Psyché škola nachádza svoje základy v psychiatrickej praxi. Vyberá štyri najčastejšie poškodenia ľudskej mysle. Učí každého, ako vyvolať a ovládať ľudskú myseľ. Ďalej učí, ako efektívnejšie využiť schopnosti, ktoré jednotlivé povahy (hysterická, epileptická, schizofrenická a psychopatická) poskytujú.

Čo je to Psyché škola?
Zaoberá sa nácvikom základných psychických pováh pôsobiacich v človeku. Psyché škola je založená na skúsenostiach Terapeutickej školy, ktorá sa usilovala v rámci diaľkových diagnostík zistiť psychické nastavenie jednotlivých duševne chorých jedincov.
Čítať celý príspevok.

Povahy
V tejto brožúrke nebudeme hovoriť o duševných poruchách, ktoré už patria do rúk odborného lekára, ale o duševných predpokladoch vyvierajúcich z hlbokého podvedomia jedinca.
Čítať celý príspevok.

Alfa Psyché
Na základe poznatkov psychológie postupne zisťujete a vlastnou praxou si osvojíte, že každému náboženstvu zodpovedá určitá psychická povaha, ktorá ho výrazne formuje.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 4,25 MB
Textový prepis zvukovej prednášky

<< Novšie články

Prehlbujem nácvik 4 pováh.
- Individuálna meditácia 2003-07-10Tento príspevok sa zaoberá ďalšími poznatkami psychiatrického členenia pováh. Znovu sa po dlhšom čase vraciam k zozbieraniu najnovších poznatko ...

Kontrola ezoterika.
- Individuálna meditácia 2003-05-01Aj Psyché školu postihuje entropia zmien, ktoré sú vynútené tlakom drobných zmien v celom systéme ostatných ezoterických škôl. Doteraz som kont ...

Presun pováh do jednotlivých častí mozgu.
- Individuálna meditácia z 22.10.02 Svoju pozornosť som skoncentroval na spánkové laloky veľkého mozgu. V daných oblastiach som odsal bioenergiu ľudského charakteru predstavou ...

Presun pováh a sexuálnych voltov.
- Individuálna meditácia z 19.10.02 Naďalej precvičujem štyri povahy. Ďalší vývojový trend musí spieť do ďalšej úrovne. Psychopatická povaha sa bude presúvať z oblasti ...

Vonkajší svet.
- Spoločná meditácia z 8.10.02 Na začiatku spoločného stretnutia sme si vymenili skúsenosti s meditačnými technikami, ktoré spoločne cvičíme. Ďalej sme začali precvičova ...

Nekropsyché.
- Individuálna meditácia z 21.9.02 Trénujem meditácie na zvládnutie mysle hysterického nekromana. Koncentráciu presúvam na povrch kostí a zároveň okolo fyzicky existujúcich ...

Využitie 4 pováh.
- Individuálna meditácia z 26.8.02 Meditáciu som zahájil koncentráciou na povrch zubov, kde som aktivizoval nervový vzruch. Zároveň som sa na diaľku napojil na hysterickú osob ...

Meditácia - Prognóza
V meditačnej skupine sme pokračovali v meditáciách zameraných na 4 základné psychické povahy. Cieľom bolo prepájať meditačné techniky zo Subjektívnej školy a Reiki školy. Silnou st ...

Iracionálna myseľ
- Spoločná meditácia z 13.8.2002 Ako zvyčajne sme meditáciu zahájili výmenou osobných skúseností. Znovu sme si uvedomovali princípy šťastného osudu, nutnosť veštecky ana ...

Psychopatická ritualistika
- Meditácia pre dvoch z 13.8.02 Viackrát sme meditovali a viedli debatu, ako ovládnuť psychopatickú povahu a ako ju ovládať u chorých ľudí za účelom vyzdravenia. To najpodst ...

Ľavá a pravá hemisféra a 4 povahy
- Individuálna meditácia z 12.8.2002 Znovu som sa vrátil k meditácii štyroch pováh, ktoré sú súčasťou psychiatrizácie ezoteriky. Na začiatok som sa skoncentroval do oblasti ...

Štyri povahy
- Meditácia pre dvoch zo 7.8.2002Na začiatku meditácie sme si precvičili koncentráciu do oblasti jednotlivých psychických pováh, ktoré sme vybrali na základe psychiatrických poznatk ...

Individuálna meditácia
- Individuálna meditácia z 31.7.2002Sadol som si a uvoľnil som sa. Odpojil som koncentráciu zmyslov na vonkajšie prostredie. Aktivizoval som zmyslové centrá v šedej kôre mozgov ...

Textový prepis zvukovej prednášky
V Psyché škole sa naučíte základy ovládania svojej psychiky a vytvorenia ďalších zvláštnych predpokladov využitia psychických pováh a daností. U niektorých ľudí pri diagnostikova ...

Bioenergia záchvatových stavov
Príspevok č. 18. Saša Pueblo - Bioenergia záchvatových stavovNaďalej pokračuje nácvik 4 ľudských pováh. Vciťovanie sa na diaľku do ľudí, ktorý sa práve nachádzajú v ...

Viera
Príspevok č.14. Saša Pueblo - VieraS pojmom viera a zvlášť náboženská viera je spojené množstvo problémov. Doteraz som sa v literatúre nestretol s jasnou rozumovo-logickou ...

Astrálna úroveň
Príspevok č.13. Saša Pueblo - Astrálna úroveňKaždá povaha (hysterická, schizofrenická, psychopatická, epileptická) má svoju najhlbšiu úroveň a to je úroveň astrálna. ...

Príspevok
Príspevok č.12. Saša PuebloNeustále cvičíte a prehlbujete ovládanie jednotlivých pováh (hysterická, epileptická, schizofrenická a psychopatická). V ďalšej fáze sa nauč ...

Príspevok
Príspevok č.8 Saša PuebloUvedomte si dva stavy vo všetkých povahách. Jeden zo stavov vedie k silnej aktivizácii jednej z pováh či už hysterickej (ústna dutina), epileptickej ...

Všetko naraz
Saša Pueblo: Všetko naraz Pri cvičeniach jednotlivých pováh hysterickej, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej ste doteraz cvičili jednotlivé obrazy postupne za sebou. T ...

Povahy
OBSAH Povaha; Duševná choroba; Vlastnosť, ktorá prevláda, alebo sa často opakuje; Uvedomenie si povahy a jej ovládnutie; Povaha a duševná choroba v genialite; Fyzick ...

4 povahy
Saša Pueblo: 4 povahy 1Pred začatím uvedených cvičení je treba dobre ovládať cvičenia štyroch pováh a to hysterickej, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej. Cvičeni ...

Alfa psyché
uplatnenie pre KRESŤANSTVO, ISLAM, BUDHIZMUS, PRAVOSLÁVIE a HINDUIZMUS. Na základe poznatkov psychológie postupne zisťujete a vlastnou praxou si osvojíte, že každému náboženstvu zodp ...

Čím sa zaoberá Psyché škola?
Zaoberá sa nácvikom základných psychických pováh pôsobiacich v človeku. Psyché škola je založená na skúsenostiach Terapeutickej školy, ktorá sa usilovala v rámci diaľkových di ...

<< Novšie články
Meditacia.sk > Psyché škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo