Snová škola sa venuje ľudskému spánku, ktorý možno považovať za najhlbší hypnotický spánok. Táto škola vám dá základy, ako využiť nočný spánok k meditačným účelom aj pomocou technických pomôcok. Celkovo cvičeniami tejto školy sa oboznamujete a ovládate lepšie celý snový proces.

Čo je to Snová škola?
V Snovej škole sa meditujúci naučí využívať snový stav na meditáciu a riešenie svojich životných problémov.
Čítať celý príspevok.

Alfa sny
Dosiahnutie základného a prehĺbeného ALFA STAVU, pri ktorom dochádza k útlmu šedej kôry mozgovej a zmyslov, možno prirovnať k jednotlivým štádiám spánku.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 4,11 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Techno škola

Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 16.5. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Aboridžinci, sny, hypnóza.

Snová ezoterika
Budeme sa venovať snovej ezoterike. Skúsenosti sme získavali 20 ročnou aktivitou. Išlo o štúdium tejto problematiky, veštecké diagnostikovanie, určité terapie a meditácie do nočného spánkového stavu a tiež mnohoročné meditácie cez Skype.

Autohypnotická osobnosť počas dňa aj noci
Budovanie ezoterickej osobnosti, ktorá pozmení spôsob fungovania počas noci a počas dňa. Ide o dôslednú a systematickú zmenu pohľadu na spánok a jeho vlastné využitie.

Čo nového v oblasti autohypnózy?
Ezoterik tohto zoskupenia sa potrebuje udržiavať vo vynikajúcej psychickej kondícii a to vyžaduje, aby jeho mozog pracoval inak ako mozog bežného človeka.

Zasvätenie Nočný dvojník N.UČI 10
Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá stojí na systéme prieniku ľudskej psychiky na reálnu časticovú úroveň vo svojom tele aj mimo tela.

Zasvätenie Nočný dvojník UČI
Ezoterika dvojníkov pod názvom UČI je na vrchole duchovnej cesty a presahuje všetko, čo doteraz bolo v oblasti ezoteriky dosiahnuté. Tento druh ezoteriky nie je možné robiť a dosahovať bez dlhodobo trénovaného systému dvojníkov.

Zasvätenie Rezonančná ektoplazma
Venujeme sa problematike dvojníka UČI a jeho premosteniu na tvorbu ektoplazmy v ľudskom tele. Z klasickej ezoteriky, ktorú môžete začať bez akýchkoľvek výnimočných schopností, je možné sa meditačne dostať až do tejto oblasti ezoteriky.

Zasvätenie Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar a sny
Venujeme sa vrcholovej ezoterike dvojníkov, kde ezoterik dokáže psychicky preniknúť do priestoru, ktorý charakterizujeme maketou 1 000 skladov dáždnikov. Je to matematicky vyjadrený priestor 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov).

Zasvätenie snové, kotúčiky, masky a dvojníci
Zasvätenie bolo smerované do 2. ezoterickej cesty, ktorá sa realizuje v strednom mozgu. Ide v prvom rade o problematiku snovú, spánkovú, a tak isto o problematiku autohypnózy a hypnózy. Stav spánkový tu budeme považovať za stav, keď rozumovosť je mimoriadne znížená a dosahuje z celkových 100% iba pár percent.

Zasvätenie Somnambulná autohypnóza
Zasvätenie bolo zamerané na snovú ezoteriku, čo je tretia ezoterická cesta, ktorá sa realizuje cez šedú kôru stredného mozgu. Táto ezoterická cesta sa nerealizuje vedome počas klasického spánku. Ezoterik neusiluje o to, aby sa v noci vedome budil, zasahoval do snov a spánkového režimu.

Zasvätenie Autohypnóza a sny
Zrealizovali sme zasvätenie, ktoré sa týkalo 3. ezoterickej cesty. To je cesta stredného mozgu, ktorý sa nachádza približne v strede hlavy. Je veľký ako orech a v ňom sa nachádzajú väčšie zrnká neurónov, ktoré majú v sebe zápisy nočných pochodov, ktoré sa udiali počas zaspávania, nočného spánku a prebúdzania sa.

Transcendentálna autohypnóza
2. ezoterická cesta sa realizuje cez stredný mozog. Túto ezoterickú cestu odmietame robiť počas spánku. Neželáme si pamätať žiadne sny, narušovať spánok budením a experimentovaním.

Transcendentálne snové tajomstvo
Venujeme sa 2. ezoterickej ceste, ktorá sa realizuje cez neuróny stredného mozgu. Ten sa nachádza v strede hlavy a je veľký ako orech. Skladá sa z dvoch častí a každá jedna časť obsahuje 16 častí o veľkosti malých zrniek. Spolu je ich 32.

Patológia ezoterických stavov
Čo negatívne prináša realizovanie 7 duchovných ciest. Techniky likvidácie negatívnych prejavov. Likvidácia, čistenie, menenie a prispôsobovanie. Negácia negácie spojená s likvidáciou toho, čo je nežiaduce pri ezoterickej ceste. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Rôzne MP3.

Snová, tarotová a vlastná symbolika
Venujeme sa druhej duchovnej ceste, ktorá je založená na strednom mozgu. Stredný mozog má dve základné funkcie a to ráno, keď sa zobudíte, postupne prepnúť 32 neurónových oblastí veľkosti zrnka kukurice do denného režimu. Pokiaľ zaspávate, tak má za úlohu prepnúť postupne 32 neurónových oblastí do nočného režimu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Rôzne MP3.


Hypnóza, rozum, symbolika a zviera
2. duchovná cesta sa usiluje preniknúť do snovej pamäte, ktorá sa nachádza v strednom mozgu v strede hlavy. Tak isto sa tu venujeme vešteckej schopnosti dekódovať nervové impulzy v snovej pamäti a schopnosť k nim priradiť reálne procesy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach: Rôzne.

Hypnotický stav v ezoterike
Snová ezoterika a duchovná cesta cez stredný mozog, ktorý je v strede hlavy veľkosti orecha. Snoví ezoterici sem prenikajú počas noci, čo sú nebezpečné postupy, ktoré môžu hlboko poškodiť psychiku. Rozumnejšie sú postupy cez hypnotický stav, ktorý sa veľmi podobá stavu obedňajšiemu spánku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Rôzne nahrávky MP3.

Hypnóza a zomierajúca osoba
Venujeme sa problematike práce v hypnotických stavoch. Na začiatok treba rozumovo pochopiť, o čom vlastne hypnotický stav je, ako funguje. V strede hlavy je hormonálna žľaza hypofýza, ktorá počas dňa, to je od zobudenia až po zaspatie, produkuje hormóny dennej aktivity. Pokiaľ zaspíte a prejdete do spánku, začne hypofýza pracovať na hormónoch nočnej chémie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Rôzne nahrávky MP3.

Spánok, hypnóza a podvedomie
Snové vedomie. Denný spánok. Nočný spánok. Mikrospánok. Zvierací spánok. Poruchy spánku. Zaspávanie a stav hypnotický. Prepojenie hypnotických techník na psychoterapie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Rôzne nahrávky MP3.


Deň, noc, hypnóza
Denná chémia. Nočná chémia. Hypnóza medzi spánkom a bdením. Programovanie pred spaním. Rozumové vnímanie sveta. Škôlkarské vnímanie sveta. Zvierací spánok. Hypnotické techniky stíšenia. Hypnóza a stredný mozog. Hypnóza a snové spomienky. Hypnóza a bežné spomienky. Hypnóza a budúcnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Snové MP3.

Hlbšie do snovej ezoteriky
Spánková ezoterika. Nočný spánok. Denný spánok. Hypnotický spánok. Programovanie snové. Výklad snových symbolov. Program liečby. Program úspešnosti s anjelskými sférami šamanov v bielej línii. Program meditačný. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach - Cesta k Bohu.

Zasvätenie Anjel transcedentna 9B
Snová ezoterika. Transcendentálna ezoterika. Spánok ľudský. Spánok zvierací. Sen a jeho výklad. Zaspávanie. Prebúdzanie. Mikrospánok. Nočná chémia je iná. Snové anjelské sféry bielej línie. Snová patológia. Snová ritualistika. Programovanie do snov. Snová ezoterika počas dňa. Prípady snových ezoterikov. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérií zasvätení. Zvukový záznam MP3 vyhľadaj pod Nahrávkami - Rôzne.

Spánok v kocke
Spíte sám v miestnosti?
Treba si uvedomiť, ako vlastne spíte, či spíte sami, alebo niekto spí s vami v miestnosti. Keď príde k poruche spánku a ľudský hlboký nočný spánok sa zmení na zvierací spánok, ktorý je plytký a prechádza aj do dňa, bude vás budiť počas spánku doslova všetko. Pohyb osoby, ktorá pri vás spí, zvuky celkovo, zlá teplota, tvrdá alebo mäkká podložka na spanie.

Spiaci ezoterik
Ľudský spánok. Zvierací spánok. Ezoterický spánok. Rozprávanie zo sna. Pohyby v spánku. Sexuálne prejavy v spánku. Spôsob spania. Ako spať trvalo aj počas dňa. Transcendentálna ezoterika snov. Snová pamäť. Stredný mozog a jeho prepnutie do spánku. Programovanie do spánku. Snový dotazník.

Zasvätenie snové anjel meteorit 28B
Anjelské sféry z meteoritov. Prienik anjelských sfér z meteoritov do snového archívu. 12 zasväcovacích rituálov a12 zasvätení. Zasvätenie do stredného mozgu. Stredný mozog a prepnutie do stánku. Obrázky meteoritov. Napojenie na zemské meteority po celom svete cez magnetické energie magmatického jadra Zeme. Z tohto zasvätenia boli vytvorené fotografie. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Snová škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo