Marketingový mix
1. ALFA MARKETING MANAŽMENT
Podriadenie všetkých činností organizácie vybratým strategickým cieľom.

2. ALFA MARKETING LOGISTIKA
Logické zdôvodnenie a určenie rozhodujúcich zákonitostí vývoja organizácie.

3. ALFA MARKETING MONITORING
Podriadenie všetkých informačných postupov organizácie v prospech budúcnosti. Dôsledné plánovanie, financovanie budúcnosti a kontrola všetkých krokov vedúcich do budúcnosti a to trvalo a neustále v rámci MONITORINGU.

4. ALFA MARKETING KONKURENCIE
Trvalé a neustále sledovanie, vyhodnocovanie a korigovanie vlastnej činnosti organizácie na základe pohybov konkurencie.

5. ALFA MARKETING AUDIT
Trvalé a neustále vylepšovanie a zdokonaľovanie všetkých oblastí organizácie.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Silva > Marketingová škola > Marketingový mix

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo