Novodobé magické myslenie

dátum: 12.12.2003


V tomto príspevku sa budem podrobnejšie venovať deleniu magického spôsobu myslenia. Ide o klasickú mágiu, pri ktorej sú potrebné fyzické objekty, o mentálne magické myslenie, pri ktorom sú potrebné spomienky uložené v mysli človeka, o snovú mentálnu mágiu založenú na spomienkach na sny a z týchto spomienok sú aj vytvárané. Ďalej o mágiu bioenergetickú, kde sa robia odtlačky objektov z vonkajšieho sveta, o mágiu na základe piktogramov a rôznych značiek, ktoré zastupujú daný rituál a nakoniec o mágiu špiritistickú, kde sa objekty vyrábajú z duše alebo informačného poľa mŕtvej osoby, ktorá je oživená v tele magika.

V poslednom čase sa výrazne postúpilo v nácviku magického spôsobu myslenia. Opustili sme úroveň, pri ktorej sa k magickým rituálom používajú fyzické predmety. Cvičili sme mentálnu mágiu, pri ktorej sme používali obrazy, zvuky a hmatové spomienky. Napríklad fyzickú dutú trubičku z dubového dreva sme vytvorili zo spomienky na dub. Vosk na upchatie dutej trubičky sme vyrobili z predstavy sviečky. Takýmto spôsobom sme vyrábali všetky potrebné magické objekty. Teda celkovo sme magický rituál vytvorili z denných spomienok na fyzické objekty. Takúto predstavu sme si uložili do pamäte, aby odtiaľto pôsobila na naše fyzické a psychické telo. Magické rituály, ktoré majú ísť aktívne do snového vedomia, vyrábame z ktorýchkoľvek snových spomienok. Spomenieme si na konkrétny sen a z tohoto sna vyrobíme podľa klasických návodov fyzickej mágie požadované rituály. Do týchto snových predstáv treba vložiť silné emocionálne spomienky a túžby. Pri bioenergetickej mágii zhustíme v sebe za pomoci reiki systému tvorbu bioenergie a silou vôle ju pošleme na miesto, kde sa nachádza dotyčný fyzický objekt. Tu z bioenergiou prenikneme do predmetu a vytvoríme si bioenergetický otlačok. Tento stiahneme do svojej mysle a tu spojíme s predstavou podobného predmetu. Takto postupujeme pri všetkých položkách magického obradu. Ďalším druhom mentálnej mágie je vytváranie určitých znakov. Vytvoríme magický rituál z mentálnych, snových alebo bioenergetických predstáv. Potom si rituál predstavíme v zjednodušenej podobe určitého znaku, ktorý vytvoríme intuitívne. Má taký istý účinok ako rituál z mentálnych predstáv. Na záver som si nechal tvorbu špiritistických objektov, ktorá je popísaná v Plazmatickej škole. Aj tu platia všeobecne platné zákonitosti ako u mentálnej, snovej, znakovej a bioenergetickej mágie. Výhodou tu je lepšia účinnosť vytvorených magických rituálov. K tomuto druhu mágie treba ovládať Plazmatickú školu.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Magická škola > Novodobé magické myslenie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo