Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 09.06.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 13.6. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Spirit, duša, nekonečno.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na to, čo sa deje počas klinickej smrti, počas zomierania a čo sa deje po smrti človeka. Ezoterik ako osoba, ktorá odcvičila rané štádiá klinickej smrti, zmenila svoju psychiku a začala fungovať jedinečným spôsobom. Ako cvičiť rané štádiá klinickej smrti počas života. Ako chápať logicky a rozumne, čo je to svet mŕtvych spomienok. Ako cvičiť to, čo sa má diať po ukončení života. Ako budovať umelú inteligenciu v časticovom svete.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi odcvičí základy astrálneho putovania.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu, objaví sa video a v dolnej lište – naživo – je tam krúžok. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6JDl4Xqo8g

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 704 OBRÁZKOV MÁGIA NEKONEČNA
https://www.youtube.com/watch?v=Nok8KrJwOX4

KOLEKCIA 49 VIDEÍ SPIRIT MAGIC
https://goo.gl/Ebqmsh

Na YouTube sú prednášky Sašu Puebla o tom, čo je možné po smrti.
Nájdete si tu informácie o tejto náročnej téme spracované vo zvukovej podobe. Snažte sa prednášky na túto tému počúvať mnohokrát a vždy sa na diaľku napojte na zomierajúcu osobu. Napájate sa v stave, ako keby nebol rozdiel medzi vami a zomierajúcou osobou. Nerobte to, že sa napojíte iba na predstavu zomierajúcej osoby vo vašich spomienkach.
https://www.youtube.com/watch?v=Cwe8keoFiGU
Teologické princípy v ezoterike
https://www.youtube.com/watch?v=M_rt89HkKcs
Spirit kosti
https://www.youtube.com/watch?v=JcLNjiRTCJY
Ako počúvať a tlmočiť požiadavky kvantovanej duše
https://www.youtube.com/watch?v=G0cMBG2gzxk
Fungujeme vo svete mŕtvych ako kozmická časticová inteligencia?
https://www.youtube.com/watch?v=vzO7qZgvAlw
Úvahy o umelej inteligencii
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3xKnn4e00
Umelá inteligencia v kvantovanej duši
https://www.youtube.com/watch?v=BukyYX-5Jeo
Teológia a kvantovaná duša
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AgfZII9Pc
Čo rozumieme pod rituálmi do sveta mrtvých
https://www.youtube.com/watch?v=P9ocQJlURJo
Prečo je kvantovaná duša umelou inteligenciou
https://www.youtube.com/watch?v=841iWTyvGAA
Dvojník v kvantovanej duši
https://www.youtube.com/watch?v=UCZq5lq4gN4
Špiritizmus a klinická smrť
https://www.youtube.com/watch?v=lKlKOVQyI1k
Umelá inteligencia v kvantovanej duši
https://www.youtube.com/watch?v=N3okmFGO-Qg

Smrť
Smrť človeka (informatika) je koncom života, zánikom všetkých životných funkcií, ukončenie komunikácie medzi psychikou a organizmom. Sú dve fázy – klinická smrť, ktorá je definovaná ako zástava životne dôležitých funkcií organizmu, nedochádza k nezvratnému poškodeniu mozgového tkaniva. Biologická smrť – konečný, nevratný stav, trvalé a so životom nezlučiteľné poškodenie mozgového tkaniva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://en.wikipedia.org/wiki/Death

Prežitok blízkej smrti
Prežitok blízkej smrti nemá všeobecne uznávanú definíciu. Za osoby blízko smrti sa dajú podkladať osoby, ktorých fyzický stav by skončil smrťou, ak by sa v dôsledku rôznych okolností rýchlo nezlepšil. Zážitok musí byť v čase umierania jasný, bez zlomkovitých alebo chaotických spomienok.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_smrti
http://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

Klinická smrť
Klinická smrť je lekársky termín pre ukončenie krvného obehu a dýchania, dve potrebné kritériá pre udržanie života človeka. Takáto situácia nastane, keď srdce prestane biť v pravidelnom rytme, tento stav sa nazýva zástava srdca.
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death
Slovo smrť na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=smrt+site:www.meditacia.sk
Spirit kosti – smrť na esoterika Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

Hroby a hrobové miesta
Hrob je zvláštne pietne miesto, do ktorého sa po smrti ukladajú ľudské telá alebo ich časti, t.j. pozostatky (tiež relikvie svätcov).
http://en.wikipedia.org/wiki/Grave
Slovo hrob na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=hrob+site:www.meditacia.sk

Kostnica
Kostnica je miestnosť na ukladanie ľudských kostrových pozostatkov. Väčšinou sa jedná o klenuté podzemné – pivničné priestory sakrálnej stavby, kde sú poskladané ľudské kosti do rôznych geometrických útvarov – mohýl, ihlanov, obrazcov, obkladov stien, klenieb, ale aj v podobe lustrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossuary
Zoznam kostníc
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ossuaries
Kategória – pohrebné pamiatky a stavby
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Burial_monuments_and_structures
Katakomby
Názov katakomby vznikol z gréckeho kata kumbas, čo znamenalo blízko údolného svahu. Katakomby sú podzemné pohrebné priestory, ktoré boli používané v staroveku. Spočiatku celkom, neskôr vo veľkej miere nahrádzali pohrebiská.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs

Mauzóleum
Mauzóleum je druh budovy, ktorá slúži na umiestnenie (často zabalzamovaných) telesných pozostatkov významných osobností. Názov pochádza z Mauzólea v Halikarnasse, ktoré je hrobkou kráľa Mausola II.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum

Relikviár
Relikviár je schránka na uchovávanie relikvií. Existencia relikviárov je doložená od 4. storočia, ale pozostatky svätých boli vo veľkej úcte od počiatkov kresťanstva. Už v katakombách je dosvedčená úcta k mučeníkom. Mnohé relikviáre majú veľkú umeleckú hodnotu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliquary

Krypta
Krypta je zvyčajne podzemná klenutá kaplnka pod kostolom alebo katedrálou, kde boli pochovaní svätci, panovníci a významné cirkevné osoby. Najstaršie zachované krypty pochádzajú zo 6. storočia, v románskej dobe mal kryptu každý väčší kostol, najčastejšie pod presbytériom. V gotickej dobe krypty miznú a objavujú sa opäť v inej podobe v baroku a neskôr a to ako bežne neprístupné hrobky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://en.wikipedia.org/wiki/Crypt

Kolumbárium
Kolumbárium je stavba poväčšinou na cintoríne, určená pre ukladanie pohrebných urien. V antickom Ríme sa jednalo o pohrebnú komoru, ktorá mala v stenách výklenky, kam sa ukladali pohrebné schránky s popolom zosnulých. V súčasnej dobe sú kolumbária často súčasťou krematórií, či už ako samostatne stojaci objekty alebo ako súčasť vonkajších alebo vnútorných múrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumb%C3%A1rium
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbarium

Cintorín
Cintorín – pohrebisko, je pietne miesto, kde sa pochovávajú mŕtvi ľudia, respektíve pozostatky ich tiel (napr. popol po kremácii). Cintorín sa skladá z hrobov, hrobiek, ciest a zelene medzi nimi. V mnohých dnešných cintorínoch existujú tiež urnové múry (kolumbária), kde sú uchovávané ostatky zomrelých, ktorí boli spopolnení v krematóriu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cintor%C3%ADn
http://en.wikipedia.org/wiki/Cemetery

Pohreb
Pohreb je ceremoniál poslednej rozlúčky so zosnulým človekom, zvyčajne spojený s uložením pozostatkov zosnulého, najčastejšie pochovávaním do zeme alebo spálením (kremácia). Pohrebné obrady patria k najstarším známkam ľudskej kultúry a takmer vždy vyjadrovali nejakú formu predstavy o posmrtnom živote.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99eb
http://en.wikipedia.org/wiki/Funeral

Kremácia
Krematórium je budova určená na kremáciu, pohreb žiarom, spopolnenie zosnulých. Spaľovanie mŕtvych bolo od dávnej minulosti u mnohých národov rozšíreným spôsobom pohrebu. Novšie sa znovu začalo používať od roku 1878 (v Nemecku) a od tých čias sa v svetovom meradle najmä vo veľkých mestách postupne nahrádza pochovávanie mŕtvych na cintorínoch spopolňovaním.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krematorium
http://en.wikipedia.org/wiki/Crematory

Mumifikácia
Mumifikácia alebo mumifikovanie je konzervovanie mŕtveho tela osoby alebo živočícha vysušovaním alebo balzamovaním. Výsledkom mumifikácie celého tela je múmia. Najznámejšie praktizovanie metód mumifikácie je známe zo starovekého Egypta.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mumifik%C3%A1cia_%28konzervovanie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mumifizierung

Špiritizmus
Špiritizmus je viera v záhrobný život duchov zomrelých a v možnosť dorozumenia s nimi prostredníctvom médií (prostredníkov), ktorá sa rozšírila na prelome 19. stor. a 20. stor.. Stúpenci špiritizmu sa nazývajú špiritisti. Špiritisti robia pokusy zhmotniť duchov zomrelých na seansách pomocou rôznych praktík (stolčeky).
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritism
Slovo špiritizmus na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=spiritizmus+site:www.meditacia.sk

Plazma škola
Plazmatická škola sa zaoberá informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Jej základom je naučiť sa zobúdzať mŕtve duše, pracovať s nimi a utišovať ich. Do tejto školy patrí nekromancia a špiritizmus. Pri jej výcviku musíte zvládnuť stav fantómových bolestí. A články prosím čítajte a študujte od najstarších po najnovšie. Najnovšie sú ako prvé a staršie si musíte preklikať.
https://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/

Okultizmus a manipulácia v svete mŕtvych
Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete vôbec. Hlavným zdrojom okultizmu boli tzv. tajné náuky a praktiky východných náboženstiev.
http://en.wikipedia.org/wiki/Occult
Slovo okultizmus na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Okultizmus+&sitesearch=www.meditacia.sk
Okultizmus na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-exorcist/#okultismus

Astrálna projekcia
Astrálna projekcia alebo astrálne cestovanie je paranormálna interpretácia psychologického pocitu existencie mimo vlastné telo. Podľa tejto interpretácie astrálne telo opúšťa fyzické telo a je schopné premiestňovať sa samostatne v nefyzickom priestore, ktorý sa nazýva astrálna sféra alebo astrál.
http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection
Astrálne cestovanie na esoterika Magnum
http://apoort.net/esoterika/reinkarnace/#astralni-cestovani
Videá – Astrálne cestovanie na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/astralni/

Seansa je niečo ako simulátor
Seansa je snaha komunikovať s duchmi, obvykle sú seansy vykonávané s malou skupinou ľudí, kde osoba – médium môže ísť do tranzu, ktorý jej umožňuje komunikovať s duchmi prostredníctvom svojho tela. Iné spôsoby komunikácie môžu byť pomocou automatického písania, levitácie, špiritistickej tabuľky…
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ance
Mediumship
Mediumship je prax niektorých ľudí, známych ako médium, ktorí sprostredkujú komunikáciu medzi duchmi mŕtvych a živých ľudských bytostí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediumship

Kosti
Kosť alebo kostné tkanivo je tvrdé spojivové tkanivo alebo oporný orgán sformovaný z tohto tkaniva. Kosti spolu vytvárajú štruktúru a tvar tela, ochraňujú vnútorné orgány a spolu so svalmi a kĺbmi zabezpečujú pohyb. Sú tvorené z väčšej časti anorganickou a z menšej časti organickou hmotou (bunky, organické molekuly).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kosti+site:www.meditacia.sk
Kosti na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti/
https://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/
Spirit kosti na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

Veštectvo pre svet mŕtvych objektov
Ouija je plochá doska označené písmenami abecedy, číslami 0-9, so slovami áno, nie, ahoj (občas) a zbohom, spolu s rôznymi symbolmi a grafikou.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
Veštectvo pre svet mŕtvych objektov na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=Vevtectvo+pre+svet+mrtvych+objektov++site:www.meditacia.sk

Kvantovaná duša – spirit inteligencia
Pôvodne duša súvisela s dychom. V panteizme sa chápe ako životný princíp celej prírody. Podľa aristotelovej filozofie je duša princípom života. V kresťanstve je duša Bohom stvorený ale bytostne individuálny princíp.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a
http://en.wikipedia.org/wiki/Soul
Slovo duša na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Du%C5%A1a+&sitesearch=www.meditacia.sk

Nekonečno a večnosť
Nekonečno je abstraktný pojem, ktorý označuje kvantitu (množstvo) niečoho, čo je tak veľké, že nemá koniec, typicky sa nedá spočítať, zmerať a ak áno, tak je väčšia ako každé konečné číslo. Nekonečno nemá hranice, ale nie je to isté, čo neohraničenosť.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8Dno
Nekonečno
Nekonečno ako výraz toho, čo jest, ale jeho obmedzenie si nemožno myslieť. Má sa tým na mysli nekonečný čas, priestor, svet, mnohosť bytia, pôsobenia. Slovným spojením nekonečnosť Boha sa mieni neobmedzená plnosť Božieho bytia, teda nekonečno vôbec, t.j. Najvyšší, do žiadnej konečnej kategórie nepatria dokonalosť boží.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8Dno_(filosofie)
Slovo nekonečno na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=nekonecno+site:www.meditacia.sk
Nekonečno na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/nekonecno/

Teológia
Teológia alebo bohoslovie je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo. Výraz teológia bol známy v gréckej filozofii od čias Pytagora, vtedy označovali menom teológovia mužov, ktorí básnili o bohoch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
Teológia na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1751-Teologia/

Reinkarnácia
Reinkarnácia je teória alebo viera hlásajúca, že istá pre život nevyhnutná súčasť živých bytostí prežíva smrť, aby bola znovuzrodená v novom tele. Táto súčasť býva často označovaná ako Duša, Duch, Vyššie, alebo Pravé Ja, Božské Svetlo, Ja, Ego.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reinkarn%C3%A1cia
http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation
Reinkarnácia na esoterika Magnum
Reinkarnácia je vo filozofii a náboženstve úzko spojená so zákonom karmy, zákonom príčiny a následku, kde pozitívne, či negatívne myšlienky a činy v jednom živote priamo ovplyvňujú podmienky, kvalitatívne kontúry a časť udalostí života ďalšieho. Pozitívne myšlienky a činy pozitívne, negatívne myšlienky a činy negatívne.
http://apoort.net/esoterika/reinkarnace/

Umelá inteligencia – špiritistická
Umelá inteligencia alebo umelý intelekt je simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom, zdanlivá, nepravá inteligencia, inteligencia ako keby, inteligencia napodobnená vlastnosťami počítačových programov, skrátene teória umelej inteligencie. Umelá inteligencia je predmet intelektiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_inteligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
Slovo umelá inteligencia na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=umela+inteligencia+site:www.meditacia.sk
Umelá inteligencia na esoterika Magnum
http://apoort.net/esoterika/umela-inteligence/

Vznik života na planéte Zem – organická inteligencia
Život je podľa klasickej ešte starovekej definície forma bytia živých bytostí. Najstaršie paleontologické nálezy sú z obdobia spred minimálne 3,5 miliárd rokov. Sú to však už pomerne zložité mikroskopické bunkové útvary (mikrofosílie podobné dnešným siniciam).
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://en.wikipedia.org/wiki/Life

Z neživej do živej formy života
Vznik života (biogenéza) – z neživej hmoty sa stala hmota živá, ktorá sa začala rozmnožovať, vyvíjať a premieňať svoje okolie. Jedná sa o vedecko-filozoficko-náboženskú otázku, kedy sa jednotlivé strany snažia predložiť svoje teórie či dôkazy o tom, ako k tejto udalosti došlo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota
http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
Abiogenéza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Evolu%C4%8Dn%C3%A1_abiogen%C3%A9za

Niečo o planéte Zem na Online Saša Pueblo
Človek, vývoj života, planéta Zem, slnečná sústava, ako psychicky do kozmu, galaxia, kozmos, vesmír, zmysel života a jeho možnosti, filozofia.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-nieco-o-planete-zem/

Robot a technologická inteligencia
Hardware
Hardware označuje všetky fyzicky existujúce technické vybavenie počítača na rozdiel od dát a programov (označovaných ako software). Hardware sú súčiastky počítača, bez ktorých by nebol schopný pracovať.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
Software
Software je v informatike sada všetkých počítačových programov používaných v počítači, ktoré vykonávajú nejakú činnosť. Software možno rozdeliť na systémový software, ktorý zaisťuje chod samotného počítača a jeho styk s okolím a na aplikačný software, s ktorým buď pracuje užívateľ počítača alebo zabezpečuje riadenie nejakého stroja.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Software
Robotika
Robotika je veda o robotoch, ich dizajne, výrobe a aplikáciách. Robot môže buď pomáhať alebo robiť ľudskú prácu. Robotika úzko súvisí s elektronikou, mechanikou a softvérom. Tento názov ako prvý použil spisovateľ Isaac Asimov vo svojich poviedkach o robotoch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robotika
http://en.wikipedia.org/wiki/Robotics
Informatika
Informatika je odbor ľudskej činnosti, ktorý sa zaoberá spracovaním informácií. Zahŕňa množstvo špecializovaných vedných a technických odborov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://en.wikipedia.org/wiki/Informatics

Mikročastice 10 umocnené na mínus 20 metra
Častica je veľmi malá časť hmoty, ktorá sa prejavuje svojimi charakteristickými vlastnosťami – energiou, hmotnosťou, elektrickým nábojom, spinom, chemickou reaktívnosťou, dobou života.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle
Slovo častice na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=castice+site:www.meditacia.sk
Častice na Psychonautike
https://wp.apoort.net/castice-obsah/

Kvantovaná fyzika
Kvantová fyzika je súbor odborov postavených na teóriách, ktorých ústredným pojmom je kvantum. Na rozdiel od klasickej fyziky sa v nich nepopisuje stav systému len priradením určitých presne daných hodnôt fyzikálnych veličín, ale predpokladajú aj existenciu stavov, u ktorých je výsledok merania predvídateľný iba v rámci pravdepodobnosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_fyzika
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics

Dvojčatá a kabala
Dvojčatá sú dvaja jedinci, ktorí vznikli zmnoženým tehotenstvom u ľudí alebo u cicavcov rodiacich zvyčajne len jedno mláďa. Sú dva typy – jednovaječné, ktoré vznikajú rozdelením ryhujúcej sa zygoty vo dve časti z jedného oplodneného vajíčka a dvojvaječné, ktoré vznikajú súčasným oplodnením dvoch vajíčok, môžu byť teda rozdielne pohlavia.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoj%C4%8Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Twin
Slovo dvojča na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=dvojca+site:www.meditacia.sk
Embryo – dvojča na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mikao-usui/

Siamské dvojčatá
Siamské dvojčatá sú dvojčatá rovnakého pohlavia, ktoré sú zrastené v rovnakých partiách tela. Hoci sa takéto dvojčatá vyskytli už skôr, názov je odvodený od “siamských bratov” Enga a Čang Bunkerových pôvodom zo Siamu (dnešné Thajsko), ktorí pricestovali roku 1829 do Európy, aby mohli byť operovaní vo Francúzsku, operácia sa však neuskutočnila, pretože bola považovaná za príliš riskantnú.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siamsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Conjoined_twins
Siamské dvojčatá na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=siamske+dvojcata+site:www.meditacia.sk
Siamské dvojčatá na esoterika Magnum
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/?s=siamsk%C3%A9+dvoj%C4%8Dat%C3%A1
Siamské znaky v ezoterike
http://www.meditacia.sk/5719-Mapy-v-ezoterike/?idg=28
http://www.meditacia.sk/5719-Mapy-v-ezoterike/?idg=38
http://www.meditacia.sk/5719-Mapy-v-ezoterike/?idg=21
http://www.meditacia.sk/5719-Mapy-v-ezoterike/?idg=33
http://www.meditacia.sk/5719-Mapy-v-ezoterike/?idg=39

Kabala a mozoček vo vašom mozgu
Kabala je druh židovskej mystiky, dominuje v nej problematika kozmologická.Teoretická kabala sa usiluje o poznanie, praktickej kabale ide o mágiu, vytváranie amuletov, o praktické dôsledky gematrie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah

Klíč k opravdové kabale Františka Bardona
Kabala ako univerzálny, kozmický jazyk, je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. František Bardon zaúča žiaka do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.
https://anitram.wordpress.com/2010/06/22/3-knihy-zasvatenia-od-frantiska-bardona/
http://www.jajsem.com/klic-k-opravdove-kabale-zakony-analogie/
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon
http://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jn19990209015+or+wkw=jn19990209015&func=find-c&local_base=nkc
Stiahnuť diela Františka Bardona
http://curumo.szm.com/download/index.htm
Kabalistická škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
Kabala – zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/3927-Teosofia-Kabala-MP3/
Kabala na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/kabala/
Kabala na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=kabala

VIDEÁ ASTRÁL PROJECTION
https://www.youtube.com/watch?v=5rvpQtKVHC8
https://www.youtube.com/watch?v=pWgHYb_FH6k
https://www.youtube.com/watch?v=7uIGvM8qiNc
https://www.youtube.com/watch?v=SsfEYV0wjEc
https://www.youtube.com/watch?v=fIlvbEMkwww
https://www.youtube.com/watch?v=S_wNgToOhwM
https://www.youtube.com/watch?v=z6y_e_OZqAI
https://www.youtube.com/watch?v=z6y_e_OZqAI
https://www.youtube.com/watch?v=6gW7pKLQesU
https://www.youtube.com/watch?v=2JGIN-M6sLI
https://www.youtube.com/watch?v=Ta1Wwwe06LI
https://www.youtube.com/watch?v=0eznkwijMvQ
https://www.youtube.com/watch?v=1MTorDuLmGM
https://www.youtube.com/watch?v=uq1MwFXm_1g
https://www.youtube.com/watch?v=eqcND-SUf40
https://www.youtube.com/watch?v=VtpicXcpZZI
https://www.youtube.com/watch?v=tlKW-8GYj38
https://www.youtube.com/watch?v=8NteuhruJK4
https://www.youtube.com/watch?v=DCnAyhif3qY
https://www.youtube.com/watch?v=IZSDc1FJJDg
https://www.youtube.com/watch?v=I1V2EmSUC_k
https://www.youtube.com/watch?v=o9ISDCiA44k
https://www.youtube.com/watch?v=VtpicXcpZZI

VIDEÁ OUIJA BOARD
https://www.youtube.com/watch?v=D4QOzi7_FUE
https://www.youtube.com/watch?v=g6IDeebDGiU
https://www.youtube.com/watch?v=rZenH2MSbhA
https://www.youtube.com/watch?v=VkpRHioob7s
https://www.youtube.com/watch?v=JPIYnzwiHkI
https://www.youtube.com/watch?v=FaweixTRWZA
https://www.youtube.com/watch?v=X4UvXDj-E3k
https://www.youtube.com/watch?v=pt682HRTJsA
https://www.youtube.com/watch?v=PRo8TytvIDw
https://www.youtube.com/watch?v=N8hr0-kloSI
https://www.youtube.com/watch?v=sQQNGdjgtnI
https://www.youtube.com/watch?v=i31mSfyNcSk
https://www.youtube.com/watch?v=nLIS78y45wM
https://www.youtube.com/watch?v=6XT9buINh44
https://www.youtube.com/watch?v=XSxdTZvq7m8
https://www.youtube.com/watch?v=QPFK4ezZzIA
https://www.youtube.com/watch?v=-9YObyR5VsI
https://www.youtube.com/watch?v=AHh6pdeXQbY

VIDEÁ NEAR DEATH JOURNEY
https://www.youtube.com/watch?v=x-Voc6dpuxE
https://www.youtube.com/watch?v=iBuxqxcCahY
https://www.youtube.com/watch?v=CrPOR7MVPzo
https://www.youtube.com/watch?v=dAAmGPvtqQE
https://www.youtube.com/watch?v=IXguemg-tuY
https://www.youtube.com/watch?v=3TxEhtzUu8I
https://www.youtube.com/watch?v=NR351WlGC4I
https://www.youtube.com/watch?v=m6PZqX1mA74
https://www.youtube.com/watch?v=KtIYER-TUr8
https://www.youtube.com/watch?v=m6PZqX1mA74
https://www.youtube.com/watch?v=fLldZXHVYEUAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Plazmatická škola > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo