Psyché škola nachádza svoje základy v psychiatrickej praxi. Vyberá štyri najčastejšie poškodenia ľudskej mysle. Učí každého, ako vyvolať a ovládať ľudskú myseľ. Ďalej učí, ako efektívnejšie využiť schopnosti, ktoré jednotlivé povahy (hysterická, epileptická, schizofrenická a psychopatická) poskytujú.

Čo je to Psyché škola?
Zaoberá sa nácvikom základných psychických pováh pôsobiacich v človeku. Psyché škola je založená na skúsenostiach Terapeutickej školy, ktorá sa usilovala v rámci diaľkových diagnostík zistiť psychické nastavenie jednotlivých duševne chorých jedincov.
Čítať celý príspevok.

Povahy
V tejto brožúrke nebudeme hovoriť o duševných poruchách, ktoré už patria do rúk odborného lekára, ale o duševných predpokladoch vyvierajúcich z hlbokého podvedomia jedinca.
Čítať celý príspevok.

Alfa Psyché
Na základe poznatkov psychológie postupne zisťujete a vlastnou praxou si osvojíte, že každému náboženstvu zodpovedá určitá psychická povaha, ktorá ho výrazne formuje.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 4,25 MB
Textový prepis zvukovej prednášky

Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 11.7. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Psyché, jeden mozog.

Zasvätenie Do sídla ľudskej duše
Venujeme sa problematike sveta dvojníkov, ktorým ezoterik vo svojej mysli vytvoril priestor a hlavne tým, že dokázal psychicky preniknúť na úroveň častíc svojho tela, ale aj do častíc mimo svoje fyzické telo.

Zasvätenie Dvojník a smer všestranná genialita
Venujeme sa dvojníkom, vrcholovej ezoterike, ktorá nie je bežne známa a dostupná. Na túto úroveň siahal iba F. Bardon, ktorý mal systém dvojníkov, bol si ho vedomý a praktizoval tento typ ezoteriky možno ako jediná osoba v histórii ezoteriky.

Psychohygiena ezoterika v kocke
Ezoterik odmieta realizovať meditácie na základe patologických poškodení svojho organizmu a hľadá také postupy, aby neničili celkovo zdravie a šťastný osud.


Duchovná cesta 6 ľudí
6 neurónov v ľudskom tele. Anjel. 6 neurónov v tela a aurické obaly. Anjel. 6 neurónov a anjelské sféry šamanov. Anjel. 6 neurónov a rôzne hustoty anjelov. Anjel. 6 neurónov a detské predstavy. Anjel. Podvedomé obaly v 4. roku života. Podvedomé obaly v 6. roku života. Anjel. Podvedomé obaly v 12. roku života. Anjel. 6 neurónov a makrosvet. Anjel. 6 neurónov a mikrosvet. Anjel. 6 neurónov a pyramidálne vedomie. Anjel. 6 neurónov a Silva stav. Anjel. 6 neurónov a joga znak. Anjel. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjelské sféry - A 735
Mohli by ste sa pozrieť na moje anjelské sféry, lebo veľmi ma táto oblasť priťahuje. Preto chcem ísť i na kurz kreslenia, kde sa aktivizuje pravá hemisféra. Totiž myslím si, že by mi to mohlo pomôcť byť vnímavejšia na vnútorné prežitky, meditáciu, pocity zvlášť k niektorým ľuďom.

Zasvätenie aura mozog 23B
Anjelské šamanské sféry. Ide o život, nemožno spraviť chybu. Detská psychika. Anjelská psychika. Anjelské nastavenie neurónov veľkého mozgu. Aura veľkého mozgu. 10 historických šamanských zasväcovateľov, ktorí boli najlepší v aure veľkého mozgu. Zasväcoval Saša Pueblo. K tomuto zápisu je aj množstvo fotografického materiálu, ktorý si môžete pozrieť v Galérii zasvätení.

Zasvätenie anjelské snové 22B
Anjelská ezoterika. Stredný mozog. Denné vedomie. Nočné vedomie. Snová pamäť. Špeciálne vedomie denno - nočné. Emócie a šamanskí anjeli. 12 anjelských rituálov. Mágia niťová a geometrické tvary. Zasväcoval Saša Pueblo. Zasvätenie má aj fotografickú dokumentáciu, vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Stabilita meditáciou - A 694
Poprosil by som vás o diagnostiku 17 energetických obalov. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Cítiť, že žijete ezoterikou. Tak isto sú tu tendencie udržať si fyzické a psychické zdravie.

Čo by mal ovládať hypnotizér
Kto sa chce seriózne venovať umeniu hypnóz, mal by začať tým, že si naštuduje dostupnú literatúru o hypnózach. Je dobré si z knižky vypísať všetky hypnotické techniky, a potom sa ich naučiť praktizovať na sebe alebo iných osobách.

Prezentácia hypnotizérov
Zrealizovali sme seminár o hypnózach, aby sme si lepšie ujasnili, o čom sú hypnózy a ako pracujú rôzni hypnotizéri. Počas semináru sme prezentovali niekoľko svetových hypnotizérov z lokalít, ktoré sme označili zemepisnou šírkou a dĺžkou.

Zasvätenie hypnotické 1B
Už dlhšiu dobu som sa pripravoval zrealizovať tento druh zasvätenia, ktoré bolo spojené s celodenným seminárom o hypnózach. Seminár obsahoval prednášku, prezentáciu hypnotických techník a najlepších žijúcich hypnotizérov. Zo zasvätenia boli vytvorené fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Špeciálne vedomie v kostiach
6 neurónových oblastí. Vedomie veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie miechy. Vedomie brušného mozgu v črevách. Vedomie v gangliách pri orgánoch tela. Vedomie v kostiach. Vedomie kozmické okolo orgánov. Vedomie jogínske okolo tela v aure. Neuróny nastavené na prijatie detských pocitov. Neuróny nastavené na vytvorenie predstavy anjelov. Foto informačných polí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Neurónová sloboda
Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí. Ego mysliace. Ego detské. Ego zvieracie. Ego prírodného človeka. Neurónová oblasť a čakrové prepojenia. Hypnotické techniky. Hlbinná ezoterika a obaly plné informácií. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ľudia 6
Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Ľudské ego. Každá neurónová oblasť má svoje čakry. Čakra má asex. Čakra má sex. Neurónová oblasť a fantómové bolesti. Neurónová oblasť a hlbšie roviny neurónov. Úroveň Anjelov v ľudských neurónoch. Aura každej neurónovej oblasti. 7 vrstiev v ľudskom tele.Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pohľad ezoterika na vedomie
Venovať sa tu budem rôznym formám ľudského vedomia, ktoré je možné nacvičovať v dnešnej dobe. Charakteristika, opis a cvičenia.

Vedomie v šedej kôre
Presun vedomia vnímania sveta pomocou náboženských meditácií. Tiež mozog si budeme uvedomovať a deliť na menšie oblasti.

Presun pováh do šedej kôry
Presun všetkých štyroch pováh z ich základných pozícií do šedej kôry veľkého mozgu.
Naďalej som intenzívne rozvíjal všetky štyri povahy. Ide klasicky o povahu ...

Štyri povahy, štyri pohľady
Nácvik štyroch základných pováh, ich dynamizácia, lepšie využitie, ale aj lepšie ovládnutie pre osobné účely.

Vnútorné hlasy a ich ovládanie
V tomto príspevku sa zaoberám problematikou vyhľadania vnútorných hlasov, ktoré trápia nielen schizofrenické povahy. Ide hlavne o nečakané hlasy, ktoré ...

Mám v hlave hlasy a čo s tým
V tomto príspevku pojednávam o hlasoch, ktoré sa môžu za určitých okolností objaviť a znepríjemňovať život, prípadne dotyčnú osobu spochybňovať a navádzať na čudesné veci.

Členenie mozočku
V príspevku sa venujem jednotlivým častiam mozočku, zamýšľam sa nad terapeutickými zásahmi do mozočku. Dotýkam sa aj astrológie v neurónoch mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy pod veľkým mozgom.

Podrobnosti o povahách.
Tento článok pojednáva o štyroch základných povahách človeka. Je známe psychologické delenie ľudských typov na melancholikov, cholerikov, sangvinikov a flegmatikov. Ja ľudí delím z ...

Štyri psychiatrické povahy.
Tento článok pojednáva o štyroch povahách v ľudskej mysli. Ide o povahu hysterickú uloženú v ústnej dutine, o povahu epileptickú uloženú v oblasti nervstva temenného mozgu, o povahu ...

Nemám svoje JA.
Tento článok pojednáva o schizofrenickej povahe a jej skrytých schopnostiach v oblasti ezoteriky. Naďalej pokračujem v nácviku 4. pováh, ktoré sú opísané v predchádzajúcich príspevk ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Psyché škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo