Gnostická škola sa venuje spoznávaniu a nácviku fungovania všetkých zmyslov ľudského tela ako aj zmyslových centier v šedej kôre mozgovej. Kto túto školu cvičí, udržuje si zmysly vo výbornej zdravotnej kondícii sa naučí sa zmysly využívať výnimočným spôsobom.


Čo je to Gnostická škola?
Väčšina z vás sa už dostala pri ochorení do nepríjemnej situácie. Napriek snahe lekára a veľkému počtu liekov sa váš zdravotný stav nezlepšoval.
Čítať celý príspevok.

Zmysly
Väčšina z vás sa už dostala pri ochorení do nepríjemnej situácie. Napriek snahe lekára a veľkému počtu liekov sa váš zdravotný stav nezlepšoval.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 1,44 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia - Obvodová sústava

Staršie články >>

Praktikum prstov, dlane a dvoch rúk
Využitie rúk v oblasti ezoteriky. Ide o možnosti použitia rúk pri posunkovej reči, pri vyberaní spomienok, pri koncentrácii na určité miesto. Použitie rúk ako kultový objekt. Ruky ako veštecké testovanie. Ruky a 10 prstov na prenos znakov z mozočku. Ruky na presun magma spomienok.

Ezoterikove zmysly
Zmyslové senzory. Zmyslové centra. Veštecky školené zmysly. Veštecké vnímanie vnútra človeka. Veštecké vnímanie zemských magmatických polí. Veštecké vnímanie toho, čo je uložené v objektoch. Veštecké vnímanie kozmu.

Spomienky, sny, mŕtve polia
Ľudské zmysly ako vonkajšie senzory. Zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Blokácia zmyslových senzorov. Aktivizácia zmyslových centier. Veštectvo. Senzibilita. Spomienky klasické. Spomienky snové. Informačné polia mŕtvych osôb. Fantázia. Senzibilita. Sochárska fantázia toho, čo nie je.

Zmysly, spomienky a sny
Zmyslové senzory. Zmyslové centrá. Šedá kôra veľkého mozgu. Klasické vnímanie vonkajšieho sveta. Veštecké pracovanie vo vlastných spomienkach. Hypnotické techniky. Fantázia a tvorivosť. Myslenie a tvorenie zo spomienok. Slabé energie. Silné energie. Zasvätenie do vešteckých objektov.

Ezoterikove zmysly
Oči. Uši. Jazyk. Nos. Končeky prstov rúk a nôh. Zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Veštecké zmysly. Senzibilné zmysly. Slepecké zmysly. Koncentrácia zmyslov do vnútorného sveta. Fantázia. Riadená fantázia. Echolokácia do vnútorného sveta.

Rozprávaj ako bubon
Hlasivky. Zvukové spomienky. Centrum myslenia. Centrum spievania. Echolokácia. Pránické dýchanie. Bioenergia Reiki do hlasiviek. Koncentrácia do hlasiviek. Zvuková ezoterika. Mantry prírodné. Mantry tranzové. Mantry zvieracie.

Dva zvuky z hrdla
Dva hlasy v hrdle, echolokácia, bioenergia Reiki, pránické dýchanie, hlasivky, centrá zvuku, mentálny spev. Hlasivky a štyri zvuky naraz. Zvuková ezoterika. Mantra cvičenia. Šamanský spev.


Zvuk mantry A, E, I, O, U
Vnímať svet ako slepec, ktorý od narodenia nevidí a je odkázaný na svet zvuku, je vlastne zvuková ezoterika. Tento textový zápis má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3.

Hlásky
Pokračujeme v základnom nácviku mantra ezoteriky. Usilujeme sa získať seriózne základy na praktizovanie zvukov mantry. Základné slová sú: hlasivky, Reiki, echolokácia, pránické dýchanie, spomienky, vibrácie, tóny, zvukové efekty.

Nájdi mantru svojho tela
Pokračujeme v nácviku systému mantier, ktoré sú základom zvukovej ezoteriky. Naučíme sa koncentrovať do hlasiviek. Vyvolávať bioenergetické stavy a echolokačné stavy. Zvládneme spoločne aj túto oblasť duchovného rastu.

Meditačné hlasivky
Meditácia zameraná na otvorenie vnútorného systému zvuku a jeho využitie v meditačnej a liečiteľskej praxi.

Som ticho, a hovorím
Koncentrácia do fyzických hlasiviek a sugerácia chvenia hlasiviek ako pri normálnom vydávaní zvuku z hrdla.

Ezotericky školený hlas
Tento príspevok sa zoberá problematikou školenia hlasu a jeho uplatnenia v liečiteľstve a v terapii.Priznávam, že túto oblasť ezoteriky som značne zanedbával a týmto príspevkom sa ...

Frekvenčné ošetrenie vnímania zrakom a sluchom
Tento príspevok sa zaoberá počúvaním frekvenčných zvukových nahrávok a pozeraním sa do blikajúceho svetla rôznych frekvencií.V Silvovej školy neustále už vyše roka počúvame ...

Echolokátor ústnej dutiny
Tento príspevok sa zaoberá problematikou echolokačných schopností, ktoré sme objavili pri nácviku sugerácie, že sme delfíny, vorvane a netopiere. Všetko sme cvičili v Čikung škole ak ...

Zmysly a ezoterika
V tomto príspevku sa budem zaoberať úvahami a skúsenosťami z ezoteriky pojednávajúcej o zmysloch. Sem zaraďujeme zmyslové senzory človeka ako zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a k nim pris ...

Stredný mozog a nervstvo kože
Tento príspevok sa zaoberá problematikou stredného mozgu, ktorý sa nachádza pod veľkým mozgom asi tak 2 centimetre. Často ho označujú aj limbický mozog alebo starý zvierací čuchový ...

Slimák a labyrint v uchu.
Tento príspevok sa zaoberá problematikou slimáka a labyrintu v uchu, ktorý umožňuje uvedomovať si polohu tela a všetkých pohybov. Labyrint možno takpovediac považovať za určitý zmyse ...

Zmyslové ústroje zvierat.
- Individuálna meditácia zo 14.10.02 Na začiatku meditácie som si predstavil anatómiu ucha. Bližšie pozri Anatomický atlas. Koncentrácia išla na ušnicu, sluchovod, bubienok a ...

Zmysly a kosti.
- Individuálna meditácia z 20.9.02 Na začiatku som si spomenul na všetko, čo súvisí s anatomickou stavbou zmyslových senzorov (očí, uší atď.) Bližšie Anatomický atlas na ...

Dlhodobá koncentrácia
Individuálna meditácia Meditáciu som začal uvedomením si doterajších cvičení zmyslov. Po aktivovaní pamäťových záznamov som začal s koncentráciou do očných buliev. ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Prognóza ďalšieho vývoja Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia zmyslov a zmyslového vnímania. Štúdium základov neuropsychológie prevažne ruských autorov. V ...

Ľavá a pravá hemisféra
- Spoločná meditácia z 8.8.2002 Spánkové laloky Spoločnú meditáciu sme začínali výmenou osobných skúseností jednotlivých meditujúcich. Vrátili sme sa k problematike ...

Rozum, cit, zvierackosť
- Individuálna meditácia zo 7.8.2002Na začiatok meditácie som si začal uvedomovať vonkajšie zmyslové senzory, ktorými vnímame podnety zo svojho okolia. V pamäti som si v ...

Textový prepis zvukovej prednášky
Cvičenia v Gnostickej škole začíname naštudovaním si potrebných informácií. Tieto informácie získate v anatomických atlasoch ľudského tela. Naštudujete si všetko o svojich očiach, ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Gnostická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo