Gnostická škola sa venuje spoznávaniu a nácviku fungovania všetkých zmyslov ľudského tela ako aj zmyslových centier v šedej kôre mozgovej. Kto túto školu cvičí, udržuje si zmysly vo výbornej zdravotnej kondícii sa naučí sa zmysly využívať výnimočným spôsobom.


Čo je to Gnostická škola?
Väčšina z vás sa už dostala pri ochorení do nepríjemnej situácie. Napriek snahe lekára a veľkému počtu liekov sa váš zdravotný stav nezlepšoval.
Čítať celý príspevok.

Zmysly
Väčšina z vás sa už dostala pri ochorení do nepríjemnej situácie. Napriek snahe lekára a veľkému počtu liekov sa váš zdravotný stav nezlepšoval.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 1,44 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia - Obvodová sústava

<< Novšie články

Analytické schopnosti mozgu
Príspevok č.11. Saša Pueblo - Analytické schopnosti mozguProstredníctvom očí a zadného zrakového centra v zadnom mozgu sme schopní vyhodnocovať optické vlastnosti sveta okol ...

Zhrnutie doterajších poznatkov
Príspevok č.10. Saša Pueblo Zhrnutie doterajších poznatkov.Uvedomili ste si a odcvičili koncentráciu a dekoncentráciu do zmyslových senzorov oči, uši, jazyk, nos, koža. Do t ...

Príspevok
Príspevok č.5 Saša PuebloSvoju pozornosť upriamujte na zmyslové senzory vašich zmyslov na vnímanie vonkajšieho sveta okolo vás. Uvedomujte si prienik podnetov cez zmysly do cen ...

Dýchanie senzorov aj centier zmyslov
Saša Pueblo: Dýchanie senzorov aj centier zmyslov Pri cvičení Gnostickej školy sa musí zásadne odlišovať medzi zmyslovými senzormi (očné bulvy, sluchovod, nosná sliznica, j ...

Aura aktívne centrá
Saša Pueblo: AURA AKTÍVNE CENTRÁ Keď ste vytvorili auru okolo svojho tela a do aury skoncentrovali zmysly a aktívne centrá svojho tela, môžete cvičenie zdokonaliť tým, že si ...

Aura oheň, vzduch, zem
GNOSTICKÁ ŠKOLA - Saša Pueblo: AURA OHEŇ, VZDUCH, VODA, ZEM1 Keď cvičíte aurický obal okolo celého tela je nutné si uvedomiť, že tieto cvičenia je vhodné cvičiť v ALFA s ...

Zmyslové senzory
Saša Pueblo: Zmyslové senzory 1 Pre cvičenia Gnostickej školy je dôležité vyhľadať si základné cvičenia v Meditačnej škole uverejnenej na mojich stránkach. Dôležité je ...

Gnostická škola
V spomienkach na detstvo mi v pamäti zostalo niekoľko príhod, ktoré výrazne zasiahli do môjho života. Ako dieťa som viac týždňov ležal v ťažkých horúčkach. Lekári boli bezmoc ...

Čím sa zaoberá Gnostická škola?
Adept Gnostickej školy sa meditačnými cvičeniami učí ovládať svoje zmyslové senzory ako oči, uši, nos, jazyk, povrch kože. Cez nervové dráhy a nervové zakončenia ...

<< Novšie články
Meditacia.sk > Gnostická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo