Náboženská škola

Saša Pueblo a jeho náboženská škola je založená na mimoriadnych schopnostiach jej zakladateľa. Má polyhistorické vzdelanie, ktoré nadobudol neustálym štúdiom, rozjímaním a meditáciou. Neustále sa venuje psychológii, psychiatrii, medicíne, logistike, sociológii, histórii, etomológii a marketingu. Určité obdobie sa venoval štúdiu estetiky a vystavoval vlastné obrazy v galériách. Žil a tvoril medzi mentálne postihnutými a spolu so zahraničnými terapeutmi nadobudol skúsenosti z oblasti psychológie.V určitom období sa stáva terapeutom a liečiteľom. Znovu študuje bylinkárstvo a mastičkárstvo, sám spoznáva, zbiera a predpisuje liečby bylinami. Študuje rôzne druhy liečiteľských postupov, ktoré aj úspešne aplikuje. Začína sa venovať meditáciám a naďalej študuje poznatky psychiatrie a hypnotické liečebné postupy. Diagnostikuje, medituje a lieči. Priebežne študuje filozofiu a hlavne materiálne ponímanie sveta. V rámci meditácií študuje a trénuje praktiky mystických a okultných škôl. Neustále hľadá logické vysvetlenie týchto schopností. Osobitnú pozornosť venuje symbolickému spôsobu myslenia. Postupne študuje náboženské systémy a zároveň ich aj precvičuje. Hľadá vzájomné spojitosti medzi parapsychológiou, filozofiou, mystikou a náboženstvom. Z vlastného presvedčenia sa stáva veriacim človekom.

Náboženská škola
sa venuje všetkým najdôležitejším náboženstvám: HINDUIZMU, KRESŤANSTVU, BUDHIZMU, PRAVOSLÁVIE a ISLAMU. Škola si vybrala týchto päť živých náboženstiev, ktoré sú svetového významu. Týmto krokom sa nesnažíme potláčať malé, alebo už neživé náboženské systémy. Tento počin má pragmatický dôvod, pretože tieto náboženské systémy aj NÁBOŽENSKÁ ŠKOLA sa realizuje meditáciou.

Zásady:
1. Ani jeden náboženský systém nie je najlepší alebo najmilší. Všetky tu citované systémy sú rovnako prvé a rovnako dobré.
2. Každý náboženský systém cvičíme v jeho čistej podobe a nemáme žiadnu snahu ho nejakým spôsobom dostať do iného náboženského systému.
3. Hlásime sa a cítime sa zároveň KRESŤANMI ako aj HINDUISTAMI a zároveň BUDHISTAMI, tak isto PRAVOSLÁVIE a MOSLIMAMI.
4. Netolerujeme žiadnu náboženskú nevraživosť.
5. Náš prístup k otázkam náboženstiev je otvorený a netvrdíme, že je najlepší.

Príspevky:
Psychologický prístup
Keď chceme precvičovať jednotlivé náboženské systémy, tak zvyčajne narazíme na odpor mozgu a to hlavne šedej kôry mozgovej, ktorá má už zabudované a zabehnuté určité stereotypy.
Čítať celý príspevok.
 

Filozofický prístup
Je známe, že základom Nového zákona je BIBLIA gréckeho pôvodu a BIBLIA kópskeho pôvodu.
Čítať celý príspevok.
 

Symbolický prístup
Symboly viery vyjadrujú neporušené spojenie medzi Stvoriteľom a jeho dielom. Keď sa z plnosti božského praobrazu vynoria jednotlivé obrazy, stanú sa vo vlastnom zmysle "symbolom" spojené úderom, zásahom času a večnosti.
Čítať celý príspevok.
 

Mystický prístup
Mnohonásobné čítanie a štúdium ezoterickej Iiteratúry za pomoci takých individuálnych daností ako sú senzibilita (prútkarstvo) a jasnovidectvo (veštectvo) vyvolajú v človeku rôzne pocity a stavy iného vedomia.
Čítať celý príspevok.
 

Magický prístup
Mimoriadne a výnimočné schopnosti ľudí.
TELEKINÉZA - to je pohyb a prenos predmetov bez viditeľného dotyku rúk a bez použitia pomôcok.
Čítať celý príspevok.
 

Mytologický prístup
Mýtus je súbor príbehov, ktoré ľudia z určitých dôvodov považujú za prejav vnútorného zmyslu sveta a ľudského života.
Čítať celý príspevok.
 


Hinduizmus
DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie HINDUIZMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
Čítať celý príspevok.
 

Kresťanstvo
DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie KRESŤANSTVA. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
Čítať celý príspevok.
 

Budhizmus
DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie BUDHIZMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
Čítať celý príspevok.
 

Pravoslávie
DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie PRAVOSLÁVIA. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
Čítať celý príspevok.
 

Islam
DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie ISLAMU. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
Čítať celý príspevok.
 Meditacia.sk > Náboženstvo > Náboženská škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo