Pochybujem a hneď nepochybujem

dátum: 26.12.2003


Tento príspevok pojednáva o nácviku schopnosti si aktívne niečo vsugerovať a to až do takej úrovne, že sa to deje v psychike a fyzickom tele ako v skutočnosti napriek tomu, že to je iba vsugerovaná ilúzia.
Do tejto školy som už dávno nepísal. Mal som asi vsugerovaný pocit, že niet čo písať. Premohol som sa a zašiel si na vlastné internetové stránky prečítať doterajšie príspevky a skonfrontoval som to s doterajšími skúsenosťami. Na počudovanie som zistil, že táto škola sa stala potichu najdôležitejšou vo všetkých smeroch a jej metódu vlastne praktizujeme vo všetkých školách, aj keď to nie je žiadna bombastická metóda. V modernej ezoterike sme prešli z fyzickej roviny praktizovania ezoteriky na rovinu všetkých druhov pamäťových spomienok a bioenergetických odtlačkov vonkajšieho sveta. Bioenergetický odtlačok pozri v Magickej škole alebo v Čikung škole. Ide o vytvorenie bioenergie vo vlastnom tele a jej vyslanie k fyzickému objektu a vytvorenie bioenergetického odtlačku, ktorý sa následne stiahne dovnútra fyzickej hlavy a tu sa spracováva. Teda mentálne predstavy a sugerácie rôznych stavov, napríklad v Plazmatickej škole stav fantómových schopností, v sekcii Dvojník sugerácia týfusu, v sekcii Astro sugerácia videnia seba dvojmo, v Čikung škole cítiť sa ako zviera, v sekcii Kozmos sugerácia umŕtvenia nervového systému, v Sexuálnej škole sugerácia a zablokovanie jedného sexuálneho obrazu, v Silvovej škole sugerácia videnia a prežívania rôznych obrazov a pocitov. Teda dosť široká oblasť pôsobenia a to som sa dotkol sugerácie iba zľahka. No objavili sa ďalší meditujúci, ktorí to so sugeráciami či už pozitívnymi, alebo negatívnymi riadne prehnali a dostali sa do stavov, keď totálne uverili vlastnej sugerácii a nevedeli ju už rozumovo ubrzdiť. Títo jedinci mi dovolili pozrieť sa na sugeratívne schopnosti trochu podrobnejšie. U týchto sugerantov som nachádzal aj silné hypnotické schopnosti, vtlačiť iným svoje predstavy. Osobne som požiadal dotyčnú osobu, aby mi niečo vsugerovala. Silne sa sústredila na vypitú fľašu na stole a cítil som, že mi vložila do hlavy obraz, aby som fľašu zaniesol naspäť. Mal som čo robiť, aby som nevstal a nešiel fľašu zaniesť. Tento stav pretrvával dlhšie a mal som dosť práce ho z mojej mysle vytlačiť. Cítil som, ako táto osoba spochybnila sama seba a potom aj mňa a pretlačila svoju predstavu o riešení daného stavu. Najprv som pochyboval, či ju mám odniesť alebo nemám odniesť, až som sa dostal do slučky, ktorá by viedla k odneseniu fľaše. No vedel som, že je to iba pokus. Dotyčná osoba bola prekvapená, keď som jej povedal, čo mi naprogramovala k vykonaniu. Samozrejme, že sme sa spoločne snažili rozlúštiť spôsob vytvárania sugerácií, ktorému aj daná osoba nakoniec uverila, aj keď nemal žiadne racionálne jadro. U dotyčnej osoby vzniká na začiatku vlastnej sugerácie stav, keď sa intenzívnejšie a intenzívnejšie spochybňuje. Najčastejšie tak robí pomocou slovných spojov ako napríklad je to tak alebo to tak nie je a tieto slová neustále opakuje. Napríklad si hovorí: čudne sa správam, a potom náhle povie: nie, normálne sa správam a za chvíľu si povie: nie, správam sa nenormálne. Takto sa to opakuje mnohokrát, až vznikne z tohto myšlienkového spojenia stupňujúca sa predstava, ktorá totálne spochybní dotyčného a on uverí čomukoľvek. Vidieť tu aj silnú hypnotickú techniku, kde vás hypnotizér silne spochybňuje a znovu ubezpečuje, že je to tak. Zároveň hypnotizér vyvoláva dynamické emocionálne rekcie a to z náhleho popudu. Ide o všetky druhy emócií či už smiech, radosť, smútok, hnev alebo zlosť. Zároveň sa hypnotizér snaží utlmiť rozumovú zložku a doslova ju paralyzovať. Pri doterajších cvičeniach som si vydal v izbe príkaz, že prší a okamžite som išiel pre dáždnik. Keď to budem na seba praktizovať teraz, najprv sa budem slovne spochybňovať, či v miestnosti prší alebo neprší a až týmito slovnými stavmi vyvolám hysterickú reakciu a v mysli sa mi vytvorí predstava skutočného dažďa v miestnosti. Hysterka vidí nakoniec myš vo veľkosti prasaťa. Zároveň utlmím a potlačím rozumové chápanie a zase ho sugeratívne odstavím. U spomínanej osoby sugeratívne schopnosti prerástli a nabrali takú dynamiku, že logické myslenie jednoducho nestíhalo. Preto bolo nutné intenzívne posilniť schopnosti logicko- matematického myslenia a sugeratívne schopnosti vyvážiť silnejšou a prísnejšou logikou.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Sugestívna škola > Pochybujem a hneď nepochybujem

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo