Plazmatická škola sa zaoberá informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Jej základom je naučiť sa zobúdzať mŕtve duše, pracovať s nimi a utišovať ich. Do tejto školy patrí nekromancia a špiritizmus. Pri jej výcviku musíte zvládnuť stav fantómových bolestí.

Čo je to Plazmatická škola?
V Plazmatickej škole sa záujemca naučí dostávať sa do stavov ľudí, ktorí ovládajú špiritizmus. Títo ľudia dokážu za určitých podmienok vyvolať informačné polia mŕtvych ľudí.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška -2 Mb
Textový prepis zvukovej prednášky

<< Novšie články Staršie články >>

Zasvätenie Reinkarnácia, svet mŕtvych
Zasvätenie bolo zamerané na svet mŕtvych spomienok, ktoré produkuje organická hmota v kozme do vzdialenosti 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi od nás.

Reinkarnant z Tibetu - B 189
Chcela by som sa o sebe dozvedieť viac, o svojom smerovaní, čo mám v živote vykonať, čomu sa mám venovať. Ďakujem.

Tisíc reinkarnačných balíčkov je realitou
Venujeme sa problematike sveta mŕtvych spomienok, ktoré sa tvoria po smrti človeka, zvierat a organického života v kozme. Cieľom záujmu vo svete mŕtvych spomienok je uchovanie vlastných spomienok v celkoch, ktoré budú po smrti naprogramované na určitú aktivitu vo svete mŕtvych spomienok.

Duchovný profil - B 183
Poprosím Vás o vypracovanie nového vešteckého profilu. Rada by som vedela, ako som postúpila na svojej duchovnej ceste.

Mŕtvy svet kozmickej inteligencie UFO J3E
Prieskum sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme, ktorý sa nachádza v kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, v tomto kozme sa nachádza aj ľudská civilizácia. Tento svet je plne pod vplyvom čiernych dier a odhadujeme nahrubo 1 bilión čiernych dier rôznych veľkostí, no nie menších ako 100 miliónov kilometrov.

Reinkarnačný balíček na úrovni atómov
Reinkarnačná túžba a želanie, aby naše spomienky v 7. neurónových oblastiach zostali aj po fyzickej smrti vcelku a pokračovali v určitých činnostiach aj po fyzickom zániku. 1. ezoterická cesta a reinkarnácia boli postavené na základe toho, čo sa dalo o svete mŕtvych načítať z knižiek a iných publikácií.

Vzor pre svet mŕtvych UFO odtlačok J3E
Venujeme sa tu problematike 1. ezoterickej cesty, čo je rané štádium klinickej smrti. Ďalej sem patrí systém reinkarnácie a systém skúmania a spoznávania sveta mŕtvych spomienok. Ďalej sem patrí spoznávanie sveta mŕtvych cez klinický a psychický prienik cez štruktúry buniek.

Anti čierna diera - pohroma pre svet mŕtvych
Vytvorenie reinkarnačného balíčka, ktorý bude obsahovať vlastné spomienky zo 7. neurónových oblastí vo vlastnom tele. Ide nám o úsilie zmeniť ľudský prístup k vlastným spomienkam. Ide nám o to, aby sme vlastné spomienky postavili v hodnotovom rebríčku čo najvyššie a považovali ich za to najdôležitejšie v celom nekonečnom priestore.

Svet mŕtvych, ktorý vytvára organický život v kozme
Psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok organického života na planéte Zem, ale hlavne z celého kozmu zo vzdialenosti od nás asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi do kozmu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Reinkarnant konzumuje po smrti anjelské sféry
Čo bude po smrti človeka a každého organického života, ktorý ukončil svoju púť ako živá organická forma, ktorej spomienky v neurónoch prejdú do dimenzie sveta mŕtvych spomienok a zbytok sa vráti do anorganickej formy existencie.

UFO sveta mŕtvych a 2 000 galaxií
Venujeme sa tu jedinečnej problematike a to je skúmanie sveta mŕtvych spomienok, ktoré po ukončení organického života putujú okolo nás. Do tejto dimenzie sa môžeme dostať cez sugeratívny nácvik klinickej smrti. Väčšiu dynamiku dosiahneme tým, že klinické vedomie spojíme s bunkovým vedomím.

Zasvätenie UFO odtlačky zo sveta mŕtvych
Zrealizovali sme mimoriadne špeciálne zasvätenie, ktoré spája tri duchovné cesty a to 1. ezoterickú cestu cez veľký mozog rovno do sveta mŕtvych spomienok, 3. ezoterickú cestu cez mozoček a 7. ezoterickú cestu cez bunky ľudského tela. Výsledok je netradičná cesta, ktorá vedie do sveta mŕtvych a ku kontaktu toho, čo sa nachádza v tejto dimenzii sveta.

Reinkarnácia podľa vzoru sveta mŕtvych
V rámci 1. ezoterickej duchovnej cesty cez veľký mozog v hlave treba zvládnuť sugeratívny, ale aj fyzický nácvik raného štádia klinickej smrti. Treba psychicky vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok organického života a to v rámci celého kozmu a všetkého organického, čo odumrelo a vymrelo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Plazmatická škola MP3.

UFO do sveta mŕtvych
Venujeme sa svetu mŕtvych spomienok ľudí, niektorých druhov zvierat a spomienok zomretej organickej hmoty mimo planétu Zem. Pod svetom mŕtvych tu budeme rozumieť spomienky, ktoré sa uvoľnia po smrti organickej hmoty a dostanú sa do priestoru okolo nás. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Konkurencieschopná reinkarnácia
Venujeme sa uchovaniu spomienok po smrti ezoterika. Je tu vidieť záujem ezoterika, aby vytvoril takzvaný reinkarnačný balíček zo svojich spomienok uložených v 7. neurónových oblastiach svojho tela. Ezoterik dáva svojim spomienkam tú najvyššiu prioritu a nevyčísliteľnú hodnotu. Svojich spomienok sa nevzdá ani po smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

UFO zasvätenie do sveta mŕtvych
Ide o nový druh zasvätení, ktoré už nie sú založené na tom, že Saša Pueblo ako médium stiahne na seba spomienky mŕtvej osoby, alebo ich prefotí zo sveta mŕtvych, prípadne stiahne k sebe magmatické záznamy historického zasväcovateľa. Tento zápis má k dispozícii väčšie množstvo máp. Vyhľadaj: Galéria: Mapy v ezoterike pod názvom Svet mŕtvych v kocke.

Anjelský svet mŕtvych - B 59
Od 15. rokov sa zaujímam o vampirizmus, spirituizmus, veci s tým spojené a o veštenie.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Bol to vskutku nevšedný zážitok prítomnosti anjelských sfér sveta mŕtvych spomienok.

Reinkarnácia kómatického autistu
Čo sa môže diať po fyzickej smrti človeka. Možnosť realizovať určitú nesmrteľnosť v dimenzii sveta mŕtvych spomienok podľa pravidiel, ktoré tu fungujú. Návrat k svetu mŕtvych a chuť sa vedome a dôsledne reinkarnovať. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj: Plazmatická škola.

Rozlúčka so svetom mŕtvych v našej Galaxii
Do sveta mŕtvych do ktorého sa dá prenikať na základe prežitej klinickej smrti alebo na základe nácviku ranných štádií klinickej smrti. K stavu klinickej smrti treba mať však veštecké schopnosti vyhodnocovať to čo vnímame v centre fantázie v prednom mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach: Plazmatická škola.

Kozmické inteligencie v súhvezdiach
Venujeme sa tu problematike sveta mŕtvych. Ide o priestor, ktorý sa vám otvorí, pokiaľ prežijete klinickú smrť alebo si tento stav od cvičíte technikou stišovania orgánov tela až na úroveň totálneho spomalenia. Tento proces vás psychicky vynesie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Reinkarnačný balíček
Príprava meditačných spomienok na proces reinkarnácie. Ide o proces odchodu spomienok a ľudí do sveta mŕtvych. Nemá zmysel niekoho presviedčať, že existuje svet mŕtvych, pokiaľ neprežil klinickú smrť alebo neprešiel procesom nácviku klinickej smrti. Priame dôkazy nemožno predložiť a každý ich musí získať vlastnou skúsenosťou. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

22 kozmických inteligencií vo svete mŕtvych
Svet mŕtvych spomienok, ktoré vytvorila organická hmota na planéte Zem, ale hlavne mimo planéty Zem. Ide o vymretú alebo odumretú organickú hmotu mimo planétu Zem a tak isto mimo slnečnú sústavu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.


Spoznať svet mŕtvych - B6
Mojím problémom sú bolesti brucha - kŕčovité, hnačky, bolesti v oblasti žalúdka, nervozita, úzkosť, obavy neviem z čoho.... Skúšala som odblokovanie stresu, rodinné konštelácie, regresnú terapiu, chodím na akupunktúru, bola som u viacerých veštcov, denne prosím anjelov o pomoc – a zatiaľ nič.

Čo sa deje so spomienkami počas smrti
Reinkarnácia. Pod reinkarnáciou tu rozumieme úsilie o to, aby spomienky, ktoré sme uložili v mozgu a na iných miestach tela, zostali pokope a po smrti vo svete mŕtvych plnili aj naďalej určité úlohy, ktoré sme do týchto spomienok zámerne vložili. Pod svetom mŕtvych si naivne nepredstavujte miesto, kde iba prejdete a budete žiť ďalej ako doteraz. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Praktikum práce so spomienkami do reinkarnácie
Venujeme sa nácviku klinického vedomia, ktoré dovoľuje ezoterikovi, aby za života poznal, kam pôjdu jeho spomienky z neurónových oblastí. Ďalej sa môže veštecky presvedčiť o tom, kde sú spomienky iných ľudí a zvierat a čo sa s nimi deje.

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Plazmatická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo