Sexuálne podvedomie

dátum: 23.01.2006

Sexuálna ezoterika. Sexuálne spomienky. Asexuálna myseľ. Sexuálne podvedomie. Normálne podvedomie. Ako ovládnuť vlastnú sexualitu. Ako vstúpiť do vlastnej sexuality. Na niečo mám v erotike chuť. Niečo sa mi v erotike hnusí. Sugeratívna erotika. Autoerotika. Sex s partnerom. Migrenózny volt je v každom z nás.

Celkovo je sexuálna ezoterika značne problémová záležitosť a to, čo bolo o nej napísané v ezoterickej literatúre, je na báze spestrenia vonkajšieho sexuálneho života romantickými alebo indickými vplyvmi. To nie je žiadna ezoterika, ale ešte tvrdšie ujarmenie vlastnou sexualitou.

Sexuálnej ezoterike sa treba venovať. A to z dôvodu, že rozsiahla časť hlavne východnej ezoteriky ako je India, Tibet a Čína je prevažne založená práve na erotických prejavoch. Keď chceme dodržať zásadu komplexnosti duchovnej cesty, tak sa treba sexuálnej ezoterike venovať dôslednejšie.

V prvom rade si treba vypestovať určitý sexuologický prístup k sexualite vôbec. Pokiaľ sa naučíte o sexualite hovoriť a prežívať ju výhradne zo spomienok a nie z fantázie, tak ste vyhrali prvé kolo nad vlastnou sexualitou. Tu si treba požičať techniky a prístupy profesionálnych sexuológov, zostať chladný a nejsť do erotického vzrušenia pri nahliadnutí do ženského lona, prípadne pri poťažkaní semenníkov. Pokiaľ toto nezvládnete, tak asi ťažko dokážete zvládnuť mimoriadne komplikované a záhadné sexuálne podvedomie vo vlastnej fyzickej schránke. Jednoducho povedané, pri rozprávaní a meditačnom cvičení erotickej sexuality treba pracovať výhradne zo spomienok a nie z fantázie, ktorá vytvára erotické zrušenie. Vzorom môže byť urológ, gynekológ alebo sexuológ.

V druhom kroku je potrebné pochopiť, ako nás sexuálne podvedomie zotročuje a bráni meditačnému zostupu do samotnej sexuality v nás. Treba spraviť jedno a to vždy, keď vstupujete na pôdu sexuálnej ezoteriky, sugeratívne vo vlastnej fantázii uspokojte všetky sexuálne túžby a fantázie. Jednoducho si ich predstavte, ako ste ich zrealizovali. Sexuálne podvedomie vytvorilo napríklad potrebu na sex s atraktívnou osobou. V predstavách a sugerácii sa tomu nebránite a doprajete si v spomienkach, čo sa len dá. No sexuálne podvedomie vám môže dať aj určitý druh znechutenia. Napríklad vnímam anorekticky chudú osobu. Sex s ňou by sa mi protivil, ale nedoprajem to sexuálnemu podvedomiu, a tak kľudne si sex s anorektičkou sugeratívne predstavím. Takýmito sugeratívnymi postupmi dokážem vstúpiť do sexuálneho podvedomia a začať ho spoznávať a využívať na niečo iné, ako iba na párenie a rozmnožovanie vlastného potomstva.

Poďme však ďalej. Pri praktizovaní sexuálnej ezoteriky môže prísť k zlomu a to je uvoľnenie migrenózneho voltu, ktorý má každý človek v sebe, či chce, alebo nechce. Na to už dávnejšie prišli čínski liečitelia. Migrenózny volt treba chápať a preciťovať ako točiaci sa disk energií. Trčí na hociktorom mieste tela, trčí tam celé roky a tým ničí dotyčnú oblasť. Praktizovaním sexuálnej ezoteriky sa migrenózny volt uvoľní a začne putovať po organizme. To môže byť na jednom mieste šťastie, na druhom malá pohroma. Migrenózny volt sa treba naučiť likvidovať tak, že ho stiahnete do kostnej hmoty a odtiaľto môže pekne vyžarovať do celého organizmu.

Prieniky do sexuálneho a celkového podvedomia. Pod podvedomím tu rozumieme usporiadanie neurónov počas vývoja plodu. Celkové podvedomie obsahuje niekoľko dôležitých záležitostí. Ide o oblasť neurónových spojov mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu pod zrakovým mozgom. Tu v neurónoch môžete objaviť niečo ako poslanie a to, čomu sa má človek počas života venovať. Prípadne môžeme hovoriť o tom, na čo má v živote podvedomé predpoklady. Napríklad máte predpoklady na duchovnú aktivitu, ale vy sa rozhodnete v rámci svojho ega pre činnosť bankára. Z vešteckej praxe sa zistilo, že pokiaľ nežijete v súlade s podvedomím a poslaním, tak ste v živote menej úspešní a podvedomie ide proti vám. Keď pochopíte, že sa máte venovať ezoterike a dostanete ju do svojho života, môžete byť úspešnejší aj ako bankár. No treba uspokojovať podvedome vytvorené poslanie, a nie ho potláčať. Prípadne ho včleniť do svojej činnosti. Bankár medituje a podporuje rozvoj ezoteriky. Osudovo sa mu darí lepšie. Potom je tu ďalší fenomén a to je rod a rodostrom vašich predkov v priamej línii. Aj tu si niektorí myslia, že to nemá na nich vplyv. Kto nerešpektuje rodovú karmu a skutky svojich predkov, ten má tiež osudové problémy. Jednoducho rodová karma ide proti nemu. Napríklad v rode bolo plno lekárov a dotyčný sa rozhodne, že bude bankár. Keď je rozumný, tak svoje finančné aktivity nasmeruje do sektoru medicíny. Vtedy bude zjavne úspešnejší. Môže očakávať pomoc z tejto roviny podvedomia. Z tejto roviny podvedomia funguje aj niečo ako rodová kliatba. Nadväzuje na skutky predkov a ide do oblasti posmrtných aktivít informačných polí mŕtvych osôb. Z týchto pozostatkov, ale môžu tu byť aj iné mechanizmy, môžu pôsobiť určité vplyvy do osudu človeka. Potom je tu ešte jeden podvedomý mechanizmus, ktorý sa realizuje na sexuálnej rovine a diktuje človeku určité sexuálne správanie. Dotyčná osoba tú má určený sex s deštruktívnymi ľuďmi. Je prirodzené, že sa tomu bráni a všetko rieši pri takýchto túžbach alebo takomto tlaku modlitbou. Teda potláča sexuálne podvedomie a to jej znepríjemňuje život. Tu je pre ňu možnosť uspokojovať sexuálne podvedomie sugeratíve v predstavách, nie modlitbou a nie fyzicky. Potom je sexuálne podvedomie dotyčnej osobe ochotné pomáhať. Aj tuto oblasť sexuálnej ezoteriky treba vhodne ošetriť, aby vám pomáhala a nešla proti vám.

Ďalším momentom úspešnosti v sexuálnej ezoterike je spojenie mentálnej sexuálnej aktivity, ktorú reprezentujú spomienky a fantázie. K tejto sugeratívnej a aj mentálnej erotike sa môžu pridať autoerotické prvky, ako je masturbácia, prípadne pridáte sex s partnerom. No treba dodržať jedno a to je, že aj pri fyzickej sexuálnej aktivite je na prvom mieste mentálna erotika vo vnútri seba a ostatné techniky, ako je masturbácia, orgazmus a ejakulácia sú techniky, ktoré podporujú erotickú duchovnú cestu a nie naopak. Často to býva tak, že duchovné prvky erotických meditácií sa stanú iba doplnkom vonkajšej sexuality a ešte tvrdšieho ujarmenia do zovretia vlastného sexuálneho podvedomia.

Tak toto bolo menšie rozjímanie nad tým, ako sa dostať dovnútra svojho sexuálneho podvedomia a realizovať sexuálnu duchovnú cestu. Tak isto je to cesta k ezoterike východných náuk.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Sexuálna škola > Sexuálne podvedomie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo