Absolútny fetišizmus.

dátum: 09.03.2003

- Individuálna meditácia 2003-03-09

Sporadicky sa vraciam k nácviku ovládania a transformovania vlastnej sexuality. Koncentrujem sa do oblasti hlavy a tu si predstavujem mužskú alebo mužatkovskú sexualitu. V tejto oblasti sa tvorí bioenergetické pole. Potom koncentráciu presúvam do oblasti perí a tu sa vciťujem do detskej sexuality. Stačia spomienky na detstvo. Potom pozornosť presúvam do oblasti prostaty a mechúra a tu si predstavujem buď čistú ženskú sexualitu, alebo mužskú homosexualitu. Pri cvičení pokračujem spomienkami na vlastné sexuálne zážitky podľa možnosti od detstva až po dnešok. Spomienky si vybavujem v podobe zrakovej, chuťovej, čuchovej, hmatovej a tiež zvukovej. Vzniknuté sexuálne bioenergie potom rozvádzam do všetkých oblastí svojho tela. Snažím sa v hlave pestovať, že všetko v oblasti sexu na úrovni psychickej je dovolené a nič sa mi nehnusí. Predstavujem si na psychickej úrovni všetky druhy úchyliek ako je zoofília, pedofília, nekrofília, fetišizmus, masochizmus, homosexualita, fekalofília, a iné. Všetko sa to deje výhradne v predstavách za účelom odblokovania hlavne stresových situácií. Najintenzívnejšie precvičujem techniku absolútneho fetišizmu, keď ma sexuálne evokuje všetko okolo a nielen sexuálne objekty. Takýmto cvičením sa mimoriadne dobre odstresuje celá šedá kôra mozgová. Normálne človeka vzrušujú iba niektoré podnety. Takýto druh jednostranného fetišizmu spôsobuje v mozgu napätie iba v určitej časti šedej kôry. Totálny fetišizmus vytvára harmonické sexuálne napätie v celej šedej kôre a takto je výborným prostriedkom proti každodennému stresu. Ďalej sa venujem aj zvieracej sexualite a to v Či kung škole. Ľudskej sexualite sme sa začali venovať v Silvovej škole. Ešte stále sa nevenujem dostatočne sexuálnej mágii tak, ako ju pestujú napríklad v Tibete.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Sexuálna škola > Absolútny fetišizmus.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo