Význam a použitie kultových objektov

dátum: 22.04.2007

Kultové objekty, ktoré sa usilujeme včleniť do svojej meditačnej praxe. Kultové objekty historické. Kultové objekty pre meditáciu. Kultový objekt ľudské telo. Kultový objekt ľudské ruky. Kultový objekt plochý z určitých predmetov ako sú drievka, špajdle, kamienky a podobne. Tento zápis má svoju zvukovú podobu, ktorú si môžete vypočuť a vytvoriť si ďalší pohľad, ako sa s kultovými objektmi pracuje. Vyhľadaj Pyramídy MP3.

Ako je u nás zvykom, usilujeme sa prebádať každú oblasť ezoteriky a zistiť, či by sa nehodila pre praktické účely dnešných ezoterikov. A tak sme začali prieskumom pyramíd a jedincov, ktorí počas histórie ľudstva budovali pyramidálne stavby. Prebrali sme rôznu literatúru o pyramídach. Zozbierali sme na internete obrázky pyramíd z celého sveta. Zároveň sme vytvorili drevené, kovové a špagátové pyramídy a pustili sme sa do praktických meditácií. Potom sme preverovali spomienky ezoterikov, ktoré sme našli vo svete mŕtvych a v magmatických poliach planéty Zem.

Postupne sme prichádzali na to, že prieskum a praktické skúsenosti o historických stavbách treba zobrať zo širšieho rámca a nie iba pyramídy. A tak sme začali zbierať všetky druhy tých najstarších stavieb, ktoré vytvorili naši predkovia. Začali sme na ne meditovať a robili sme prieskum, na čo slúžili a čo tam ezoterici tej doby robili. A z tohto rozšírenejšieho základu o kultových stavbách sme sa začali pohybovať vpred.

Začali sme zbierať poznatky o kultových objektoch ako sú stromy, skaly, jaskyne, rieky, jazerá. Ďalej to boli stavby kamenné, tehlové drevené a špagátové. Kultový objekt môže byť aj oblečenie šamana a jeho pozícia tela. Kultová stavba môže byť totem, socha, obraz a dokonca aj znak nakreslený na skale.

Začali sme bádať, kvôli akému účelu boli kultové stavby budované. V prvom rade slúžili na to, aby sa do ich prostredia umiestnili niektoré spomienky osôb, či už zo sveta mŕtvych, a potom aj z magmatických polí planéty Zem. Kultová stavba využívala aj magmatické energie a určité vyžarovanie zemského jadra. No toto bol iba jeden účel a zvyčajne kultové objekty plnili naraz aj viacej úloh a tak by sa skorej dalo hovoriť, že v jednom kultovom objekte môže naraz fungovať viacero kultových objektov. Zistili sme, že kultová stavba sa musela vždy po určitom čase znovu upraviť, aby plnila to, čo bola určená. A často bola určená aj na to, aby uviedla zasväcované osoby do určitého stavu, kde mohli prevziať časť schopností svojich predchodcov. Celkovo kultové objekty boli príliš veľké stavby a pre účely dnešných ezoterikov nevhodné.

A tak sme sa rozhodli preskúmať takých ezoterikov, ktorí používali menšie kultové stavby, ktoré by sme si kľudne mohli spraviť pred sebou na stole a pokiaľ možno naplocho z pár druhov materiálov. Výskum a prieskum ukázali, že je to možné, tak sme spravili zasvätenie do Anjelov kultových stavieb a prevzali sme cez zasvätenie aj skúsenosti staviteľov a využívateľov veľkých aj malých kultových objektov.

Prešli sme na malé kultové objekty, pri ktorých používame poradenstvo anjelských sfér a podľa odporúčania si postavíme kultový objekt. A to hlavne kultový objekt, ktorý v ezoterikovi naladí určitý požadovaný stav a tento stav udrží trvalo. Teda chceme ísť do vešteckých výkonov a zistiť o danej osobe, či je to osoba seriózna a slušná. Kultový objekt podľa pokynov anjelskej sféry vytvoríme pred sebou a potom si sadneme do vhodnej pozície, ktorá ešte viacej podporuje veštecký výkon. Potom si vytvoríme ešte ďalšiu kultovú stavbu, do ktorej naťaháme informácie z hlavy dotyčnej alebo magmatických polí Zeme a spustíme veštecký výkon. Kultové objekty veštecký výkon stabilizujú a udržujú trvalo bez snaženia veštca, potom celá pozornosť ide na priamy veštecký výkon a nie jeho udržiavanie. Veštecký výkon sa u každej osoby výrazne zlepšuje, čo sme vlastne chceli dosiahnuť.

Teda kultová stavba môže stabilizovať vhodný fyzický a psychický stav pre všetky druhy ezoterických výkonov, a tak ezoterikovi výdatne pomáhať. No najhodnotnejšie je použitie kultových objektov pre prácu so spomienkami, ktoré sú súčasťou reinkarnačného programu a reinkarnačných ambícií. Pozri Plazmatická škola. Ezoterik je osoba, ktorá upiera pozornosť na to, čo bude po smrti s jeho spomienkami. Kultové objekty a ich uplatnenie na spomienky je silný prvok súdržnosti a pevnosti spomienok, keď pri fyzickej smrti ezoterika vstúpia do sveta mŕtvych.

Budeme dlhodobejšie prakticky precvičovať budovanie plochých kultových objektov. Hľadať jedincov, ktorí kultové stavby používali na meditačné účely pre seba a čo tým dosahovali.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Pyramída škola > Význam a použitie kultových objektov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo