Dva zvuky z hrdla

dátum: 15.11.2004

Dva hlasy v hrdle, echolokácia, bioenergia Reiki, pránické dýchanie, hlasivky, centrá zvuku, mentálny spev. Hlasivky a štyri zvuky naraz. Zvuková ezoterika. Mantra cvičenia. Šamanský spev.

Naďalej pokračujeme v nácviku mentálneho spevu a mantrického vyslovovania a spievania zvukových foriem písmen abecedy. Písmenami abecedy vyjadrujeme zvuky prírody, ale aj zvuky vnútra vlastného tela a duše.
Skoncentrujeme sa do oblasti hlasiviek a so zatvorenými perami budeme precvičovať bioenergetický spev. Pri koncentrácii do hlasiviek zároveň tvoríme bioenergiu Reiki, ale aj echolokáciu netopiera. Obidve schopnosti treba precvičovať, otvoriť a stabilizovať tak, aby sa dali používať. Keď pri koncentrácii do hlasiviek vieme pracovať s bioenergiou Reiki a echolokáciou, tak do bioenergie a echolokácie môžeme vložiť zvukovú spomienku a najlepšie z vlastne pamäte. Pod zvukovou spomienkou tu rozumieme zvuky písmen abecedy, ktoré vyjadrujú ľubovolné efekty.
Do bioenergie, ktorá vyteká z jednej aj druhej hlasivky, môžeme ľubovoľne vkladať zvukovú podobu písmen. Do obidvoch hlasiviek vložíme rovnaké zvuky písmena. Do jednej hlasivky vložíme jeden zvuk písmena a do druhej hlasivky iný zvuk písmena abecedy. V jednej hlasivke opakujeme zvukovú podobu písmenka neustále a v druhej hlasivke zase s prestávkami pociťujeme inú zvukovú podobu písmena abecedy. V jednej hlasivke môžeme monotónne ťahať aj viacej zvukových podôb, dvoch aj troch písmen abecedy. Pri mentálnej forme spevu v hlasivkách v spolupráci s echolokáciou a bioenergiou Reiki môžeme kombinovať ľubovoľné vydávanie zvuku. Takýto prístup nemožno mať pri klasickom hovorení alebo spievaní pri otvorených ústach. To je zásadný rozdiel medzi mentálnou zvukovou ezoterikou a klasicky hovorenou alebo spievanou ezoterikou.
Je potrebné sa v hlasivkách naučiť používať zvukovú podobu písmen abecedy tranzovým spôsobom. K tomu vám dopomôže počúvanie šamanskej hudby alebo spomienky na šamanskú hudbu z vlastnej pamäte. Spomienku na hudbu alebo živé počúvanie hudby skoncentrujete do oblasti hlasiviek a tu máte pocit hovorenia alebo spevu.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Gnostická škola > Dva zvuky z hrdla

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo