Meditačné videá v ezoterike

dátum: 07.11.2012

Ako využiť videá v súčasnej ezoterike. Na začiatok klasické upozornenie, že pokiaľ sa ezoterike venujete ako relaxu alebo ako úniku z reality do svojich fantázií, tak takejto ezoterike sa tu nevenujem. Uvedomte si jedno, že pokiaľ chcete robiť reálnu ezoteriku, tak si budete musieť desiatky rokov trénovať mozog a svoje neuróny. Vaše mozgové neuróny sa cvičia a musia sa naučiť špeciálne schopnosti.

Tak isto nemá zmysel ezoteriku robiť iba teoreticky. Pokiaľ necvičíte, tak nie ste schopný sa sám na sebe presvedčiť o pravdivosti toho, čo tu cvičíme a o čo sa usilujeme. Základom ezoteriky sú koncentračné cvičenia do seba, a teda je dobré začať jogou a hlavne ásanami, treba sa naučiť v kľude sedieť a koncentrovať sa na seba. A potom sa ide ďalej, naučíte sa koncentrovať na svoje orgány. Veľa ezoterikov alebo väčšina sa koncentruje hlavne do svojich predstáv o orgánoch v tele. Na toto si treba dať pozor. Ezoterika je v prvom rade o koncentrácii do reálnych orgánov v tele a to priamo cez nervstvo tela a nie mimo. Tento systém sa cvičí mnoho rokov a to trvalo a neustále. A potom je schopnosť v neurónoch sa automaticky a bez námahy koncentrovať dovnútra.

Ezoterika, keď ju máte robiť skutočne, je vlastne o prerábaní neurónov z klasickej mysle bežného človeka na mozog s množstvom špeciálnych schopností. Hovoríme o mozgu ezoterika ako o biostroji, ktorý sa vie naučiť kdečo. A v ezoterike sa treba naučiť praktizovať toho mnoho. Prvá schopnosť je koncentrovať sa do seba. Ďalšia schopnosť je uveriť a vo svojich neurónoch nespochybňovať, že ezoterik je slepec. A takýchto sugeratívnych techník bude mnoho. Potom je množstvo techník smerujúcich do oblasti veštectva.

Ezoterika je o neustálom a trvalom prieniku do svojho tela. Ezoterika je o množstve sugerácií a ich automatickom fungovaní. Ezoterika vyžaduje aj veľký objem, čo sa týka času, ktorý venujete ezoterike. Pod objemom tu rozumieme počty hodín, ktoré počas života ezoterik odmedituje. Počty obrázkov, ktoré z oblasti ezoteriky bude vidieť. Ezoterika je objem vešteckých techník, ktoré treba dosiahnuť, aby sa vo vašich neurónoch objavili automaty na mimoriadne schopnosti.

Blesky – videá
Tieto videá ezoterik bude vnímať a využívať inak, pokiaľ v ezoterike začína. Ezoterik sa znovu a znovu vracia k bleskom. Učí si predstavy blesku uložiť do spomienok a to tisíckrát. Ezoterik je schopný cez sexuálne stavy a energie prenikať do aktuálne udierajúcich bleskov a ľudí, ktorých zasiahol blesk. Ezoterik sa snaží cez reiki systém vnímať energetické výboje, ktoré produkujú blesky. Ezoterik cvičí rané štádiá klinickej smrti a prejde do stavu, kde osoba už asi 10 minút nedýcha a zomiera a tu si otvorí takzvané filipínske telo. Do tohto tela cvičí všetko okolo sopiek a potom okolo bleskov a v tomto štádiu klinickej smrti sa učí normálne fungovať.
http://www.youtube.com/watch?v=xub0D-caSKY&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=gmCqKBxTaPs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-KvqaIBOMGs
http://www.youtube.com/watch?v=p-5Qra-Ms64&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=hZCzintiS4c&feature=fvwp&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=jiKNisWj-Hs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SCLblwbE5LE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-KvqaIBOMGs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pnBcfkBNnjM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A6p86Kp6tDE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NwbaZQKRWsQ
http://www.youtube.com/watch?v=upDYed0rYvk
http://www.youtube.com/watch?v=ze4Os7-vDUg
http://www.youtube.com/watch?v=IkjU6XLiPHA&feature=related
Vulkány USA
http://www.youtube.com/watch?v=yXi11aCAgiU
http://www.youtube.com/watch?v=NG1BetUWkFM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=el3SKJWrjHY&feature=relmfu
Vulkány Chile
http://www.youtube.com/watch?v=i4sjI_1SQQQ&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=LF0dXZBJavE&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=LJ-sP0ihzbw
http://www.youtube.com/watch?v=VXiYQ4Radps&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=cbbJMNw6kZ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZIq0tlYVb9U&playnext=1&list=PLC94494F4782CA555&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=7lESDMMTL1o
http://www.youtube.com/watch?v=R3KS_9uqEKI
http://www.youtube.com/watch?v=dsW2aYg10nQ
http://www.youtube.com/watch?v=x9EDRDbyUF0
http://www.youtube.com/watch?v=vVTAE1trcj8&playnext=1&list=PLF792871FDD425496&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=8a_AaIZua48
http://www.youtube.com/watch?v=7OqBm2FjG50
http://www.youtube.com/watch?v=4EhNvya5JWk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=q-27Vb11G7c
http://www.youtube.com/watch?v=vrq6wo98lq0
http://www.youtube.com/watch?v=Efr96mkGGYc&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=NTXlYQlycpI&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=1x0bpoeqxBc&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=NdaBh2aUp7E
http://www.youtube.com/watch?v=BC-Vk4EzMbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=moSim0EcSk8
http://www.youtube.com/watch?v=sSIKqO8Rudc
http://www.youtube.com/watch?v=XFpazEjTZvg
http://www.youtube.com/watch?v=9c887ZCsfbM
http://www.youtube.com/watch?v=UkRlNBz9QxQ
http://www.youtube.com/watch?v=C_6NIYFPT0s
http://www.youtube.com/watch?v=LFPu9fEQ_oo

Soľná baňa – videá
Tieto videá sú vhodné pre ezoterika, ktorý je vo vrcholnej fáze ezoteriky, a teda mentálne nacvičuje klinickú smrť. Ezoterik sa napája na zomierajúce osoby a cez nich sa prepája na soľné jaskyne, prípadne do zemskej kôry, kde nájde mohutnú vrstvu soľného pásu, ktorú vytvorili pramoria; nachádza sa asi v 6 km hĺbke zemskej kôry. Ezoterik si otvára fantómové telo ako u osoby, ktorá nedýcha asi 5 minút a tej sa tvorí takýto stav. Ezoterik si tento stav otvára, preniká do tohto stavu vo svojom tele a buduje si tu fantómové telo plné zážitkov z návštev klasických vápencových jaskýň, potom aragonitových jaskýň, potom do jaskýň kryštálov vápenca. Ale je možné vyhľadať aj sloje v zemskej kôre, ktoré obsahujú kremík a zlato. Ale aj zlato v hĺbke asi 14 kilometrov pod zemou. Ale treba aj na náleziská diamantov a iných drahokamov a polodrahokamov. Tak isto aj meteoritov a diamantov z kozmu. Napríklad meditácia na kráter v Tunguske na Sibíri. Takáto meditácia je v prvom rade o stavoch klinickej smrti a naučiť sa v týchto stavoch fungovať tak, aby človek neskončil v blázinci.
http://www.youtube.com/watch?v=3S1RljbEuXM
http://www.youtube.com/watch?v=azrtO93aYv4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=fxBFHu6jB58
http://www.youtube.com/watch?v=tXhF400Rxhk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Jwlq8vR-wAI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LYrhYf-hNW4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nFHoQ7AxuR0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3SXoXaBEOgE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ClV1As9GYdw
http://www.youtube.com/watch?v=j96JGhbE9sw
http://www.youtube.com/watch?v=lxqHYCZ_p2A&feature=related
Jaskyne aragonit
http://www.youtube.com/watch?v=IzxACRWVSco
http://www.youtube.com/watch?v=iMvkGHu9HX4
http://www.youtube.com/watch?v=Iz8CIjaOBoU
http://www.youtube.com/watch?v=gRRYlJhvrjQ
http://www.youtube.com/watch?v=yRLX7Vl_r7Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4-6bvsGfNtw&feature=relmfu
Kryštalický vápnik
http://www.youtube.com/watch?v=C41FyPmbJ6U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Q32WomEOZQY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZkIPVnvfCLo&feature=fvwp&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=KSbId57pzm4&feature=related
Jaskyne USA
http://www.youtube.com/watch?v=ocpuuaNwMSw
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=co3jDaWzxUc
http://www.youtube.com/watch?v=T1Y07NqyeCk
http://www.youtube.com/watch?v=PnWiDW9-zSs
http://www.youtube.com/watch?v=EIxrzn9NbLk
http://www.youtube.com/watch?v=-PcE74-iNdk
http://www.youtube.com/watch?v=IKZ9EHewjZg
http://www.youtube.com/watch?v=lYkx9u-HykE
http://www.youtube.com/watch?v=ES87oPnI6b4
http://www.youtube.com/watch?v=ROBPuuN_vV0
http://www.youtube.com/watch?v=vkAElsYeZ_Y
http://www.youtube.com/watch?v=_1kmVhgemAc
http://www.youtube.com/watch?v=iFekniyumZ4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zwlSw9ZljAE&feature=related

Čakra - videá
Tieto videá majú zmysel pre ezoterika, ktorý pochopil, čo skrýva jeho oblasť pupku a to rovno v tuku okolo pupku. Keď bol ezoterik ešte ako plod a embryo, tak mu fungoval špeciálny hormonálny systém a to z pupku do tuku. Tento systém sa dá zobudiť a otvoriť si cestu do vnútra jogy. A teda trvalá koncentrácia do pupku a sugerácia, že je embryo a klamstvo pre telo, že mu zomiera hormonálna sústava. Potom do oblasti pupku nanútiť obrázky čakier.
Pokiaľ ste na začiatku svojej ezoterickej cesty, tak je potrebné uložiť do predstáv čo najviac opakovaní čakier a všetkého okolo jogy. A chce to vydržať.
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y
http://www.youtube.com/watch?v=MTFIw3MTfOI
http://www.youtube.com/watch?v=3cn_KQUzPG4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7EUH1CnthhE
http://www.youtube.com/watch?v=iMnRfJs_mbc&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=fpexQP4kxLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=chIsq4CE_UI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=knOgvWH12eU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=jKFoK8OUVt0
http://www.youtube.com/watch?v=3NQOA8H1r68&feature=related
Minerálne čakry
http://www.youtube.com/watch?v=Dh_6LqJuZAA&list=PL2D77DACE0FDD75ED&index=2&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=6QUY4860Ql0&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=nPs7vYHRDWc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JlCupXjP4vY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lRehHK1QM5k&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=DJnh_N298eQ&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=cQJPx_t9vW4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BlQdJ5ejZx0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Ud4zu1gHSAg

Polárna žiara (aurora borealis) – videá
Ide o meditáciu a cvičenia do poriadne hlbokej roviny ezoteriky. Je to stav podobný osobám, ktoré reálne zomierajú a sú asi tak 15 minút bez kyslíka. Nedýcha sa. Ezoterik tento stav dosahuje koncentráciou na osoby, ktorým operovali mozog, predtým im schladili krv a približne po hodine im oteplia krv a vrátia ich do života. Začiatočník medituje na objem videí na túto problematiku. Ezoterik na vrchole svojej kariéry cvičí a otvára si stav klinickej smrti v tejto hlbokej rovine. Na to potrebuje ruské mandaly – resp. sibírske, polárnu žiaru a obrázky ľadu. Ezoterik si do tejto oblasti otvára neuróny v kostiach, aby mu pomohli riadiť túto oblasť. Sem ukladá predstavy o sibírskych mandalách. Prepájanie sa na auroru cez zomierajúce osoby a potom svojím vedomím do tohto stavu prenikať. Na diaľku sa napájať na osoby, ktoré tieto hlbočiny dosahujú. A načo je to dobré? V prvom rade, keď človek starne, tak sa sem prepadá a potom tu nevie normálne fungovať. A ezoterik bude na to pripravený a nebude zaskočený. Vešteckým bádaním sme zistili, že osoby, pokiaľ sa dostali do týchto stavov tak do 60. roku života dosiahli na úrovni vnútra buniek a aminokyselín zvláštne jedinečnosti a to zhusťovanie aminokyselín a posilňovanie dlhovekosti.

Ale ezoterik do týchto stavov klinickej smrti chodí zámerne a vedome, zomieranie a zostávanie v stavoch klinickej smrti je o tom, aby sám seba a svoje spomienky obohatil o to, čo sa s nimi má diať po jeho smrti. Ezoterik usiluje o to, čo bude po smrti a nie čo je teraz. To neznamená, že nežije bežným životom. Tak isto si udrží zdravie a svoje schopnosti dáva zásadne do ezoteriky a do budúcnosti po jeho smrti.
http://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk
http://www.youtube.com/watch?v=E6Ptbsdz4-4&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=tqgrDk8oiuU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=w2egZhXiYUo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m6jx5Q8Uy2Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZuXLGuPPgd4&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=NYXwRU2Vrq0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8NrhuBhgmjU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rB75Ofz8B7M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ItaO7gnTOvY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZuXLGuPPgd4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZuXLGuPPgd4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=MfPXLfkmQss
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=E4gRTI5bANA
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=NYXwRU2Vrq0
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=cAS7d5H_ltk
http://www.youtube.com/watch?v=CbWuL2RdRI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rtkk4yx573A&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=qpT6b2PidVo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XbnOUDCCPew
http://www.youtube.com/watch?v=iTnrEN2_FVI&playnext=1&list=PL903FD257271DB43B&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=i1P336Ja7iU
http://www.youtube.com/watch?v=9c3zQVcUOrI
Antarktída
http://www.youtube.com/watch?v=fCPndHbz5Co
http://www.youtube.com/watch?v=7Oog7ovSx6Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RL3EjH9-WSs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a6bgTCdkfTM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QWNAPh-MwTc&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=8GCPGjn0WRM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ScmJCiO-2QA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8beCXY6waAE
http://www.youtube.com/watch?v=ASVaoP2bw2Y&feature=rellist&playnext=1&list=PL2TGEB2DW3ZQ20WUOS6DASE3UPKUOHNIS
http://www.youtube.com/watch?v=vc6Wvp6J4Aw&feature=related

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Domica_Cave_22.jpg
Autor: jojoAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Video > Meditačné videá v ezoterike

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo