Podrobnosti o povahách.

dátum: 31.10.2003


Tento článok pojednáva o štyroch základných povahách človeka. Je známe psychologické delenie ľudských typov na melancholikov, cholerikov, sangvinikov a flegmatikov. Ja ľudí delím z psychiatrického hľadiska podľa najčastejšie sa vyskytujúcich psychických deštruktívnych stavov. Keď tu píšem o povahe napríklad epileptickej, tak nemám na mysli epilepticky chorých jedincov, ale jedincov, ktorí majú silne aktívne nervstvo v oblasti temenného mozgu. Až vážne poškodenie v tejto oblasti ako krvné zrazeniny, nádory, zvláštne aktívne neuróny a nervy spôsobujú, že z epileptickej povahy sa stane epileptická choroba s možnými formami záchvatov. Teda delenie pováh je tu z pohľadu psychiatrie, a nie psychológie. Naďalej pokračujeme v klasikom výcviku jednotlivých pováh. Cvičenia prevádzame technikou koncentrácie do daných oblastí s anatomickou predstavou daného miesta. Pri hysterickej povahe sa koncentrujeme asi 1 meter pred ústa a tu si predstavujeme ústnu dutinu. V tejto predstave vydržíme dovtedy, pokiaľ chceme aktivizovať hysterickú povahu. Práve tu vzniknutý nervový vzruch vyvoláva efekty hysterickej povahy. Za určitých okolnosti sa nervový vzruch z ústnej dutiny presúva do spánkových lalokov a vtedy hovoríme o hysterickej povahe druhého stupňa. V samotnej hysterickej povahe je uložená aj hysterická sexualita, ktorá sa snaží spraviť zo seba a svojej sexuality zbožňovaný sexuálny idol v prehnanej podobe hodný boha samotného. Pri podrobnejšom prieskume sme zistili, že celkovo hysterickú povahu možno podeliť na viacero poddruhov a to podľa toho, ktorá časť ústnej dutiny je aktivizovaná. Pokiaľ je nervový vzruch v slinných žľazách, tak hysterická povaha je húževnatá. Pokiaľ je hysterická povaha usadená v zuboch, tak je schopná predvídať veľké nepríjemnosti a príchod nebezpečných situácií. Pokiaľ je hysterická povaha usadená v krvnom riečišti, tak je značne mierumilovná. Pokiaľ je usadená v lymfatických uzlinách, tak je táto povaha nevrlá a hnevlivá. Keď je nervový vzruch v nervoch, tak je hysterická povaha agresívna a útočná. Ďalej nervový vzruch môže byť aktivovaný aj vo svalstve perí a to v nervových platničkách. Vtedy má osoba pocity, kde sa stane niečo zlé, kde niekto niečo ukradne, alebo sa toto bude diať. Títo hysterici sú ľudia so schopnosťou tipovať a na tipovaní zarábať. Výnimočne je u hysterickej povahy aktivizované nervstvo kože okolo perí. Tu vzniká stav neistoty a zlý odhad tepla, chladu a bolesti. U hysterickej povahy je aj dôležité, aký nervový vzruch prevláda v ústnej dutine. Keď prevláda sodíkový režim, tak povaha je silne aktivizovaná a tvorí sa tu značné množstvo bioenergie. Keď v ústnej dutine prevláda draslíkový režim, tak povaha nevytvára bioenergie, ale ich zosáva z iných ľudí, zvierat a rastlín. Pri zosávaní bioenergie je hysterická povaha intuitívnejšia. Pri prebytku bioenergie v nervstve ústnej dutiny je hysterická povaha silne dynamická a plná života. Dlhodobým nácvikom môžete prejavy hysterickej povahy aktivizovať alebo vhodne upraviť. Do tejto povahy sa môže miešať aj potlačená zvieracia psychika v človeku, ktorá vytvára v ústnej dutine migrenózne stavy. Ide o bioenergiu z hypotalamusu na konci predĺženej miechy ( objekt veľký asi ako dve holubacie vajíčka so šedou hmotou mozgovou). V tomto prípade ide o povahu zvieraciu z miechy a tak isto môže vytvárať echolokačnú energiu medzi perami a zubami. Pozri bližšie Echo škola na mojich internetových stránkach. Toto patrí do Čikung školy. Keď je zvieracia psychika uložená v mieche bloknutá, tak rotujúca migrenózna bioenergia sa môže túlať po celom tele a to hlavne vo veľkom mozgu. Ide o klasické migrenózne stavy popísané v psychológii. Ďalšia precvičovaná povaha je povaha epileptická usadená gangliách v temennom mozgu. Predtým sme písali iba temenný mozog, teraz sme upresnili oblasť jej výskytu. Tak isto sa aktivizuje koncentráciou asi jeden meter nad temenný mozog s anatomickou predstavou tohoto miesta. Tu sa dá prenikať do nervstva v gangliách a epileptická povaha je agresívna. Keď sa preniká do krvného riečišťa, tak táto povaha je mierumilovná a až lenivá. Pokiaľ sa u tejto povahy preniká do neurónov ganglií, tak epileptická povaha je pracovitá a aktívna. Vo vyššej úrovni sa potom epileptická povaha nachádza priamo v temennom mozgu a hovoríme o epileptickej povahe číslo dva. Epileptická sexualita je nazývaná inkvizítorská, ktorá chce slovne a fyzicky ubližovať a potom pomáhať. Tak isto je pri epileptickej povaha dôležitá aktivita nervového vzruchu. Málo alebo veľa. Ďalšou cvičenou povahou je povaha nami pomenovaná ako schizofrenická. Tu sa terminologicky s oficiálnou psychiatriou rozchádzame. Táto povaha je usadená v mozočku, ktorý je v zadnej časti pod veľkým mozgom. Cvičí sa koncentráciou asi jedného metra dozadu za hlavu s predstavou mozočku. Naštuduj predstavu v anatomickom atlase. Aktivizujú sa tu tri možnosti a to aktivita neurónov, aktivita krvného riečišťa a aktivita nervov. Platia tie iste prejavy ako u epileptickej povahy. Platí aj to isté pri tvorbe bioenergií. Sexualita tejto povahy je jemná dotyková a precitlivelá. Vyššia úroveň tejto schizofrenickej povahy dve je umiestnená do zrakového mozgu. Zostala nám posledná štvrtá povaha a to je povaha psychopatická, ktorá je usadená v hrdle. Cvičí sa koncentráciou pod seba asi tak dva metre s anatomickou predstavou hrdla. Psychopatická povaha je usadená v mandliach a je deštruktívna. Keď je usadená v hlasivkách, tak je konštruktívna. Keď je usadená v štítnej žľaze, tak často mení postoje a názory. Keď je táto povaha usadená v lymfatickom riečišti, tak je nevrlá a hnevlivá. Keď je psychopatická povaha usadená v nervstve, je agresívna. Psychopatická povaha môže byť usadená aj v prištítnych telieskach a vtedy je magická a schopná konať a myslieť rituálne. Vyššia forma tejto povahy je usadená v prednom mozgu, ide o psychopatickú povahu číslo dve. Sexualita tejto povahy je ritualistická a vyžaduje vytvorenie určitého scenára. Nebudem tu popisovať prejavy jednotlivých pováh. Tento opis si nájdete vo vyššie uvedených príspevkoch. Celkovo cvičenie a ovládanie týchto pováh vedie k uvedomeniu psychického väzenia, v ktorom sa človek ocitol a dáva mu možnosť ho ovládnuť a využiť pre seba. Ešte by som pripomenul, že keď idete v jednotlivých povahách na hranicu záchvatových stavov, tak sa vytvára bioenergia, s ktorou sa dá liečiť. Upozorňujem, že silné otvorenie každej povahy vyžaduje aj návrat do normálu a teda po silnom otvorení niektorej povahy nasledujú psychoterapie na zatvorenie a stabilizáciu tejto povahy. To napríklad obsahuje aj psychické navykanie na otvorenie týchto pováh.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Psyché škola > Podrobnosti o povahách.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo