Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 07.07.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 11.7. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Psyché, jeden mozog.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na meditačné zjednotenie všetkých navzájom aktívne spolupracujúcich neurónov tela do jedného veľkého celku. Sú to koncentračné cvičenia, ktorých cieľom je lepšie ovládanie mozgu, lepšie prenikanie do mozgu a celkové využitie ľudského intelektu.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do tela na jednotlivé časti mozgu.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=2sYu-USv2ec

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 1116 OBRÁZKOV SILVA MOZOG SHAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=b5d17faGKnM

KOLEKCIA 49 VIDEÍ MOZOG FREKVENCIE
https://goo.gl/6coUJG

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu 11.07.2015 o 10:00 hod. a potom tu
zostane natrvalo k prehraniu.
https://www.youtube.com/watch?v=2sYu-USv2ec

SILVOVA METÓDA
Silvova metóda je vhodná najmä pre ľudí, ktorí chcú dosahovať určité ciele, dobre sa učiť, ako si dobre pamäť, prípadne pomáha ľuďom pri prekonávaní rôznych návykov ako je fajčenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Silva_Method
José silva (parapsychologe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Silva_(Parapsychologe)

Silvova škola na stránke Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/2065-Silva/
Silva metóda na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-scifi-veda-neuron-silva/
Silva metóda na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mantras/#silva-metoda
Silvova metóda na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=silvova+met%C3%B3da
Silvova metóda na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/silvova-metoda

JOSÉ SILVA ZAKLADATEĽ
José Silva je zakladateľom Silvovej metódy a priekopníkom vo výskume využívania schopností ľudskej mysle. Pomocou relaxácie, mentálneho programovania a meditačných techník José začal pracovať najprv so svojimi deťmi, neskôr testoval a zdokonaľoval techniky na ďalších ľuďoch a zistil, že pomocou jednoduchých techník si ľudia vedeli vedome preprogramovať svoje myšlienky a myseľ, podobne ako počítač.
http://www.jose-silva.net/

FREKVENCIA
Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. V obvode striedavého prúdu takto označujeme počet kmitov napätia či prúdu za jednotku času.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency

KINEZIOLÓGIA
Kineziológia je veda, ktorá sa zaoberá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanizmami. Štúdium ľudského a zvieracieho pohybu sa vykonáva pomocou systému sledovania pohybu, elektrofyziológie svalovej a mozgovej aktivity, rôznych metód monitorovania fyziologických funkcií a iných behaviorálnych a kognitívnych výskumných techník.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesiology

Slovo kineziológia na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1257-Kineziologia-poradna/
https://www.google.sk/#q=kineziologia+site:www.meditacia.sk
Kineziológia web stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/kineziologia
Kineziológia na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=one+brain

SVALY
Sval (musculus) často tiež svalovina je orgán, ktorého funkciou je umožnenie aktívneho pohybu, je tvorený predovšetkým svalovým tkanivom. Všetky svaly tvoria svalovú sústavu. Svaly majú schopnosť premeniť chemickú energiu živín v kinetickú energiu a teplo.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle

Slovo svaly na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=svaly+site:www.meditacia.sk
Svaly na web stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/svaly

HLASIVKY
Hlasivky sú hlavným fonačným orgánom cicavcov. Sú to zložené útvary v hrtane, skladajúce sa z hlasivkového svalu, ktorým sa pripájajú na krhlovité chrupky a utvárajú hlas. Štrbinu medzi hlasivkami ohraničujú aj vnútorné plochy krhlovitých chrupiek. Tieto chrupky ich svojimi pohybmi pri fonácii približujú alebo odďaľujú.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlasivky
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_folds

Slovo hlasivky na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=hlasivky+site:www.meditacia.sk

PSYCHOWALKMAN
Psychowalkman (audiovizuálne stimulačný prístroj, AVS) je prístroj, ktorý svetelnými zábleskami a zvukovým šumom stimuluje mozog a tak ovplyvňuje jeho správanie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychowalkman
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_machine

Psychowalkman na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/relaxacia-relaxacne-techniky#psychowalkman

PRÍSTROJ TENS
TENS, transkutánna elektrická stimulácia nervov - elektrické stimulovanie nervov cez pokožku. Používa sa na liečenie bolestivých stavov, na zmiernenie a odstránenie chronických a akútnych bolestí chrbta, končatín a kĺbov, na liečbu porúch prekrvenia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcutaneous_electrical_nerve_stimulation

Prístroj TENS na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/masazne-pristroje#Tens

EEG MOZGU
Elektroencefalogram (skrátene EEG) je zaznamenávanie elektrického potenciálu spôsobeného mozgovou aktivitou. Tento záznam je zhotovený elektroencefalogramom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

EEG mozgu na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/medicinske-pristroje-vysetrovacie-metody#eeg

HYPNÓZA
Hypnóza je stav zmenenej pozornosti, ktorý si človek navodzuje buď sám (autohypnóza) alebo vo väčšine prípadov inou osobou. Hypnotické účinky má i hudba. K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis

Slovo hypnóza na stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=hypnoza&sitesearch=www.meditacia.sk
Hypnóza na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/hypnoza-hypnoterapia

AUTOHYPNÓZA
Neoddeliteľnou súčasťou hypnoterapie je autohypnóza, ktorá je jednou z nevyhnutných predpokladov jej úspešnosti. Jednoduché dychové, relaxačné a vizualizačné techniky výrazne prehlbujú účinnosť sugescií, ktoré boli počas hypnózy vytvorené v podvedomí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-hypnosis

BŘETISLAV KAFKA
Břetislav Kafka bol významný český hypnotizér s bohatou praxou pri liečení ľudí, ale aj s osobnými skúsenosťami pri školení niekoľkých médií, ktoré objavil. S médiami robil aj určité experimenty, kde si overoval teoretické poznatky iných autorov. Výborné bolo, že sa na vlastné oči zúčastňoval pokusov v zahraničí a mohol tak pozbierať dosť empirických poznatkov a faktov.
http://www.bretislavkafka.cz/

MOZOG
Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervového systému, nachádza sa v hlave, zvyčajne blízko primárnych zmyslových orgánov. U priemerného človeka sa mozgová kôra (najväčšia časť) skladá z 15 – 33 miliárd neurónov, pričom každý z nich komunikuje pomocou synapsií s ďalšími niekoľkými tisícmi neurónov. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1 400 g.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain
Tu si nájdete zoznam stránok v kategórii choroby mozgu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Brain_disorders
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cievne_choroby_mozgu_(MKCH-10)

Slovo mozog na stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=mozog&sitesearch=www.meditacia.sk
Mozog na web stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/anatomia-mozog

ALZHEIMEROVA CHOROBA
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna porucha mozgu, pri ktorej dochádza k postupnej demencii. Hlavnou zmenou je ukladanie beta-amyloidu v mozgu a ďalšie zmeny, ktoré postupne spôsobujú rozpad nervových vlákien a buniek. Alzheimerovou chorobou sa taktiež mení látková činnosť mozgu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
https://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_disease

Alzheimer na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/alzheimerova-choroba

PARKINSONOVA CHOROBA
Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna choroba centrálnej nervovej sústavy, ktorá priamo súvisí s ubúdaním nervových buniek v časti mozgu nazvanej substantia nigra. Je chronickou chorobou postihujúcou ľudí vo vyššom veku. Parkinsonova choroba je typická motorickými príznakmi: triaškou, hypokinézou, svalovou rigiditou (stuhnutosťou), posturálnou nestabilitou a rovnako aj autonómnymi a duševnými poruchami.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parkinsonova_nemoc
https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease

Parkinsonova choroba na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/parkinsonova-choroba

NÁDORY MOZGU
Nádory mozgu sú také nádory, ktoré postihujú mozog a mozgové obaly (mozgové plienky). Môže sa jednať ako o nádory primárne, teda o nádory vzniknuté priamo z príslušných tkanív, tak aj o nádory sekundárne, teda metastázy iných nádorov, či už z mozgu alebo z tela. Vzhľadom na to, že tieto nádory rastú v uzavretom priestore lebky, líšia sa od iných nádorov svojím správaním a mnohokrát aj symptomatológiou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dory_mozku
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_tumor

HYPOTHALAMICKÁ CHOROBA
Hypothalamická choroba je porucha v hypotalame, môže byť spôsobená podvýživou, vrátane anorexie a bulímie, operáciou, úrazom hlavy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic_disease

ENCEFALOPATIA
Encefalopatia znamená poruchu alebo chorobu mozgu. Encefalopatia sa nevzťahuje na jediné ochorenie, ale skôr k syndrómu globálnej mozgovej dysfunkcie. Tento syndróm môže mať mnoho rôznych organických a anorganických príčin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Encephalopathy

DEMENCIA
Demencia je závažná duševná choroba, ktorá vznikla následkom ochorenia mozgu. Vo väčšine prípadov je najskôr postihnutá pamäť, pozornosť, motivácia a nakoniec obraz. Postupne sa rozvíja porucha logického uvažovania.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Demencia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia

OTRAS MOZGU
Otras mozgu je porucha mozgovej činnosti v dôsledku úrazu. Môže byť spôsobený úderom do hlavy - dopravné nehody, úrazy pri športe a bitkách. Dá sa rozpoznať vďaka krátkemu narušeniu vedomia, ktoré trvá minúty až hodiny, môže sa objaviť závrat. Po odznení príznakov často zostáva strata pamäti (retrográdna amnézia).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ot%C5%99es_mozku
https://en.wikipedia.org/wiki/Concussion

TRAUMATICKÉ PORANENIE MOZGU
Traumatické poranenie mozgu je spôsobené fyzickou traumou, ktoré poškodí mozog. Môže vzniknúť uzavretým poranením hlavy (nie je porušená lebka) alebo penetrujícím poranením hlavy (poranenia kože, lebky aj tvrdé plienky (dura mater)). Poničené sú rôzne časti mozgu, mozgovej hemisféry, cerebellum (mozoček) a alebo mozgový kmeň (truncus encephali).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Traumatické_poranění_mozku
https://en.wikipedia.org/wiki/Traumatic_brain_injury

MENINGITÍDA
Meningitída čiže zápal mozgových blán je zápal ochranných membrán pokrývajúcich mozog a miechu, známych pod súhrnným názvom mozgomiešne plienky. Zápal môže vzniknúť v dôsledku infekcie vírusmi, baktériami alebo inými mikroorganizmami, menej často potom vplyvom niektorých liekov.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meningitida
https://en.wikipedia.org/wiki/Meningitis

Meningitída na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/infekcne-choroby#meningitida

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA
Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica alebo mozgový infarkt) je náhle sa rozvíjajúce postihnutie určitého okrsku mozgového tkaniva vzniknutého poruchou jeho prekrvenia. K tejto poruche môže dôjsť buď na základe uzáveru mozgovej tepny (tzv. Ischemická mozgová príhoda) alebo na podklade krvácania z mozgovej cievy (tzv. hemoragická mozgová príhoda).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cévní_mozková_příhoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Stroke

Cievna mozgová príhoda na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/choroby-nervoveho-systemu#mrtvica

EPILEPSIA
Epilepsia je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi, ktoré sú vyvolané abnormálnym signálovým výbojom v mozgovej kôre. Príčin je veľké množstvo: nádory, úraz mozgu s jeho poškodením a následnou jazvou, rôzne metabolické a vývojové poruchy a podobne.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy

Epilepsia na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/epilepsia

PSYCHOPATIA
Psychopatia je nevyvážená, neharmonická osobnosť, u ktorej niektoré črty sú príliš zdôraznené a iné potlačené. Mimoriadne pestrá škála prejavov od povahových odchyliek neškodného čudáctva až po násilné antisociálne správanie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie
https://en.wikipedia.org/wiki/Antisocial_personality_disorder

HYSTÉRIA
Hystéria je neurotická porucha, ktorú charakterizuje citová labilita a egocentrizmus so sklonom k teatrálnemu správaniu a afektom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hysterie
https://en.wikipedia.org/wiki/Hysteria

SCHIZOFRÉNIA
Schizofrénia je psychiatrická diagnóza označujúca často chronickú duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie a emócie. U pacienta so schizofréniou dochádza k rozštiepeniu mysle a celkovému úpadku osobnosti. Pacient je vzťahovačný, neustále prenasledovaný bludmi a myšlienkami, rozpráva si sám pre seba, vytvára umelý svet.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Schizofr%C3%A9nia
https://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenia

Schizofrénia na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/psychiatria

DIEŤA - DETSKÁ POVAHA
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 15 alebo do 18 rokov, v širšom zmysle akýkoľvek priamy potomok nejakého rodiča.
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://en.wikipedia.org/wiki/Child

DETSTVO
Detstvo charakterizuje vývojovú etapu ľudského jedinca od narodenia po dospelosť. Delí sa na obdobie novorodenecké, dojčenské, batoľacie, predškolský vek, mladší školský vek, starší školský vek a obdobie dorastové.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dětství
https://en.wikipedia.org/wiki/Childhood

Dieťa – výchova na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/dieta-vychova
Psychológia dieťaťa na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/psychologia-dietata

RODIČ
Rodič je otec alebo matka, teda samec, napr. muž a/alebo samica, napr. žena, ktorá splodila potomka - dieťa tzv. biologický rodič a často aj ktorý/-rá prijal úlohu, ktorú obyčajne zastáva biologický rodič, tzv. adoptívny alebo pestúnsky rodič.
https://en.wikipedia.org/wiki/Parent

Rodina, rodičovstvo, rodokmeň na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/rodina-rodicovstvo-rodokmen

PORUCHY SPRÁVANIA A EMOČNÉ PORUCHY
Zoznam porúch správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania.
https://goo.gl/hYwYnI

RETARDITA
Duševná zaostalosť alebo mentálna retardácia je zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Prejavuje sa zníženou schopnosťou orientovať sa v životnom prostredí, obmedzenými možnosťami vzdelania a zníženou sociálnou prispôsobivosťou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_retardace
https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_disability

DEMENCIA
Demencia je závažná duševná choroba, ktorá vznikla následkom ochorenia mozgu. Vo väčšine prípadov je najskôr postihnutá pamäť, pozornosť, motivácia a nakoniec obraz. Postupne sa rozvíja porucha logického uvažovania.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Demencia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia

IMBECIL
Imbecilita (príslušná osoba je imbecil) je v staršom delení (debilita-imbecilita-idiotia) forma duševnej zaostalosti menej výrazná ako hlboká duševná zaostalosť a nie nevyhnutne dedená.
https://en.wikipedia.org/wiki/Imbecile

IDIOT
Hlboká duševná zaostalosť (starý názov je idiotia, idiocia, nepresne idiotizmus). Výsledkom bude pravdepodobne závažné obmedzenie samostatnosti, kontinencie a pohyblivosti. Zahŕňa hlbokú psychickú podnormálnosť.
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiot

AUTISTA
Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými a teda majú veľmi obmedzené možnosti vytvárať vzťahy.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Autizmus_(uzavretos%C5%A5)
https://en.wikipedia.org/wiki/Autism

INDIGOVÉ DIEŤA
Indigové deti sú čitateľné už od prvých dní po narodení. V podstate nemajú potrebu spať a často bdejú a pozorujú svoje okolie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indigov%C3%A9_d%C4%9Bti
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_children

SMRŤ - KLINICKÁ SMRŤ
Smrť človeka (informatika) je koncom života, zánikom všetkých životných funkcií, ukončenie komunikácie medzi psychikou a organizmom. Sú dve fázy – klinická smrť, ktorá je definovaná ako zástava životne dôležitých funkcií organizmu, nedochádza k nezvratnému poškodeniu mozgového tkaniva. Biologická smrť – konečný, nevratný stav, trvalé a so životom nezlučiteľné poškodenie mozgového tkaniva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://en.wikipedia.org/wiki/Death

Prežitok blízkej smrti
Prežitok blízkej smrti nemá všeobecne uznávanú definíciu. Za osoby blízko smrti sa dajú pokladať osoby, ktorých fyzický stav by skončil smrťou, ak by sa v dôsledku rôznych okolností rýchlo nezlepšil. Zážitok musí byť v čase umierania jasný, bez zlomkovitých alebo chaotických spomienok.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_smrti
http://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

Klinická smrť
Klinická smrť je lekársky termín pre ukončenie krvného obehu a dýchania, dve potrebné kritériá pre udržanie života človeka. Takáto situácia nastane, keď srdce prestane biť v pravidelnom rytme, tento stav sa nazýva zástava srdca.
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death

Slovo smrť na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=smrt+site:www.meditacia.sk
Spirit kosti, smrť na esoterika Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

ŠAMAN
Šaman je ťažko definovateľné označenie pre hlavného predstaviteľa šamanizmu, teda osobu, ktorá v (spravidla prírodných) spoločenstvách funguje ako kňaz-liečiteľ, čarodejník, expert na tranz a prorok.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman
https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism

Šamanstvo na meditacia.sk
V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov
https://www.meditacia.sk/1974-Samanstvo/
Šamanizmus na Psychonautike
Šamanizmus je súhrn náboženských, magických, mystických a mytologických predstáv a rituálnych praktík, známy u mnohých kultúr v rôznych oblastiach sveta a existujúce najskôr už od dôb paleolitických lovcov a zberačov.
https://wp.apoort.net/samanstvo/
Šamanské etnické skupiny na Psychonautike
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-skupin/
Šaman na Facearcane. Videá, články, kurzy, semináre, workshopy na tému šaman
https://facearcane.apoort.net/category/saman/
Múzeum Šamanstvo na Facearcane
Pripravili sme pre záujemcov zdroje, ktoré sa venujú histórii šamanstva. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal šamanstvo a za akým účelom to používa dnes. Spoznajte históriu šamanstva a skúste sa ňou inšpirovať.
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/
Videá o šamanoch, ktoré vyzbierala Darina Šimková - Facearcane
https://www.youtube.com/watch?v=9g592I-p-dc&list=PLKj_a0OBBac39KL4OJ4dTcfv92nlUYibr

UMELÁ INTELIGENCIA
Umelá inteligencia – špiritistická
Umelá inteligencia alebo umelý intelekt je simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom, zdanlivá, nepravá inteligencia, inteligencia ako keby, inteligencia napodobená vlastnosťami počítačových programov, skrátene teória umelej inteligencie. Umelá inteligencia je predmet intelektiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_inteligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Slovo umelá inteligencia na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=umela+inteligencia+site:www.meditacia.sk
Umelá inteligencia na esoterika Magnum
http://apoort.net/esoterika/umela-inteligence/

GÉNIUS
Génius je človek, ktorý má najvyšší stupeň tvorivého nadania. Niekedy sa pojmom génius označuje človek, ktorého inteligenčný kvocient presiahne hodnotu 140. Z pravidla ide o človeka, ktorý má znalosti všestranného charakteru a schopnosť premietať svoje schopnosti do skutočného sveta
http://en.wikipedia.org/wiki/Genius
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost

VEDEC
Vedec je príslušník inteligencie, individuálny subjekt vedeckého osvojovania sveta. Je expert v najmenej jednej oblasti vedy. Pri svojej práci - výskume používa vedecké metódy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientist

VEDA
Veda ako celok je systematický spôsob racionálneho poznávania skutočnosti, zameraný na spoľahlivosť výsledkov a často aj na možnosti aplikácie a predikcie (aplikovanej vedy). Predmetom vedeckého poznania môžu byť abstraktné štruktúry a vzťahy, objekty a procesy neživej aj živej prírody alebo ľudskej spoločnosti, kultúry a myslenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
http://en.wikipedia.org/wiki/Science

ROZUM
Rozum je ľudská schopnosť myslieť, rozmýšľať, uvažovať, usudzovať, schopnosť alebo súbor schopností tvoriť alebo pretvárať rôzne (najmä kognitívne a regulatívne)významové útvary a manipulovať, či operovať nimi.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozum
https://en.wikipedia.org/wiki/Reason

NEURÓNY
Neurón – nervová bunka je základná funkčná a histologická jednotka nervového tkaniva, vysoko špecializovaná bunka, schopná prijať, viesť, spracovať a odpovedať na špeciálny signál. Prenáša a spracúva informácie z vnútorného i vonkajšieho prostredia a tým podmieňuje schopnosť organizmu na ne reagovať.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron

Slovo neuróny na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=Neurony+site:www.meditacia.sk

VÝCHOVA
Výchova (alebo tiež edukácia) je cieľavedomá, plánovitá a všestranná činnosť smerujúca k príprave človeka pre jeho spoločenské úlohy a osobný život.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova

VZDELANIE
Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Education

Vzdelávanie na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/vzdelavanie

ČLOVEK
Človek (Homo) je rod živočíchov z čeľade hominidov (Hominidae), ku ktorému patrí jediný súčasne žijúci druh človeka - človek rozumný. Samec človeka sa nazýva muž, samice žena, mláďa človeka dieťa. Vznik rodu Homo sa datuje do rovnakej doby, kedy sa tiež objavujú prvé kamenné nástroje.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_(Homo)
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo

Slovo človek na stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=clovek&sitesearch=www.meditacia.sk

ZVIERA
Živočíchy (Animalia) alebo staršie mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa, hovorovo a najmä ak sú väčšie zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život - sú prisadnuté).
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8D%C3%ADchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal

Slovo zviera na stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=zviera&sitesearch=www.meditacia.sk

PSYCHOLÓGIA
Psychológia je veda, ktorá študuje ľudské správanie, mentálne procesy a telesné dianie vrátane ich vzájomných vzťahov a snaží sa ich popísať, vysvetliť. Cieľom psychológie je tiež získané poznatky využiť na zvýšenie ľudské spokojnosti a zdravie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3gia
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology

Psychológia na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/psychologia
https://www.cimax.sk/lieky/katalog-psychologia

PSYCHIATRIA
Psychiatria je oblasť medicíny zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch. Vývoj modernej psychiatrie ako vedy i lekárskej praxe má odrážať postupné odbúravanie priepasti medzi duševne chorým jedincom a jeho sociálnym prostredím.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychiatria
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry

Psychiatria na stránke CIMAX
https://www.cimax.sk/lieky/psychiatria

VIDEÁ MASTER FREQUENCY
http://www.youtube.com/watch?v=jGCbfeft3z4
http://www.youtube.com/watch?v=02DURB-aw2Y
http://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ
http://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4
http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A
http://www.youtube.com/watch?v=X2jGdAVDSxw
http://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE

http://www.youtube.com/watch?v=7ftMa2Rzo54
http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8
https://www.youtube.com/watch?v=F3P14qg9ac0
https://www.youtube.com/watch?v=Wd_QWdxo1Zo
https://www.youtube.com/watch?v=02DURB-aw2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qJm7Ko8wTO0
https://www.youtube.com/watch?v=leG0vjykIcg

https://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-wlNo
https://www.youtube.com/watch?v=x4nqedHE0ho
https://www.youtube.com/watch?v=AY4gnt2Qg0A
https://www.youtube.com/watch?v=lUaeC6mFHRQ
https://www.youtube.com/watch?v=hhHe8C6Qej4
https://www.youtube.com/watch?v=8jvd1ARJAh8
https://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ

https://www.youtube.com/watch?v=UnCcsyzMMgQ
https://www.youtube.com/watch?v=dkhtDwi8IcU
https://www.youtube.com/watch?v=AtmnZJJtsgg
https://www.youtube.com/watch?v=hqEFyy6JuHY
https://www.youtube.com/watch?v=BibDskKML24
https://www.youtube.com/watch?v=a_vwxSZzVQs
https://www.youtube.com/watch?v=fV1Na-M1pBQ

https://www.youtube.com/watch?v=d523mVClGj0
https://www.youtube.com/watch?v=SYGqEBF_uJ8
https://www.youtube.com/watch?v=3lEZSO32VxM
http://www.youtube.com/watch?v=_IBXRwORO2o
http://www.youtube.com/watch?v=vQK_uZEPRaM
http://www.youtube.com/watch?v=ERenoWYIno4
http://www.youtube.com/watch?v=R5olEMigUQw

http://www.youtube.com/watch?v=EPsN_Y-wlNo
http://www.youtube.com/watch?v=tgMQOAWeVs0
http://www.youtube.com/watch?v=IJUu-xiJPx8
http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A
http://www.youtube.com/watch?v=YHM8-mT6CBo
http://www.youtube.com/watch?v=q7sHjv6QthQ
http://www.youtube.com/watch?v=hwrMn0_0Phs
http://www.youtube.com/watch?v=gBrocj_s-wE

VIDEÁ HUMAN BRAIN
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3401XVYww
https://www.youtube.com/watch?v=LonstHwI1tE
https://www.youtube.com/watch?v=z8MtaqoXw4Q
https://www.youtube.com/watch?v=7DXFn1DoV3A
https://www.youtube.com/watch?v=RBBglkWle1U
https://www.youtube.com/watch?v=XwUn64d5Ddk
https://www.youtube.com/watch?v=D33Aj5w061g

https://www.youtube.com/watch?v=o3yFSOeB5c4
https://www.youtube.com/watch?v=IDHr0u2zeKA
https://www.youtube.com/watch?v=lh9S-QXxxDg
https://www.youtube.com/watch?v=4OS2C4NemJI
https://www.youtube.com/watch?v=322ptjCeYmw
https://www.youtube.com/watch?v=EDYctenkgJo
https://www.youtube.com/watch?v=u82nzTzL7To

https://www.youtube.com/watch?v=BKVv6v-Hd0A
https://www.youtube.com/watch?v=HjP-UTVtC68
https://www.youtube.com/watch?v=YoyASQyrNwA
https://www.youtube.com/watch?v=eOoPAcvkKQk
https://www.youtube.com/watch?v=wi51YPMvj78
https://www.youtube.com/watch?v=q7z-373pwuI
https://www.youtube.com/watch?v=8nDrlI5NK3o

https://www.youtube.com/watch?v=HVGlfcP3ATI
https://www.youtube.com/watch?v=M-5kVWZ2cPc
https://www.youtube.com/watch?v=YB9rs4tEAaE
https://www.youtube.com/watch?v=6szEeD0n-oU
https://www.youtube.com/watch?v=Wq8EVQUc9a4
https://www.youtube.com/watch?v=wjvDDH-uJ0s

Tu si nájdete zoznam videí Frekvencie
https://goo.gl/DE4usZ
https://goo.gl/sJBi1a
https://goo.gl/79P609
https://goo.gl/cDG2e3
https://goo.gl/IuAQH6Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Psyché škola > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo