Nekromágia Silva.

dátum: 18.10.2002

- Individuálna meditácia z 18.10.02

Meditáciu som zahájil koncentráciou do buniek šedej kôry veľkého mozgu. Po skoncentrovaní sa som využil poznatky Plazmatickej školy a pomocou duší mŕtvych ľudí vyvolaných z kostí som začal odsávať bioenergiu z buniek šedej kôry veľkého mozgu, čo mi dovoľovalo účinne prenikať do tejto oblasti mozgu. Ešte by som podotkol, že duše mŕtvych ľudí som oživoval z kostí už bez zbytkov organickej hmoty a na úrovni molekúl. V takto ošetrenej šedej kôre veľkého mozgu som robil imaginárne rituály s pocitom, že magické rituály robím z reálne existujúcich objektov a vecí, nie z pamäťových záznamov v mozgu. Magickými rituálmi som ovplyvňoval seba a najbližšie okolie podľa zásady čo najmenej negatívneho pôsobenia, teda čo je nutné pre prieskum vplyvu magického spôsobu myslenia. Magicky som pôsobil, aby som zabránil vyvolávaniu zbytočných hádok s ľuďmi. Vplýval som na priazeň ľudí. Ovplyvňoval som seba, aby ma podvedomie varovalo pred nehodami, problémami, aby ma ľudia negatívne neovplyvňovali, aby sa mi darilo a darilo sa aj ostatným okolo mňa. Vplýval som proti nenávisti, lenivosti, hnevu a zlobe, proti niekoho lakomstvu, oslobodiť od zlej nálady, oslobodiť niekoho od chuti túlať sa, upevnenie priateľstva a ďalšie a ďalšie. Všetko som to robil na niekoľkých rovinách magických operácií. Tak som každú myšlienku robil v rámci mágie sexuálnej, snovej, mágie nekromancie, náboženskej, posunkovej, mágie tela, mágie rezonancií, mágie písmen, čísel, mágie znakov a mágie čarodejníckej.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Magická škola > Nekromágia Silva.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo