Pohľad ezoterika na vedomie

dátum: 26.10.2004

Venovať sa tu budem rôznym formám ľudského vedomia, ktoré je možné nacvičovať v dnešnej dobe. Charakteristika, opis a cvičenia.

Znovu sa vraciam k úvahám nad oblasťami ľudského vedomia, ktoré by sa dali v rámci ezoteriky cvičiť. V prvom rade je to vedomie hmyzu. Jeho vedomie a celková pozornosť je umiestnená na povrchu tela. Ja to aspoň cítim takto, keď sa napojím na žijúci hmyz a nižšie formy života na zemi. V mojich meditáciách tento druh vedomia nazývam totemové vedomie a cvičím ho v Šaman sekcii. Cvičíme s tým, že sa skoncentrujeme do nervstva kože a tu si vsugerujeme patológiu nefungujúcich potných žliaz. No je možné nechať reagovať povrch kože a vnímať na mentálnej úrovni, ako by sme reagovali, keby našu aktivitu prevzali nervové dráhy a zakončenia v koži. Pociťovať budeme správanie a rekcie hmyzu.
Ďalším vedomím je vedomie plazov, obojživelníkov a rýb, ktoré je uložené v mieche. Znovu koncentrácia do miechy a otvorenie tohto druhu vedomia. Cvičí sa hlavne v čakra joge a mandalových systémoch. Cesta dovnútra tohto systému ide cez sugeráciu sklerózy multiplex. Keď preniknete do miechy a budete si želať, aby vás riadila, tak zistíte, že vaše správanie sa zmení na správanie plaza. Môžu byť až pocity krokodílieho sveta.
Ďalšie vedomie je uložené v brušnom mozgu a ide o vedomie cicavcov. Precvičujeme ho v Šaman sekcii. Má aj svoju patológiu a to vnímanie sveta ako „všetko je žrádlo“ a „všetko je ruja“. Tak isto môžete pri koncentrácii vnímať v mentálnej rovine, ako by vás neuróny v hrubých a tenkých črevách riadili, keby ste žili zvieracím životom, napríklad medveďa.
Ďalšie vedomie, ktoré sme cvičili najaktívnejšie do dnešných dní, je vedomie primátov, kde v drvivej miere patrí aj dnešné ľudstvo. Stredom aktivity je stredný mozog alebo zvierací mozog. Z neho idú asi štyri možnosti a to je silný aktívny vzruch v ústnej dutine, potom je možný aktívny nervový vzruch v temennom mozgu, potom je to mozoček a nakoniec oblasť mandlí. Toto je hlavne dnešný svet. Sú možné aj modifikácie tohto vedomia. Patológiu tvorí poškodenie snového vedomia, hystéria, epilepsia, schizofrénia a psychopatia. Menej bežné je vedomie náboženské, ktoré je uložené v šedej kôre veľkého mozgu. Toto vedomie spravidla dosahujú ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, prechod elektrického prúdu cez telo, úder blesku a podobne. Tento druh vedomia cvičíme v sekcii K Bohu. Napríklad na ňu naväzuje celé umenie či už židovskej, alebo inej kabaly. V určitej miere Starý aj Nový zákon.
Vedomie v šedej kôre je možné poškodiť aj nízkoprúdom ako sú elektrospotrebiče a rádioamatérska technika. Toto vedomie pestujeme v Silva škole a jeho základom je kmitajúce vedomie.
Ďalšou formou vedomia, ktoré by sme zahrnuli do výcviku samurajov alebo zenu a zazenu, je vytesnenie vedomia do aurického obalu. Z aurického obalu sa potom spätne operuje dovnútra ľudskej psychiky. Tento typ vedomia pestujeme v Silva škole ako ľavý a pravý bilbord toho, čo chceme a toho, čo nechceme.
Špeciálne vedomie priniesli lety kozmonautov a ich pobyt v kozme. S týmto typom vedomia nie sú žiadne skúsenosti. Začíname ho cvičiť a u týchto ľudí je vlastne vedomie umiestnené vo všetkých orgánoch tela rovnomerne a harmonicky, tak isto v každej časti tela. Je to nesporne zaujímavý jav, ktorý budeme skúmať aj meditačným výcvikom.
Špeciálny druh vedomia vytvára joga umŕtvovania, koncentrovania na jeden bod. V tomto prípade sa všetky druhy doterajšieho vedomia , ktoré som hore spomínal, nehybnosťou a koncentráciou vymazávajú. Tento typ vedomia otvorí vo vás vnútorný kozmos, kde je možné operovať a žiť. Patológia tohto vedomia je u ochrnutých ľudí, ktorí majú silné potencie venovať sa práve prieskumu fyzického kozmu.
Delením vedomia do určitej rozumovej štruktúry som sa už venoval, ale verím, že svoj postoj som spresnil a objasnil lepšie ako doteraz.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Psyché škola > Pohľad ezoterika na vedomie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo