Meditačné hlasivky

dátum: 10.08.2004

Meditácia zameraná na otvorenie vnútorného systému zvuku a jeho využitie v meditačnej a liečiteľskej praxi.
So zvukom ako vibráciou a rezonanciami sme sa už stretli v Silvovej škole alebo Rezonančnej hudbe. Tu vnímame zvuk ako počet Herzov za sekundu. Obrazne povedané sústreďujeme sa na počet úderov za sekundu na bubon a nevšímame si zvuk prirodzeným spôsobom. Zvuk vnímame ako technické a skúšobné zariadenie na sledovanie počtu a intenzity kmitov. Táto meditácia taká nebude. Nebude ani o počúvaní zvukov zvonka alebo z pamäte, nebude ani o vyslovovaní zvukov z hrdla cez pery do vonkajšieho sveta okolo nás. Bude o tom, ako sa skoncentrovať do oblasti hlasiviek.
Zľahka si zatlačte rukou na oblasť hlasiviek. Potom sa na tento tlak skoncentrujte do oblasti hlasiviek a dlhšiu dobu sa snažte koncentráciu v tejto oblasti udržať. Po tejto koncentrácii bude nasledovať ďalšia koncentrácia s tým, že do tejto oblasti sa budete snažiť vložiť anatomickú predstavu hlasiviek a celej oblasti hrdla. Po tomto cvičení sa znovu skoncentrujete do oblasti hlasiviek a začnete si vsugerovávať, že vyslovujete jednotlivé písmenká abecedy. Máte pocit, že písmenká vyslovujete, ale nesmiete otvárať ústa. Zároveň v hlasivkách vyslovíte písmeno A. Keď ho vyslovíte, tak sa hlasivky rozochvejú na vyslovenie písmena A, zvuk zostane vo vnútri tela, odoznieva vo vnútri a nedostáva sa von cez pery. Vyslovíte týmto spôsobom písmeno A, vyciťujete, ako to vo vás pôsobí. Zároveň sa snažíte, aby zvuk písmena A prúdil do všetkých častí vášho organizmu. Písmeno A, zvuk písmena A môžete vysloviť viackrát. Napríklad je možné postupovať aj tak, že písmenom A oslovíte jednotlivé časti tela alebo tiež každý orgán zvlášť. Tiež skúmate, ako časti tela a orgány tela reagujú na zvukovú podobu písmena A. U niektorých orgánov a častí tela môžete pociťovať určitý odpor a nechuť prijať zvukovú podobu písmena A. Potom skúmate a zisťujete, prečo neochota tento zvuk prijať. Z hľadiska alternatívnej medicíny to naznačuje, že nervové dráhy a zakončenia v danej oblasti nie sú v úplnom poriadku. Takto postupne si každý deň zoberiete jedno písmenko a jeho zvukovú podobu a precvičujete všetko tak, ako to odporúčam vyššie. Je lepšie začať vnímať hlasivky ako echolokačné zariadenie tak, ako je to u delfínov, veľrýb a netopierov. Každé cvičenie odporúčam zapísať a zistiť, kde sa zvuková alebo echolokačná schopnosť písmenok nemôže v tele dostať. Keď si vytvoríte takúto echolokačnú a možno povedať aj zvukovú mapu, tak zistíte, kde máte problémový nervový systém. Tomuto nájdenému miestu sa môžete venovať osobitne a pravidelným nácvikom danú oblasť dáte do náležitého poriadku. V poriadku je to vtedy, keď zvuková podobá písmen do danej oblasti preniká bez problémov. Je vhodné si prečítať aj celú Echolokačnú školu a tak isto počúvať nahrávky echolokačných zvukov netopierov, veľrýb a delfínov.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Gnostická škola > Meditačné hlasivky

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo