Psychohygiena ezoterika v kocke

dátum: 11.03.2008

Ezoterik odmieta realizovať meditácie na základe patologických poškodení svojho organizmu a hľadá také postupy, aby neničili celkovo zdravie a šťastný osud.

Celkovému zdraviu a prevencii sa venuje Geriatrická poradňa, Snová škola a Snová poradňa. Tu sa budeme viacej venovať psychickému zdraviu a menej šťastnému osudu. Šťastnému osudu sa viacej venujeme v Anjelskej škole. Psychické zdravie a jeho udržanie je pre ezoterika základná priorita a neslúži ku cti ezoterika skončiť v rukách psychiatra. Tak isto sme jasne definovali, čo je štandardná a čo neštandardná psychika. Určuje to psychiater a psychiatrická metodika a z tohto základu tu budeme vychádzať.

Ezoterik, ktorý sa rozhodol ísť cestou všestrannosti, musí počítať aj s tým, že si otvorí v psychike rôzne stavy a musí sa ich naučiť zvládnuť, aby si uchoval zdravý rozum a prešiel klinickými testami klinického psychológa. Pre ezoterika je základná technika psychický prienik do kozmu, do sveta mŕtvych spomienok, k organickému životu v kozme UFO. Ide aj o psychický prienik do buniek svojho tela, tak isto do atómov a častíc svojho tela. A ezoterik si musí dávať pozor, aby jeho psychika nenatekala do týchto priestorov svojvoľne a nezávisle. Napríklad u ezoterika, ktorý si okolo seba otvoril svet mŕtvych, hrozí, že jeho psychika na 70% môže prenikať do priestoru sveta mŕtvych a to by postupom času znamenalo devastáciu psychiky, zmenu biochémie a trvalé neštandardné správanie. A to nesmie byť v žiadnom prípade. Ezoterik sa musí usilovať otvoriť si vo svojej pamäti a vo svojich spomienkach predstavy o psychických prienikoch do reálneho sveta mŕtvych a nariadi svojmu ja a svojmu egu, aby natekalo na 100 % do týchto predstáv ako do reálneho sveta mŕtvych. Každý rozumný ezoterik nájde vo svojich predstavách domovský prístav a do reálneho sveta mŕtvych preniká iba vedome na základe vlastného želania.

Ezoterik si to nemusí uvedomovať a jeho psychika môže skoro celá prenikať napríklad do reálneho kozmu, môže cez bunkové štruktúry prenikať k organickému životu v kozme a schytávať odtlačky UFO alebo dokonca nebezpečne trčať psychicky pri organickom živote v kozme. Prípadne ezoterik môže celou svojou psychikou trčať vo svojich bunkových štruktúrach, a tak isto v prvkoch a atómoch svojho tela. A takýto stav nesmie byť trvalý. Ezoterik to rieši tak, že neustále dbá o to, aby na 100% prenikal výhradne do svojich predstáv o kozme, svete mŕtvych, o kontakte s organickým životom, tak isto do predstáv o bunkách, atómoch a časticiach. Ezoterik vybuduje svoju základňu vo svojich spomienkach o ezoterike a bežnom živote. Ezoterik volí radšej stav autistu, ktorý žije vo svojich spomienkach a z tejto základne vychádza do rôznych psychických stavov na základe sugerácie a výcviku. Z tohto dobrovoľného stavu ľahkého autistu prechádza vedome do rôznych hore menovaných stavov, presúva do nich psychiku a po skončení cvičení prechádza do ľahkého stavu autistu z dôvodu ukotvenia psychiky do svojich spomienok, čo zabráni svojvoľnému prenikaniu tam, kde si to ezoterik vôbec neželá.

Samozrejme, pokiaľ ezoterik uvoľní svoju psychiku do sveta senzibilov, musí počítať s tým, že sa psychiky ezoterikov môžu stretať a navzájom ovplyvňovať v dobrom a v zlom. Pokiaľ ezoterik psychicky preniká do sveta mŕtvych spomienok cez nácvik klinickej smrti, tak sa môže do jeho tela dostať záznam zo sveta mŕtvych spomienok a tento treba zlikvidovať psychickým prepojením na miesta, kde sa niečo páli alebo taví. A tu sa zbavuje toho záznamu zo sveta mŕtvych spomienok. Prípadne tak na požiadanie robí cez štádium klinickej smrti určitej osoby. Tak isto môže ezoterik okolo seba zaznamenať od špiritistov, ktorí majú v sebe spomienku mŕtvej osoby, určite psychoenergetické objekty, ktoré musí veštecky objaviť a silou vôle zlikvidovať a rozpustiť.

Ezoterik môže schytať od určitých magicky a rituálne ladených ľudí magické psychoenergetické objekty a aj tieto musí dokázať veštecky zachytiť a vhodným magickým rituálom zlikvidovať.

Pokiaľ ezoterik praktizuje anjelskú ezoteriku a dochádza do stretu alebo záujmu iných osôb, môže na sebe veštecky zachytiť vplyv iných anjelských sfér a musí sa naučiť takýto vplyv vhodne odraziť alebo paralyzovať.

Pokiaľ ezoterik operuje v oblasti magmatického poľa Zeme tak, sa môže stať, že pri 20 % rozumovosti z celkovej rozumovosti môže do seba nasať nežiaduce a devastačné magnetické záznamy.

Pokiaľ ezoterik cez bunkové štruktúry preniká k organickému životu v kozme, tak si môže prinášať po psychickom návrate energeticko informačný odtlačok, ktorý sa musí naučiť veštecky rozoznať a zlikvidovať. Prílišné nakopenie UFO odtlačkov môže znamenať psychickú nestabilitu.

Pokiaľ ezoterik preniká cez bunkovo klinické vedomie do extrémnych kozmických vzdialeností ako je 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak sa musí naučiť aj vrátiť a zatvoriť svoju uvoľnenú psychiku do predstáv o kozme.

Pokiaľ ezoterik preniká cez klinické vedomie do buniek svojho tela a odtiaľ do sveta mŕtvych ku kozmickým inteligenciám, ktoré sú zhlukom naplánovaných a fungujúcich spomienok, tak isto si môže so sebou priniesť UFO odtlačok kozmickej inteligencie a musí sa ho vedieť zbaviť cez zomierajúce osoby. Tie ho vrátia do sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik si vždy skontroluje aj obaly podvedomia, ktorých je zhruba 7 a skontroluje, či niekto nepozmenil v nich záznamy. Pokiaľ ezoterik veštecky diagnostikoval niektoré osoby, tak v mozočku vytvára v sebe kópiu danej osoby a treba, aby veštecky zachytil tento energetický obal a zlikvidoval ho vytlačením zo seba. V celom tele musí cítiť iba seba, svoje ego, svoje túžby a želania.

Pokiaľ chce ezoterik oslabiť svoje spomienky na niektoré osoby a niektoré prežité stavy, tak požiada zomierajúcu osobu, aby upravila mierne tieto spomienky a ezoterik si pri spomienke na tieto stavy vyberie z mozgu kvietky a chrobáčikov.

Ezoterik si starostlivo kontroluje, aby mu po cvičeniach nezostalo zúžené vedomie v niektorom orgáne alebo časti tela a normálne si ho rozšíri. No určite nie na celé telo, ale iba do svojich spomienok v hlave.

Pokiaľ sa ezoterikovi zaseknú emócie v hneve, smútku, radosti alebo v strachu, tak si vychutnáva tento stav depresie a pomaličky sa usiluje z nej dostať. Pokiaľ ide ezoterik do nových vecí, tak si na 10 % zastrie reálne vnímanie, aby nevidel množstvo problémov, ktoré ho čakajú. V žiadnom prípade si nebude do hlavy natĺkať, aké to bude ťažké a komplikované. Ezoterik sa naučí zastaviť a rozoberať do podrobností daný problém. Ezoterik dokáže hľadať nové nápady a podrobne vnímať technológiu a postup k cieľu.

Ezoterik si vždy skontroluje, či mu niekto iný, alebo či si sám nezablokoval činnosť 4. prinútených pudov k trvalej liečbe a ozdraveniu tela, k bezchorobnosti a dlhovekosti. Pokiaľ zistí, že pudy z oblasti čriev neprenikajú do celého tela, tak preverí každý pud zvlášť a prevedie nápravu.

Ezoterik ovláda techniky autohypnózy, čo je stav mierneho prispania, ale nie straty vedomia. V autohypnóze ezoterik dokáže spracovať množstvo prijatých informácií do hlbší rovín psychiky z neurónových oblastí veľkého mozgu, tak isto aj stredného mozgu kombináciou snových spomienok v strednom mozgu. Ezoterik dokáže znovu nabiť pohybové vzorce v miechových neurónoch a to koncentráciou na tie, ktoré vybili svoj potenciál s tým, že sa nesnažia ho dobiť, ale ešte mentálne v predstave vybiť. Teda nemáte chuť myslieť, tak podporujete tento stav až do momentu prepnutia pohybového centra a jeho znovu naštartovanie. Nechce sa vám cvičiť, tak v predstave si ľahnete, odmietate a počkáte, kým sa centrá pohybu prepnú do novej akcie. Nikdy nerobíte tak, aby ste sa znásilňovali k nejakému druhu pohybu. Tak isto treba uvoľniť tlaky v nervových platničkách a to prežitím všetkého pohybu priamo a iba v nehybnosti vo svalových platničkách. Mentálne a aktivitou vo svalových platničkách prežijete znovu všetky druhy pohybu, ktoré ste realizovali počas dňa. V strednom mozgu bežia koordinácie všetkej chemickej činnosti a aj tu je možnosť v autohypnóze vstúpiť do snového archívu a znovu prežiť celý proces biochemických aktivít tela a to kombináciou snového materiálu. Tak isto možno spracovať všetky znaky, ktoré vyprodukoval mozoček. Tak isto možno spracovať všetky procesy biochémie trávenia v brušnom mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev v pocite zvieraťa s 20 % rozumovosťou. V predstave vykonávate pokyny, ktoré vydáva brušný mozog. Všetko sa podobá životu zvieraťa.

Ezoterik môže prebehnúť v psychickej koncentrácii a autohypnóze aj samotné bunky a v nich chromozómy a gény. Samozrejme za pomoci mozočku.

Ezoterik je schopný sa v autohypnóze prepnúť do mentálnej sexuality a realizovať uvoľnenie a uspokojenie organizmu cez epifýzu, spustiť v tele sexuálne procesy a hlavne sexuálnu chémiu, ktorá inak prospieva organizmu. A ísť až k tvorbe prány z oblasti pohlavných orgánov, čo však vyžaduje už určitú zdatnosť ohľadom Sexuálnej školy.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Psyché škola > Psychohygiena ezoterika v kocke

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo