V sexuálnom vzrušení filozofujem

dátum: 11.03.2005

Teória. Ľudská sexualita. Zmyslové centrá. Sexuálne úchylky. Bioenergia sexuálna ľudská. Vyvrcholenie. Sexuálne spomienky. Prírodná sexualita ľudoopov a goríl. Prírodný šaman. Vlastné a cudzie bio zvierat. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v dôslednom nácviku sexuálneho vzrušenia na úrovni mysliaceho človeka. Spomienky na sexuálne aktivity napĺňajú neurónové oblasti šedej kôry mozgovej. Ide o spomienky hmatové, zvukové, čuchové a chuťové. Postupne sa v organizme aktivizuje sexuálna biochémia a sexuálna bioenergia vytláča z tela klasickú bioenergiu. Sexuálna energia a sexuálna biochémia sa dostane pomocou koncentrácie všade. Precvičujeme štyri povahové centrá a ich sexualitu. Precvičujeme bioenergetické centrum v hlave, v ústnej dutine a podbruší. Precvičujeme všetky druhy sexuálnych úchyliek. Cieľom je mať k všetkým úchylkám rovnaký vzťah. Učíme sa zosávať cudzie sexuálne energie a nabíjať nimi budúce udalosti. Otvorili sme si sexuálne vzrušenie v celom tele, do toho začíname počítať, spomínať si a robiť iné aktivity. V sexuálnom vzrušení nebudeme súložiť, ale robiť všetky druhy meditácií postupne jednu za druhou. Tým, že sme v sexuálnom vzrušení, sa nám otvára nová dimenzia meditácií.

Opúšťame ľudskú sexualitu a dostávame sa do vedomia prírodného človeka. Koncentrácia ide cez ústnu dutinu, cez miechu v hlave až do kostrče a oblasti pohlavia. Všetko sa deje na individuálnych skúsenostiach a uplatňovaním magickej reči pomocou posunkov a pohybov tela, tak isto zvukmi. Je možné vytvárať aj magické obrazce z prírodného materiálu. Všetko v tele a mimo neho funguje na základe mágie a rituálnej komunikácie. Vytvárame biosexus energiu prírodnú, a tak isto ju zosávame z iných páriacich sa živých zdrojov. So sexuálnou energiou manipulujeme na základe magických obrázkov. Ritualistika sa robí pod vplyvom sexuálnych energií. Všetko riadi stredný mozog.

Pokračujeme v nácviku zvieracej sexuálnej reakcie. Všetko riadi brušný mozog. Podobá sa to ruji a páreniu zvierat. Predstavujete si, ako prebieha ruja a párenie, všetko má na starosti brušný mozog. Čakáte na mentálne zvieracie vyvrcholenie. Všetky nervové podnety z pohlavia idú do svalov. Nastupuje svalový tras a blaženosť. Vytvárame vlastné bioenergie a blaženosť.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Sexuálna škola > V sexuálnom vzrušení filozofujem

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo