Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 18.03.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 21.03. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Spirit kosti.

PROGRAM
Ako meditovať na živé ľudské kosti, ako ich liečiť, ako robiť reiki kostí. Ako robiť exorcistické reiki, ktoré upratuje psychické stavy. Filipínske reiki a jeho potenciál pre ozdravenie kostí chorej osoby. Význam kostí a v nich uložených mikroobjektov ako sú mitochondrie a tvorba jedinečných liečivých látok v ľudskom tele.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo bude zasväcovať do systému spirit účastníkov, ktorí chcú tento druh zasvätenia.
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.
http://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-spirit-kosti/

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na Youtube, kliknite dole na adresu, objaví sa video a v dolnej lište – naživo – je tam krúžok.
Spustiť vysielanie: https://www.youtube.com/watch?v=JcLNjiRTCJY

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 751 OBRÁZKOV SPIRIT KOSTI
https://www.youtube.com/watch?v=cbQ6gHn8Gwk

KOLEKCIA 66 VIDEÍ SPIRIT KOSTI
http://goo.gl/Hlsvp1

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
https://www.youtube.com/watch?v=JcLNjiRTCJY
Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu 21.03.2015 o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo. Kliknite si prosím na adresu a vypočujte si prednášku k tejto téme.

Ľudské kosti
Kosť je tvrdá, mineralizovaná štruktúra slúžiaca ako mechanická ochrana vnútorných orgánov a opora tela, tvoriaca vnútornú konštrukciu, na ktorú sa upínajú svaly a šľachy. Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
Kosti vznikajú z väziva alebo chrupky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone

Techniky a cvičenia si nájdete na podadrese Reiki kosti
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti/

Hľadaj slovo kosti na webovej stránke www.meditacia.sk
https://www.google.sk/search?q=kosti+&sitesearch=www.meditacia.sk

Zvieracie kosti
Oporná sústava je orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu organizmov. U živočíchov sa oporná sústava nazýva kostrová sústava alebo kostra (skelet). Je miestom úponov orgánov svalovej sústavy. Spolu tvoria oporno-pohybovú sústavu, kde skelet vystupuje ako jej statická časť. Kostra môže byť vonkajšia – exoskelet (napr. hmyz) alebo vnútorná – endoskelet (napr. stavovce).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostra
http://en.wikipedia.org/wiki/Skeleton

Rohy zvieracie
Rohy zvieracie sú duté párové útvary, ktoré majú na hlave niektoré druhy prežúvavých párnokopytníkov. Rohy môžu byť rôzne pokrútené, ale nikdy sa nerozvetvujú ako parohy. Ide o deriváty pokožky, vznikajú postupne po celý život jej rohovatením, podobne ako ľudské nechty.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roh_(biologie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Horn_(anatomy)

Bitúnok
Bitúnok je priemyselný podnik, v ktorom sa vykonávajú porážky hospodárskych zvierat. Mäso sa tu odborne porcuje na jednotlivé časti a je pripravené na prepravu na ďalšie spracovanie. Kvôli umiestneniu hospodárskych zvierat majú bitúnky stajne, chladiarne, skladovacie priestory, veterinárny oddelenie, čistiarne odpadových vôd zachytávajúce telesné tekutiny zvierat, ktoré sa spracúvajú v kafilérii, apod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Slaughterhouse

Antropológia
Antropológia je veda o človeku, biologická antropológia študuje ľudské telo, od anatómie sa líši hlavne záujmom o vznik a vývoj človeka. Kultúrna antropológia sa zaoberá človekom ako spoločenskou a kultúrnou bytosťou. Patrí medzi vedy holistickej – snaží sa vytvoriť celkový obraz človeka, zaoberá sa všetkými ľuďmi vo všetkých dobách a zároveň tiež všetkými rozmermi človečenstva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology

Fosílie
Fosílie (nepresne skameneliny) sú skamenené aj neskamenelé zvyšky a odtlačky iných ako recentných organizmov alebo ich stopy a výkaly. Štúdiom fosílií a fosílnych zvyškov sa zaoberá paleontológia. Najznámejšími fosíliami sú napríklad pozostatky pravekých živočíchov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil

Kostnica
Kostnica je miestnosť na ukladanie ľudských kostrových pozostatkov. Väčšinou sa jedná o klenuté podzemné – pivničné priestory sakrálnej stavby, kde sú poskladané ľudské kosti do rôznych geometrických útvarov – mohýl, ihlanov, obrazcov, obkladov stien, klenieb, ale aj v podobe lustrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice
http://en.wikipedia.org/wiki/Ossuary

Zoznam kostníc
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ossuaries
Kategória – pohrebné pamiatky a stavby
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Burial_monuments_and_structures

Mydlo jadrové z kostí – modifikácia tuku
U osôb, ktoré počas svojho života robili niečo s kosťami, buď z nich varili mydlo, alebo vyrezávali gombíky, sošky a podobné predmety, tukové bunky pomáhali ich organizmu lepšie fungovať a bola u nich aj podpora meniť tukové bunky na kmeňové bunky. Tieto kmeňové bunky potom prenikajú do tela k chorým a slabým miestam a pomáhajú ho liečiť.
https://forumzdravie.sk/lekaren-sasu-puebla-jadrove-mydlo/

Tuberkulózne kosti a reiki filipínes
Tu sú zverejnené skúsenosti z 20-ročného bádania filipínskych liečiteľov, o čom sú tieto liečby, ako získať schopnosti filipínskych majstrov a pozrieť sa na problematiku tohto liečenie pomocou medicíny a jej poznatkov.
https://apoort.net/esoterika/reiki-filipines/

Kosti a kostná špongia
Čo v sebe živé ľudské kosti skrývajú, čo obsahujú až na úrovni kostných buniek. Je potrebné sa niečo o kostiach naučiť a to na úrovni odborných znalostí, aby ste vedeli, aké kosti máte v tele a ako sa volajú, ísť na úroveň mitochondrií, ktoré v kostných bunkách fungujú ako malé elektrárne…
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti/

Mitochondria
Mitochondria alebo chondriozóm je organela, obalená dvojitou membránou, ktorá má vlastnú genetickú sústavu (tzv. semiautonómna organela) a ktorá sa vo veľkom množstve (stovky až tisíce) vyskytuje v cytoplazme eukaryotických buniek.
https://apoort.net/esoterika/reiki-filipines/#mitochondrie

Klinická smrť
Klinická smrť je lekársky termín pre ukončenie krvného obehu a dýchania, dve potrebné kritériá pre udržanie života človeka a mnohých iných organizmov. Táto situácia nastane, keď srdce prestane biť v pravidelnom rytme, tento stav sa nazýva zástava srdca. Termín je tiež niekedy používaný v resuscitácii výskumu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_death

Amputácia – fantómové bolesti
Fantómové končatiny je pocit, že amputovaná alebo chýbajúca končatina (alebo dokonca orgán ako slepé črevo) je stále ešte pripevnená k telu a pohybuje sa primerane k zvyšku tela. Fantómové pocity má po amputácii približne 60-80 % jedincov. Väčšinou ide o pocity bolestivé.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantomov%C3%A1_kon%C4%8Detina
http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_limb

Exorcizmus reiki
Exorcizmus tiež vyháňanie je úkon, ktorý má za cieľ z ľudí, zvierat alebo vecí označených za posadnuté, vyhnať diabla alebo iné zlé sily. Tento úkon je aj v súčasnosti súčasťou obradov mnohých náboženstiev.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Exorcismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism

Dýchanie a dýchací reflex
Dýchanie alebo respirácia (lat. respiro; spiro = dýchať) je časť metabolizmu, pri ktorej sú organické zlúčeniny oxidované na výsledné produkty s nízkym energetickým obsahom (najviac na oxid uhličitý) za vzniku adenozín-5′-trifosfátu (ATP).
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchanie
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing

Astrálna projekcia
Astrálna projekcia alebo astrálne cestovanie je paranormálna interpretácia psychologického pocitu existencie mimo vlastné telo. Podľa tejto interpretácie astrálne telo opúšťa fyzické telo a je schopné premiestňovať sa samostatne v nefyzickom priestore, ktorý sa nazýva astrálna sféra alebo astrál.
http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection

Patológia
Patológia je medicínska veda a špecializovaný odbor zaoberajúci sa všetkými aspektami choroby (morbus); nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Pathology

Mŕtve tkanivá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekr%C3%B3za

Veštectvo a rané štádium klinickej smrti
Astrálna ezoterika je špecifická ezoterika, ktorá vedome pestuje rané štádiá klinickej smrti a potom tieto otvorené štádiá medituje a prehlbuje.
http://goo.gl/tSTQaR

Reinkarnant – tulku
Tulku je pôvodom tibetské slovo, ktoré označuje lámu alebo inú významnú osobnosť tibetského budhizmu, ktorá je pokladaná za prevtelenca svojho predchodcu. Asi najznámejší príklad je línia dalajlámov.
https://apoort.net/esoterika/reinkarnace/

Smrť
Smrť, úmrtie, skon, latinsky exitus, je zastavenie životných funkcií v organizme spojené s nezvratnými zmenami, ktoré obnovenie životných funkcií znemožňujú. Smrť je teda stav organizmu po ukončení života, úplná a trvalá strata vedomia. Umieranie je postupný proces, na konci ktorého je smrť. Smrť nemožno zamieňať s umieraním, pretože umieranie je jedna z fáz života organizmu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smr%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Death

Pohreb
Pohreb je ceremoniál poslednej rozlúčky so zosnulým človekom, zvyčajne spojený s uložením pozostatkov zosnulého, najčastejšie pochovávaním do zeme alebo spálením (kremácia). Pohrebné obrady patria k najstarším známkam ľudskej kultúry a takmer vždy vyjadrovali nejakú formu predstavy o posmrtnom živote.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99eb
http://en.wikipedia.org/wiki/Funeral

Kremácia
Krematórium je budova určená na kremáciu, pohreb žiarom, spopolnenie zosnulých. Spaľovanie mŕtvych bolo od dávnej minulosti u mnohých národov rozšíreným spôsobom pohrebu. Novšie sa znovu začalo používať od roku 1878 (v Nemecku) a od tých čias sa v svetovom meradle najmä vo veľkých mestách postupne nahrádza pochovávanie mŕtvych na cintorínoch spopolňovaním.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krematorium
http://en.wikipedia.org/wiki/Crematory

Mumifikácia
Mumifikácia alebo mumifikovanie je konzervovanie mŕtveho tela osoby alebo živočícha vysušovaním alebo balzamovaním. Výsledkom mumifikácie celého tela je múmia. Najznámejšie praktizovanie metód mumifikácie je známe zo starovekého Egypta.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mumifik%C3%A1cia_%28konzervovanie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mumifizierung

Tibetská kniha mŕtvych
Tibetská kniha mŕtvych – Bardo thödol – doslova „vyslobodenie v barde cez načúvanie“, je jedným zo základných diel tibetského budhizmu, ktorého autorstvo sa pripisuje Padmasambhavovi. Je to budhistický text tantrickej tradície. Bardo thödol je úvod pre živých ako premôcť smrť a ako sa môže proces umierania zmeniť na oslobodenie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bardo_Thodol

Ozdoby a šperky z kostí
Rezba z kostí má dlhú tradíciu už od čias starých Slovanov, od pradávna slúžila na výrobu zbraní, nástrojov i ozdôb ako jeden z prvých materiálov človeka. Nájdete si tu výtvory z kostí, čo všetko sa z nich dá vyrobiť aj s návodmi.
http://alfirin-v.blog.cz/en/gallery/kostene-ozdoby
http://magazin.atlas.sk/styl/foto-bizuteria-z-ludskych-kosti/768343.html
http://kocour12.blog.cz/1306/moje-nove-hobby-sperky-s-kosti
http://goo.gl/D23077
http://goo.gl/CjV1h0

Fosílie
Fosílie sú tvarovo zachované pozostatky organizmov alebo stopa po ich činnosti v horninách vzniknutých v geologickej minulosti. Pravé skameneliny predstavujú pozostatky organizmov, pri ktorých sa zachovali bez podstatnejších chemických zmien aspoň niektoré pôvodné časti tiel – schránky, kosti, zuby. Sú to skameneliny geologicky mladé, z treťohôr a štvrtohôr. Skameneliny v širšom slova zmysle vznikli tým, že väčšina odumretých zbytkov fosílnych organizmov prešla intenzívnou chemickou premenou, pri ktorej sa z organizmov zachoval iba plastický alebo plochý obraz (odtlačok). Sú to staršie skameneliny z prvohôr a druhohôr.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fos%C3%ADlia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie
http://www.geolin.sk/?menu=eshop§ion=20
Fosílne kosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
Fosílne zuby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zub
Fosílne vajíčka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C5%99%C3%A1pka
Fosílne kruniere
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karapax

Egyptská kniha mŕtvych
Egyptská kniha mŕtvych je najznámejšie a mimoriadne dôležité dielo egyptskej duchovnej literatúry. Názvom Kniha mŕtvych sa bežne označuje súbor staroegyptských pohrebných textov známych aj ako Kapitoly pre vychádzanie do dňa. Meno Kniha mŕtvych vymyslel nemecký egyptológ Karl Richard Lepsius, ktorý vydal výber z jej textov roku 1842.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_m%C5%95tvych
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead

Plazmatická škola Sašu Puebla
Plazmatická škola sa zaoberá informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Jej základom je naučiť sa zobúdzať mŕtve duše, pracovať s nimi a utišovať ich. Do tejto školy patrí nekromancia a špiritizmus. Pri jej výcviku musíte zvládnuť stav fantómových bolestí.
http://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/

Špiritizmus
Špiritizmus je viera v záhrobný život duchov zomrelých a v možnosť dorozumenia sa s nimi prostredníctvom médií. Stúpenci špiritizmu sa nazývajú špiritisti. Špiritisti robia pokusy zhmotniť duchov zomrelých na seansách pomocou rôznych praktík (stolčeky).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritism

Okultizmus
Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete, snaha o ovládnutie skrytých síl v prospech človeka. Hlavným zdrojom okultizmu boli tzv. tajné náuky a praktiky východných náboženstiev. S okultizmom sa sprvu spájali niektoré zvláštne duševné javy, ktoré sa neskôr stali predmetom skúmania v parapsychológii, v súčasnej dobe v psychotronike (ide napr. o javy autohypnotické a hypnotické, o prejavy sugescie a autosugescie atď.).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okultizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Occult

Seansa
Seansa je snaha komunikovať s duchmi, obvykle sú seansy vykonávané s malou skupinou ľudí, kde osoba médium môže ísť do tranzu, ktorý jej umožňuje komunikovať s duchmi prostredníctvom svojho tela. Iné spôsoby komunikácie môžu byť pomocou automatického písania, levitácie, špiritistickej tabuľky…
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ance

Ouija doska
Ouija doska – špiritistická tabuľka je pokrytá písmenami a číslami, prostredníctvom ktorej môžete na seansách komunikovať s duchmi – nehmotnými bytosťami, privolať ich, aj odvolať preč, ale aj komunikovať s vlastným podvedomím.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija

Katakomby
Názov katakomby vznikol z gréckeho kata kumbas, čo znamenalo blízko údolného svahu. Katakomby sú podzemné pohrebné priestory, ktoré boli používané v staroveku. Spočiatku celkom, neskôr vo veľkej miere nahrádzali pohrebiská.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs

Kolumbárium
Kolumbárium je stavba poväčšinou na cintoríne, určená pre ukladanie pohrebných urien. V antickom Ríme sa jednalo o pohrebnú komoru, ktorá mala v stenách výklenky, kam sa ukladali pohrebné schránky s popolom zosnulých. V súčasnej dobe sú kolumbária často súčasťou krematórií, či už ako samostatne stojaci objekty alebo ako súčasť vonkajších alebo vnútorných múrov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumb%C3%A1rium
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbarium

Krypta
Krypta je zvyčajne podzemná klenutá kaplnka pod kostolom alebo katedrálou, kde boli pochovaní svätci, panovníci a významné cirkevné osoby. Najstaršie zachované krypty pochádzajú zo 6. storočia, v románskej dobe mal kryptu každý väčší kostol, najčastejšie pod presbytériom. V gotickej dobe krypty miznú a objavujú sa opäť v inej podobe v baroku a neskôr a to ako bežne neprístupné hrobky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://en.wikipedia.org/wiki/Crypt

Kostné relikvie
Relikvia je časť tela – kosti, vlasy, lebky, končatiny posvätnej či uctievanej osoby, alebo náboženský objekt, ktorý slúži ako predmet uctievania. Relikvie sú súčasťou budhizmu, kresťanstva, hinduizmu, šamanizmu a iných náboženstiev.
http://en.wikipedia.org/wiki/Relic

Hrob
Hrob je zvláštne pietne miesto, kam sa po smrti ukladajú ľudské telá, pozostatky (pochovávajú sa). Nachádza sa zvyčajne na cintorínoch. Niektoré hroby sú vymurované jamy v zemi, ktoré sú zakryté náhrobnou doskou a označené náhrobným kameňom (kovovým krížom).
http://en.wikipedia.org/wiki/Grave

Mauzóleum
Mauzóleum je druh budovy, ktorá slúži na umiestnenie (často zabalzamovaných) telesných pozostatkov významných osobností. Názov pochádza z Mauzólea v Halikarnasse, ktoré je hrobkou kráľa Mausola II.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mausoleum

Relikviár
Relikviár je schránka na uchovávanie relikvií. Existencia relikviárov je doložená od 4. storočia, ale pozostatky svätých boli vo veľkej úcte od počiatkov kresťanstva. Už v katakombách je dosvedčená úcta k mučeníkom. Mnohé relikviáre majú veľkú umeleckú hodnotu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliquary

Cintorín
Cintorín čiže pohrebisko, je pietne miesto, kde sa pochovávajú mŕtvi ľudia, respektíve pozostatky ich tiel (napr. popol po kremácii). Cintorín sa skladá z hrobov, hrobiek, ciest a zelene medzi nimi. V mnohých dnešných cintorínoch existujú tiež urnové múry (kolumbária), kde sú uchovávané ostatky zomrelých, ktorí boli spopolnení v krematóriu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cintor%C3%ADn
http://en.wikipedia.org/wiki/Cemetery

KOLEKCIA OBRÁZKOV KOSTI
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=145
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=154
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=28
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=42
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=120
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=124

VIDEÁ OUIJA DOSKA
https://www.youtube.com/watch?v=sQQNGdjgtnI
https://www.youtube.com/watch?v=D4QOzi7_FUE
https://www.youtube.com/watch?v=nLIS78y45wM
https://www.youtube.com/watch?v=XSxdTZvq7m8
https://www.youtube.com/watch?v=QPFK4ezZzIA
https://www.youtube.com/watch?v=-9YObyR5VsI
https://www.youtube.com/watch?v=AHh6pdeXQbY
https://www.youtube.com/watch?v=vw4ksZGNjrM
https://www.youtube.com/watch?v=6XT9buINh44
https://www.youtube.com/watch?v=FaweixTRWZA

VIDEÁ KOSTNÉ BUNKY
https://www.youtube.com/watch?v=UmY2TkpDL2A
https://www.youtube.com/watch?v=ToBE2kWmYCo
https://www.youtube.com/watch?v=inqWoakkiTc
https://www.youtube.com/watch?v=78RBpWSOl08
https://www.youtube.com/watch?v=GpMV197xZXc
https://www.youtube.com/watch?v=q7b55yQP4g4
https://www.youtube.com/watch?v=ajsioxRrf1I
https://www.youtube.com/watch?v=2dIiz6osFTk
https://www.youtube.com/watch?v=d4eQB90BkU4
https://www.youtube.com/watch?v=IrIkwMBfg7A
https://www.youtube.com/watch?v=42U60v_TVWM
https://www.youtube.com/watch?v=XaPE5-v8pek
https://www.youtube.com/watch?v=pYvFnFH0s0o
https://www.youtube.com/watch?v=LfvYdlA8Vig
https://www.youtube.com/watch?v=FvZ8EQKtSWQ
https://www.youtube.com/watch?v=dOy9IGhOD1M

VIDEÁ ANGELS REIKI DO KOSTI
https://www.youtube.com/watch?v=9LFdPkTkbQA
https://www.youtube.com/watch?v=hH3g8kIh74Q
https://www.youtube.com/watch?v=JbTYPM2z_jg
https://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok
https://www.youtube.com/watch?v=rk19BPPnR8Y
https://www.youtube.com/watch?v=4UMsse1Nutc
https://www.youtube.com/watch?v=gkAlQkGR36w

VIDEÁ RÁDIOLÓGIA KOSTÍ
https://www.youtube.com/watch?v=F84RbXbqJcw
https://www.youtube.com/watch?v=PmvunT4azPQ
https://www.youtube.com/watch?v=yzgrd1j46uo
https://www.youtube.com/watch?v=11HJMH5F2TA
https://www.youtube.com/watch?v=DibwxIDnVSg
https://www.youtube.com/watch?v=EOp9V4Z10U0
https://www.youtube.com/watch?v=z0-0a0rmcng

VIDEÁ KOSTI ŠPERKY
https://www.youtube.com/watch?v=bLiOUcV6KCA
https://www.youtube.com/watch?v=i0eqVZz7VYA
https://www.youtube.com/watch?v=5gctCRDM7PI
https://www.youtube.com/watch?v=UfhDNEf3fzc
https://www.youtube.com/watch?v=C1T67_TRsDc
https://www.youtube.com/watch?v=nPC5L9aBsAU
https://www.youtube.com/watch?v=9iIEL8LW0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=lCRqitC7skk
https://www.youtube.com/watch?v=oSqSzb-UVKU
https://www.youtube.com/watch?v=yZBrVY0S2c8
https://www.youtube.com/watch?v=441zitLmfVc
https://www.youtube.com/watch?v=MGOAZd9bHLk

VIDEÁ KOSTNICE LEBKY
https://www.youtube.com/watch?v=UYhi0DU_lLU
https://www.youtube.com/watch?v=nGbLDrwo4Mk
https://www.youtube.com/watch?v=50zCT8KRwBM
https://www.youtube.com/watch?v=1dDr7EN_SR4
https://www.youtube.com/watch?v=–ti8nSK5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jp6PhvM0h9w
https://www.youtube.com/watch?v=LcG8JvBxwhQ
https://www.youtube.com/watch?v=QAY8-UOhDpg

VIDEÁ EXORCISM PARANORMAL
https://www.youtube.com/watch?v=ZaXyP4ijZlU
https://www.youtube.com/watch?v=hjzpJylftAY
https://www.youtube.com/watch?v=t8E1a63NB2c
https://www.youtube.com/watch?v=uvTOE_bAxhA
https://www.youtube.com/watch?v=uoA-dBREM5c
https://www.youtube.com/watch?v=NvZUCe-leOc
https://www.youtube.com/watch?v=hXr3aLyJKZ8


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Plazmatická škola > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo