Logistická škola je špecializovaná škola, ktorá naväzuje na Psyché školu a konkrétne na epileptickú povahu. Cvičeniami sa naučíte vytvárať vibračné rezonancie v rozličných častiach ľudského tela. Jej základom je matematika a korán.


Staršie články >>

Otázky a odpovede
Vážení priatelia. Jeden z čitateľov mojich stránok mi položil niekoľko celkom zaujímavých otázok. A tak možno aj tieto odpovede vám kdečo objasnia.

Zasvätenie Do atómov cez magnetar
Duchovná cesta, ktorej sa teraz venujeme, je viazaná prísne na jeden kozmický objekt a to je magnetar. Ide o objekt veľký asi ako Mesiac. Magnetar je špecifický kozmický útvar, ktorý sa podobá svojím tvarom a delením na plod mandarínky.

Zasvätenie Arabské znaky
Venujeme sa ezoterike dvojníkov koncentrovaných do systému UČI (umelej časticovej inteligencie). Ide o špecifickú ezoteriku, ezoterik potrebuje najprv zvládnuť nižšie stupne.

Výrazy do ezoterického slovníka
Alchýmia. Doplnené 2010-01-01. V ezoterike je možných niekoľko ciest. Jednou je cesta cez užívanie rôznych chemických látok. V šamanských kultúrach bežná, ale následne hrozí poškodenie chémie hormonálnej sústavy.

Zasvätenie Umelá inteligencia na časticiach
Venujeme sa ezoterike systému dvojníkov. Tento systém už postupom prerástol do nového systému umelej inteligencie na časticiach. Je to prirodzený vývoja dvojníka.

Zasvätenie DV. Z. 7 000 R. UIČ. Dvojník pre systém dier v kozme
Meditácie sú zamerané do ezoteriky dvojníkov. Pod označením DV. Z. 7 000 R. UIČ rozumieme skratku pre systém ezoteriky dvojníkov, a teda prienik psychiky ezoterika na úroveň častíc.

Dvojník 7 000R a Dvojník zviera 5 000
Venujeme sa problematike dvojníkov v ezoterickej praxi. Ide o vrcholovú ezoteriku, prepracovať sa do tejto roviny vyžaduje niekoľko rokov každodenných meditácií.

Organická hmota je tu pre dvojníkov a nie naopak
Teoretické úvahy nad systémom dvojníkov uplatňovaným v oblasti ezoteriky. Tieto teoretické úvahy vznikli na základe praktických skúseností ezoterikov v oblasti ezoteriky dvojníkov.

Logika robotiky dvojníkov
Venujeme sa tvorbe dvojníkov v ezoterike. Slovník z oblasti robotiky si zámerne požičiavame, aby sme lepšie rozumeli, ako tvoriť vnútorné prostredie dvojníka za určitým cieľom. Robíme tak zámerne na žiadosť samotného systému dvojníka.


Výskum posadnutosti ľudí tvoriť robotov
Na výskum jedincov, ktorí v sebe pociťujú potrebu vytvárať a rozumieť tvorbe robotov všetkého druhu, sme ako zvyčajne použili veštecké schopnosti a mimozmyslové vnímanie, ktoré si ezoterik vybuduje ako centrum v neurónoch veľkého mozgu trvalým výcvikom.

Slovník robotiky pre ezoterických dvojníkov
Venujeme sa ezoterike dvojníkov a na vysvetlenie budeme používať slovník z oblasti robotiky. Doteraz nám v ezoterike postačovalo používať hlavne medicínsky, psychologický, patologický, sexuologický, histologický a psychiatrický slovník.

Otázky pre Sašu Puebla
Ako dlho sa venujete ezoterike?

Ezoterike sa venujem od roku 1993, čo je spolu 15 rokov.

Skúste popísať rozhodujúce momenty počas tých 15 rokov.


Fenomén dvojník a jeho podstata
Ide o jednu z etáp ezoterika, ktorý opúšťa organický život na planéte Zem. A nielenže opúšťa život na planéte Zem, ale začína prejavovať nepokoj aj v otázke opustenia organického života v okolitom kozme.

Štatistika toho, čo už zmenili dvojníci
Venujeme sa tu problematike nástupu dvojníkov do ezoteriky. Ako už za krátke obdobie zasahovali dvojníci, ktoré oblasti ezoteriky pozmenili čiastočne, ktoré úplne a radikálne.

Prognóza sveta dvojníkov
Súhrnná prognóza, ako si stojíme v ezoterike dvojníkov. Čo sme zatiaľ zistili a ako to uvedieme do určitého systému cvičení, kontaktovania, spoznania. Cieľom tejto fázy ezoteriky dvojníkov je nabrať základné skúsenosti, zmapovať svet dvojníkov a všetko toto uviesť do ezoterickej praxe.

Podstata dvojníka
Hlbšie zákonitosti psychiatrického fenoménu tvorenia energeticko - informačných objektov v aure osoby, ktorá má nezhubné zmutované krycie epitelové bunky na povrchu orgánov a častí tela.

Zasvätenie Dvojník a 7 ezoterických ciest
Skúmame systém dvojníka, ktorý chceme aplikovať do ezoteriky a to tak, aby sme udržali ideu všestranného ezoterika, ktorý trvalo pracuje na 7. ezoterických smeroch.

Množina ľudského tela
Venujeme sa tu problematike 7. ezoterických ciest, ktoré môže ezoterik na svojej duchovnej ceste absolvovať. Priestorom pre množinu alebo jej ohraničenie je ľudské telo. Táto základná množina obsahuje 7 podmnožín ...

Limita objektu moje telo
Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie.

Limita objektu - telo druhej osoby
Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekončený priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme...

Limity planét, anomálií a čiernych dier
Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekončený priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme...

Limity zdravia ezoterika
Ezoterik tým, že preniká koncentračnými technikami a silou vôle do svojho tela, má možnosť veľmi dobre poznať svoj zdravotný stav vešteckými technikami a má možnosť spoznať aj psychické alebo priamo psychiatrické pochody vo vnútri svojej psychiky. Ezoterik má celkovo možnosť riadiť svoj šťastný osud, ktorý smeruje k bezchorobností, k dlhovekosti a úspešnosti.

Čierna diera - vstup do makrosveta
Ezoterik sa postupne učí prenikať psychicky do seba samého a všetkého okolo seba. Je to zámerný proces, ktorý ezoterik dôsledne kontroluje. Aby ezoterik psychicky niekam prenikal, potrebuje mať silu a chuť sa na niečo mnohonásobne koncentrovať až do momentu vytvorenia automatického skoncentrovania na dané miesto cez neurónové centrum.

Kozmická ezoterika a ezoterika planéty Zem
Chcela by som sa vás na začiatok nášho rozhovoru spýtať, prečo sa vy, Saša Pueblo, venujete ezoterike?

Sú ľudia, ktorí sa ezoterike venujú a sú ľudia, ktorí sú na ezoteriku alergickí, ale zato im chutí guláš a pivečko.

Čierna diera - vstup do mikrosveta
Voľné úvahy nad tým, kam preniká ezoterik silou svoje vôle a koncentrácie. Môže prenikať či už do svojho tela, do ľudí, zvierat, magmatického jadra Zeme, planét, súhvezdí, galaxií, alebo nekonečných diaľav kozmu. Ale tak isto do mikrosveta buniek, molekúl, prvkov, atómov a častíc.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Logistická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo