Slimák a labyrint v uchu.

dátum: 07.10.2003


Tento príspevok sa zaoberá problematikou slimáka a labyrintu v uchu, ktorý umožňuje uvedomovať si polohu tela a všetkých pohybov. Labyrint možno takpovediac považovať za určitý zmysel ako je zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. K nemu je v mozgu priradená zadná časť predného mozgu vľavo aj vpravo. Labyrint v pravom uchu má svoje centrum v ľavej časti predného mozgu a labyrint v ľavom uchu má svoje mozgové centrum v pravom prednom mozgu. Je pravdou, že už dávno som nenapísal do tejto školy žiadny príspevok. Jednoducho nebolo o čom písať. Keď som sa znovu dostal k precvičovaniu tejto školy, tak som sa pozornejšie zameral na orgány ucha a rozdelil som časť ucha na orgány počúvania a orgány skenujúce polohu tela v rôznych pozíciách. V tejto škole sme sa hlavne zaoberali schopnosťou koncentrovať sa do jednotlivých zmyslov a koncentráciu tu udržať. Tak isto koncentráciu v jednotlivých orgánoch zrušiť a nedovoliť, aby sme sa do nich koncentrovali, teda pocit uvoľnenia a pohody. Ďalej sme precvičovali prepojenie zmyslových orgánov (oko, nos, jazyk, ucho) cez nervstvo na jednotlivé centrá v mozgu. Oči a ich prepojenosť na zadný zrakový mozog, nosné dierky a ich prepojenie na predný mozog, ušné orgány a ich prepojenie na spánkové laloky, jazyk a jeho prepojenosť na oblasť temenného mozgu a hmat po novom skúmaní na oblasť stredného mozgu. Ide o starší limbický mozog pod povrchom šedej kôry veľkého mozgu asi tak 3 centimetre dovnútra. Pod hmatom tu rozumieme povrch rúk a celého tela, schopnosť kože vnímať podnety z okolia kože. Potom sme sa snažili navodiť stav umŕtvenia zmyslov a pocitu, že nevidíme, nepočujeme, nechutnáme, nevoniame a nehmatáme. Všetko môžeme robiť iba centrami v šedej kôre veľkého mozgu a stredného mozgu, ktorý má na svojom povrchu tiež šedú kôru mozgovú. Toto je základ pre všetky veštecké výkony a to preto, aby si veštec nedoničil svoje zmysly. Teda veštecké výkony robíme cez šedú kôru veľkého a aj stredného mozgu. V ďalších cvičeniach sme prepájali centrá zmyslov v mozgu na nervové dráhy v celom mozgu v pocitoch, že naše orgány môžu vidieť, čuchať, chutnať, hmatať a počuť ako celý mozog. Pozornosť zmyslových centier sme prenášali nielen do tela, ale aj do pamäťových spomienok v mozgu a všade tam, kde sú neuróny v tele a hlavne do neurónov brušného mozgu. Majte na pamäti, že primáty/ opice, človek / majú spomienky uložené v statickej podobe vo veľkom a strednom mozgu a pohybové informácie v mozočku. U cicavcov ako je napríklad medveď sú spomienky v brušnom mozgu. Ja osobne mám informácie z pamäte presunuté do brušného mozgu. Všetky informácie o tráviacich procesoch mám vo veľkom mozgu. Pohybové spomienky musia zostať v mozočku, inač človek trpí depresiami. Tak isto sme sa zmyslovými centrami v pocite umŕtvenia zmyslových senzorov koncentrovali do aurického obalu okolo tela. No vráťme sa k slimákovi a labyrintu a ich odpojenia od celého tela. V tom momente, ako si vsugerujete tento pocit, tak neviete, kde ste a v akej polohe sa nachádza telo. Zostáva pocit lietania a vznášania. Ďalší nácvik ide k odpojeniu labyrintu a slimáka v jednom aj druhom uchu. Svoje telo a jeho polohu vnímame priamo cez oblasť v najzadnejšej časti predného mozgu. Ide o oblasť priamo susediacu cez mozgovú štrbinu s temenným mozgom. Keď toto všetko chcete pochopiť, tak si treba naštudovať anatomický atlas mozgu. Skoncentrujeme sa do zadnej časti predného mozgu a odtiaľto vnímame a riadime polohu rúk, hlavy, trupu, nôh, jazyka, a očí. Polohu tela rozlišujeme statickú tak, ako sa cvičí pri jogínskych asanach a potom pohybovú, ako sa cvičí v čínskom Čikungu alebo bojových umeniach a šamanských tancoch. Tieto pohybové stavy tela sú umiestnené v pamäti na povrchu mozočku v zadnej časti hlavy. Statické polohy v nepohnutí sú uložené vo veľkom mozgu a strednom mozgu. V mojom prípade v brušnom mozgu. Sadnem si do nehybnej asany a cez zadnú časť predného mozgu vnímam statiku jednotlivých častí tela. Keď prejdem všetky časti tela v nehybnosti, tak pomaličky, ale veľmi pomaličky začnem hýbať jednotlivými časťami tela ako pri púšťaní spomaleného filmu. V tom momente vyťahujem spomienky z mozočku v zadnej časti hlavy. V týchto cvičeniach sa pokúsime preniknúť túžbou do tejto oblasti a získať spoluúčasť na jej činnosti.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Gnostická škola > Slimák a labyrint v uchu.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo