Teosofická škola sa zaoberá všetkými druhmi písomníctiev. Učí vás pozerať sa na písmenká nielen ako na písmo, ale ako na niečo magické, čo možno využiť pri ovládaní svojej mysle.


Čo je to Teosofická škola?
Zaoberá sa meditáciami znakov, symbolov, číslic a písmen, ktoré tvoria súčasť ľudskej pamäte či už vedomej, alebo nevedomej, získanej mimo zmyslového vnímania.
Čítať celý príspevok.

Teosofia kaabala
Mnohonásobné čítanie a štúdium ezoterickej Iiteratúry za pomoci takých individuálnych daností ako sú senzibilita (prútkarstvo) a jasnovidectvo (veštectvo) vyvolajú v človeku rôzne pocity a stavy iného vedomia.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 2,35 MB
Textový prepis zvukovej prednášky

Staršie články >>

Anjelská teozofia siam
Nastaviť myseľ iba na znaky, písmená, číslice, geometrické tvary. Potlačiť obrazové pocity a nahradiť geometrickými schémami. Ku každému znaku pridať intuitívne určitý zvukový efekt v podobe dohodnutého zvuku písmen. Zablokovať hmat a ku každému znaku pridať intuitívne zvukovú podobu. K tomu intuitívne hmatový pocit, vhodný čuchový pocit a môže byť aj chuťový pocit. Všetko sa točí okolo znakov a značiek. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Vlastné znaky v kabale
Siamská ezoterika. Geometria. Zvieracie znaky. Prírodné znaky. Šamanská geometria. Ľudské znaky. Anjelské znaky. Magické znaky. Neurónové oblasti. Špeciálne mozoček. Zasvätenie do magických znakov v aure okolo tela. Zasvätenie do siamských znakov. Vlastné znaky a kódovanie na písmena abecedy.
Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Siamské info polia
Ezoterika siamských znakov. Geometrické spomienky. Spomienky na písmená. Spomienky na číslice. Spomienky na podstatné mená. Spomienky na prídavné mená. Spomienky na slovesá a číslovky. 6 neurónových oblastí. Špeciálne iba mozoček. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia nádorov v mozgu a v tele. Koncentrácia do vedomia kostí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Pozri obrázky zo zasvätenia Talizman v Galérii zasvätení, ktoré môžete premeditovať.


Znakové informačné polia v kabale
Lingvistika. Geometria. Piktogram. Abeceda. Číslice. Písmená. Zápis magického rituálu. Magický rituál z tvarov písmen. Zvuková forma znakov. Hmatová forma znakov. Vnútorný hlas a zvukové znaky. Spomienky v neurónoch. Spomienky v bielej kostnej hmote. Slovné pomenovanie geometrických tvarov. 6 neurónových oblastí. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Jogínske vedomie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Siam kabala anjelov
Ezoterická kabala. Siamské znaky. Siamské zasvätenie. Mozoček. Kostné výrastky. Nádory mozgu. Presun premýšľania do mozočku. Presun siamských znakov z veľkého mozgu do mozočku a zápisov z mozočku do veľkého mozgu. Všetku ezoteriku premeniť na znakovú ezoteriku. Anjelská ezoterika. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Siamský mozoček
Ezoterika znakov. Ezoterika siamských dvojčiat. Geometrické spomienky. Ezoterika mozočku. Sugerácia kostných výrastkov. Zápis magického rituálu pomocou geometrie. Znaky siamských zasväcovateľov. Písmená abecedy. Číslice. Písanie. Hovorenie. Myslenie. Abstrakcia. Zvukový záznam z prednášky je pod Nahrávkami.

Opakovanie zasvätenia Talizman 1., 2., 3N
Magické zasvätenie. Hypnotické zasvätenie. Historickí zasväcovatelia, ktorí už nežijú. Zasväcovatelia dnešnej doby, ktorí žijú. Zasvätenie z objektov, ktorých sa dotýkali a po ktorých chodili. Zasvätenie z magmatických polí zeme. Zasvätenie od živých zasväcovateľov a ich kostí. Tento zápis má aj fotografickú podobu, vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Siamská ezoterika znakov
Abecedná lingvistika. Spomienky geometrické. Spomienky zo zasvätenia do znakov. Znakové objekty zo zasvätenia. Mozoček. Vedomie mozočku. Astrálne schémy mozočka. Svetové písomníctvo rôznych národov. Prepojenie znakov abecedy historických národov do geometrie v spomienkach. Prevedenie znakov historických národov do geometrie siamských dvojčiat. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie duchovné znaky 2N
Zasvätenie do znakov historických zasväcovateľov. Zasväcoval Saša Pueblo. Geometrické tvary, ktoré boli nekonečne krát obkreslené a silne nabité. Zmysel tohto zasvätenia. Práca po zasvätení s geometrickými tvarmi. Toto zasvätenie má aj svoj archív obrázkov. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Zasvätenie znaky 1N
Zasväcovateľ Saša Pueblo. Historickí zasväcovatelia z celého sveta. Odkopírovanie objektov do aury zasväcovanej osoby. 19 historických zasväcovateľov a ich objekty, ktoré vytvorili v aure na základe poškodeného nervstva. Historickí zasväcovatelia do objektov vkladali neustále kreslenie určitých objektov. 19 magických rituálov na odkopírovanie objektov od historických zasväcovateľov. Viac fotografií zo zasvätenia si nájdete v Galérii zasvätení.

Opakovanie zasvätenia Talizman 1.,2.,3B
Opakované zasvätenie. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Zasvätenie do mozočku. Vedomie mozočku. Židovská ezoterika. Siamskí historickí zasväcovatelia z celej histórie ľudstva. Ezoterika mozočku. Objekty v aure obsahujúce odkopírované znaky historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodenú nervovú sústavu a mali v sebe pozostatky siamského dvojčaťa. Viac fotografií zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Zasvätenie Talizman mozoček 3B
Mozoček v zadnej časti hlavy. Historickí zasväcovatelia z celého sveta. Siamské dvojčatá. Zbytky dvojčiat v tele vyvinutého jedinca. Nutnosť kresliť. Dvojča a požiadavka na kresbu alebo pohyb ruky. Zasväcuje Saša Pueblo. Fotografie zo zasvätenia si môžete pozrieť v Galérii zasvätení.

Zasvätenie šaman Talizman 2B
Zasvätenie do mozočku. Pozostatky dvojčaťa. Siamské dvojčatá v rôznej fáze vývoja. Siamské dvojča núti kresliť. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Toto zasvätenie má aj fotografické zaznamenanie. Vyhľadaj Galériu zasvätení.

Talizman zasvätenie 1B
Zasvätenie do mozočku. Zasvätenie do znakovej ezoteriky. Zasvätenie do znakového liečiteľstva. Zasvätenie do veštectva. Prevedenie ezoteriky do znakovej podoby – zasvätenie.

Písmenkové meditácie
Písmenkové meditácie. Zvieracie stopy. Ľudské stopy. Vývoj ľudskej ruky a vývoj ľudského vnímania sveta. Laba pračloveka. Ruka prírodného človeka. Mágia prírodného človeka. Magický rituál. Rituál telom, rukou končekmi prstov. Zápis magického pohyby čiarou. Talizman. Egyptské hieroglyfy. Priestor hrobky. Obrázky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Mozoček a meditácia
Geometrické tvary trojrozmerné, mnohorozmerné. Zvieracie znaky a značky. Znaky a značky prírodného človeka. Kresba prírodného človeka. Chorobné znaky. Znaky a kresba charakteristická pre danú osobu. Písmoznalectvo. Grafológia písma. Kresba pohybu. Ručne napísané. Piktogram ako niečo označujúce. Písmenkové meditácie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Geometria a znaky v ezoterike
Teória. Geometria. Geometrické tvary prírody. Znaky zvierat. Znaky prírodných ľudí. Znaky civilizovaného človeka. Chorobný stav škrabania a kreslenia. Netradičná nervová štruktúra. Zväčšené nervové zhluky na nervovom systéme. Nervové deformácie veľkosti pingpongovej loptičky. Zápis z meditácie má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Reiki znaky to začali
Teória. Príroda vytvorila znak. Zviera vytvorilo znak. Prírodný človek vytvoril znak. Civilizovaný človek vytvoril znak ako súčasť písma. Na čo znaky používal. V akom prostredí vznikol z hľadiska histórie. Ako vplýva na meditujúceho. Aký prístup treba mať k znakom jednotlivých národov. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Znaková ezoterika
Znaky, písmená, číslice, geometrické tvary. Chápanie mytologické, chápanie magické, chápanie náboženské. Znaky a zvuk. Znaky a bioenergia. Reiki znaky. Náboženské znaky. Liečivé znaky. Piktogram. Monogram. Veštecké znaky.

Automatická kresba a náboženstvo
Využitie automatickej kresby pre náboženské účely a najmä na zistenie, ako je na tom dotyčná osoba v súvislosti k Božej prapodstate ...

Automatická kresba a celková osobnosť
V tomto príspevku si nájdete návody na praktizovanie automatickej kresby pri vešteckých výkonoch. Tak isto si tu nájdete vysvetlenie, čo všetko by sa malo zahrnúť do duchovnej úrovne a ezoterického rozvoja osobnosti.

Automatická veštecká kresba
Úvaha o využití automatickej kresby na vytvorenie vhodných vešteckých znakov použiteľných na prienik do ľudskej psychiky.

Sugerácia sklerózy multiplex
Tento príspevok pojednáva podrobnejšie o sugeratívnom nácviku sklerózy multiplex, ktorá je základnom pre praktikovanie automatickej kresby.

Automatické písmo ako základ tejto školy
Tento príspevok sa zaoberá automatickým písmom. Ide o techniku, pri ktorej môžete čokoľvek vyjadriť pomocou ruky a ceruzky. Skoncentrujete sa napríklad na svoje srdce a pomocou jednoduch ...

Reiki a teozofia
Tento príspevok sa zoberá problematikou prepojenia reiki techniky, reiki znakov so znakmi všeobecne uloženými vo svetových písomníctvach alebo piktografických znakov, ktoré prahistorick ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Teosofická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo