Zhrnutie doterajších poznatkov

dátum: 04.03.2002


Príspevok č.5. Saša Pueblo - Zhrnutie doterajších poznatkov

Základom nácviku magického spôsobu myslenia je Psyché škola a všetky materiály na mojich internetových stránkach, ktoré s danou problematikou súvisia. K Magickej škole potrebujete ovládať psychopatickú povahu (koncentrácia do oblasti hlasiviek) a odcvičenie obrázkov, ktoré sprevádzajú psychopatickú povahu. Bez týchto cvičení budú magické cvičenia málo účinné. Pokiaľ sa vám dostanú do rúk rôzne rituály a magické knižky majte na pamäti, že sú výhradne inšpiračným materiálom a neodporúča sa ich nacvičovať. Vytvorte si na základe iných rituálov vlastné rituály. Zo štúdia magických rituálov vyplýva skutočnosť, že sa vždy robia v určitom uzavretom objekte ako je vrecúško, trubička, krabica, fľaša, strom alebo iný uzavretý alebo ohraničený priestor. Môže sa jednať aj o väčšie objekty ako dom, stodola, mesto, kozmos, vnútro iného človeka. Dávajte prednosť robiť rituály v uzavretom priestore celého kozmu. Potom v tomto priestore používajte ďalšie uzavreté objekty na špeciálne účely. Všetky rituály sa robia výhradne imaginárne vo vašej osobnej mysli. V danom priestore kozmu sa môže do konkrétneho rituálu dostať akákoľvek časť kozmu, planéty, ľudia, meteority, rastliny, stromy, minerály a dokonca aj zvukové rezonancie. Najprv cvičíte predstavu určitých uzatvorených objektov a potom do uzavretých priestorov vkladáte vo svojej mysli rôzne druhy vyššie menovaných objektov. Rituál robíte pre seba vo svojej mysli. Rituál pre iné osoby robíte v mysli inej osoby. Využívate poznatky a nácvik z Vešteckej školy. Každou vecou, ktorá bude vstupovať do rituálu, je možné pred tým robiť rôzne úpravy. Rituál vždy začínate osobnou prípravou, ktorá predstavuje nácvik psychopatickej povahy, tréning predstavy kozmu a jeho najdôležitejších súčastí. Ďalej je potrebné predstaviť si alebo povedať si, čo daným rituálom chcete dosiahnuť. K rituálom musíte pristupovať s vierou, že sú účinné a mimoriadne vplyvné. Bez tejto viery nebudú účinkovať.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Magická škola > Zhrnutie doterajších poznatkov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo