboženských obrázkoch a ich pestrosti. A koľko zaujímavostí skrýva indická duchovná oblasť! Obrázok hlavy hada, ktorá sa v modernej ezoterike medituje v predĺženej mieche, ktorá je centrom riadenia nervových aktivít v celom tele. A stojí za to sa sem naučiť koncentrovať a odtiaľto ovplyvňovať aktivitu a pasivitu nervových zakončení. Je to dôležitá záležitosť.

http://www.youtube.com/watch?v=qkSV9cEYkno&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=wHPwGB5wNiw&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=JCpYsRMy-RQ&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=CQh2buzlkm8&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=-SFlBWkDERE&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=vyQTqpo-Av0&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=BtfjS9MVCPU&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=SZXZI-3SJLw&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=qanhNAzS65k&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=guYY7mxK69A&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=rrstDT2baIA&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=imImAh9Sitk&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=OPvkRjUzrmE&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=8GlYa7-jfR0&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=Z0wT7ySAc6U&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ

http://www.youtube.com/watch?v=wQZGjiSmLAM&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=UFsTb9t9gaU&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=czjBuW1qBcg&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=gzBzNpzMi6I&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=x9mtS5SdkLk&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=J5XkVgNhFcU&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=qpoDW_jUvVA&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=aKDYnA48YZI&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=RzK0GluccRw&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=hIwpSOWmUEY&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=2LyzcoakABo&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=zxLOBoFToNw&list=UU4KNnlfQ8AMfAogrOI9KvOQ
http://www.youtube.com/watch?v=WAN3KiSanZA

http://www.youtube.com/watch?v=RzK0GluccRw
http://www.youtube.com/watch?v=TDUdT5z_CBU&list=RD028dzYaUCtGmM
http://www.youtube.com/watch?v=w46gmDfUaQ0&list=RD028dzYaUCtGmM
http://www.youtube.com/watch?v=ASa08VbK5V4&list=PL4EE43E9F7D7FFFE1
http://www.youtube.com/watch?v=et3-TEEqlzI&list=PL4EE43E9F7D7FFFE1
http://www.youtube.com/watch?v=8xpyMcQZvvI&list=PL4EE43E9F7D7FFFE1&index=41
http://www.youtube.com/watch?v=tF5oNYRaFsM
http://www.youtube.com/watch?v=LKJr2IxF4O4
http://www.youtube.com/watch?v=wv6YaiCGPi0

http://www.youtube.com/watch?v=2bpXGejchKY
http://www.youtube.com/watch?v=_Bzd3cBqCLs&list=UUL9lITi_IhlIaEcvT4y6_NA&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=fs-UwU3e9uA
http://www.youtube.com/watch?v=hl2DeIolsg8&list=UU85lxCkyXx4wRFu4HxHCqbA&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=ZvzthYxMZiA
http://www.youtube.com/watch?v=cx81m2ygbeI

http://www.youtube.com/watch?v=pmno-1Mqd8Q&list=PLB640DF82BC8C2DCC
http://www.youtube.com/watch?v=C8iINeV_L_s
http://www.youtube.com/watch?v=EqW4hMxCsm8
http://www.youtube.com/watch?v=0hqhMQgEB1I
http://www.youtube.com/watch?v=0hqhMQgEB1I
http://www.youtube.com/watch?v=HwHtMrqxE2Q

VIDEÁ BIELKOVINY
V prvom rade treba spoznať svet buniek svojho tela a postupne sa sem naučiť prenikať. Ezoterik je na ceste do svojho tela, a teda nielen do orgánov, ale aj do buniek a ešte ďalej. Nakoniec ezoterik končí v prieniku do svojich elektrónov, protónov a častíc v jadre.

http://www.youtube.com/watch?v=lrYlZJiuf18
http://www.youtube.com/watch?v=iVMIZy-Y3f8
http://www.youtube.com/watch?v=d0fgMaQfAQw
http://www.youtube.com/watch?v=yRnuwTDR1og&playnext=1&list=PL3151AAE9AC74E912&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=XLOcG8pZNZE
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ
http://www.youtube.com/watch?v=qIH9T-GBjm4
http://www.youtube.com/watch?v=sR5AQEe8chQ
http://www.youtube.com/watch?v=w8O1DkiYDH4
http://www.youtube.com/watch?v=Per1GoSB0a4

http://www.youtube.com/watch?v=vi-zWoobt_Q
http://www.youtube.com/watch?v=MkUgkDLp2iE
http://www.youtube.com/watch?v=P6Nyce-4oG4
http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY
http://www.youtube.com/watch?v=i8c5JcnFaJ0
http://www.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkI
http://www.youtube.com/watch?v=UVtRGNElnkk
http://www.youtube.com/watch?v=q_gY4oIBY74

http://www.youtube.com/watch?v=kOeJwQ0OXc4
http://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w
http://www.youtube.com/watch?v=Tn7HJphCBgc
http://www.youtube.com/watch?v=Gv77mtn6x-Y
http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
http://www.youtube.com/watch?v=RnO9XeMy0-E

http://www.youtube.com/watch?v=frXj8_0Sd6U
http://www.youtube.com/watch?v=Ml0OqAUzEXU
http://www.youtube.com/watch?v=GSjVKVGK_1o
http://www.youtube.com/watch?v=lsYBeFqEwzk
http://www.youtube.com/watch?v=xT0mAQ4726s
http://www.youtube.com/watch?v=AuLR0kzfwBU
http://www.youtube.com/watch?v=RcA6CHhtqto
http://www.youtube.com/watch?v=kfy92hdaAH0

http://www.youtube.com/watch?v=kIPYVV4aThM
http://www.youtube.com/watch?v=gvIdfjJzQ3I
http://www.youtube.com/watch?v=c6s6SZ9Vnbk
http://www.youtube.com/watch?v=iGb93jCKVXs
http://www.youtube.com/watch?v=FkkK5lTmBYQ
http://www.youtube.com/watch?v=Vae5CcaPN_8
http://www.youtube.com/watch?v=djqqao2Uebo
http://www.youtube.com/watch?v=06jbq3bxKE0
http://www.youtube.com/watch?v=HrMi4GikWwQ&playnext=1&list=PL1089B37E13B49081&feature=results_main

http://www.youtube.com/watch?v=j5WF8wUFNkI
http://www.youtube.com/watch?v=TxQPUWfF-RI
http://www.youtube.com/watch?v=qzjjW--I-2Q
http://www.youtube.com/watch?v=Nt2r5R0ZO5U
http://www.youtube.com/watch?v=UyB-DmI0IZQ
http://www.youtube.com/watch?v=fPgQE9WgKpM
http://www.youtube.com/watch?v=ss4RaLJlQUw&list=PLE236BA1A92DAF9DC
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ
http://www.youtube.com/watch?v=pa6zfEUr0oI


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Video > Videá na meditáciu

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo