Jogínska strnulosť

dátum: 24.06.2004

Ďalší nácvik prieniku do neurónov, nervových dráh, nervových uzlín a nervových zakončení za účelom ovládania, usmerňovania a nápravy psychických stavov vedomia.
Na začiatku spoločnej meditácie sme si prezreli anatomické obrázky mozgu, neurónov a elektrických zariadení. Nasledovalo meditačné cvičenie, pri ktorom sme sa skoncentrovali do jednotlivých častí mozgu s anatomickou predstavou jednotlivých častí. K tejto koncentrácii a predstave sme pridali ešte ďalšiu predstavu a to sugeráciu nehybného sedenia v jogínskej asáne s pocitmi bolesti a nutnej potreby sa nehýbať a v danej asáne vydržať sedieť nech sa deje čo sa deje. Takto sme prešli všetky časti mozgu, mozočku, stredného mozgu a tiež miechy. Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme sa koncentrovali na oblasť neurónových vrstiev na povrchu veľkého mozgu, mozočku v zadnej časti mozgu, stredného mozgu a miechy. Znovu sme si vizualizovali na povrchu mozgu 3 až 7 vrstiev neurónov v podobe na sebe poukladaných pavučín a usilovali sme sa všade prehlbovať pocit sugerácie absolútnej nehybnosti. Nasledovalo cvičenie, pri ktorom sme si v mysli vizualizovali blikajúce svetlá, rytmické údery a jemne vibrujúce elektrospotrebiče. Praktizovali sme metódy Silvovej školy. Všetko sme prepájali na stavy nehybnosti v asáne. K tomu sme pridali koncentráciu do jednotlivých oblastí tvorby bioenergie. Išlo o oblasť ústnej dutiny, rohov spánkových lalokov, mozočku a oblasť pupku. Všade sme si postupne predstavovali obrázok a pocit nehybných rúk, predstavu nehybnej jogínskej pozície, blikajúcich svetiel, zvukov a vibračných pocitov. Tu všade sme produkovali bioenergiu Reiki spojenú s horeuvedenými sugeratívnymi obrazmi. Z každej oblasti sme produkovali bioenergiu, ktorú sme postupne rozvádzali do všetkých miest nervového systému v tele. Po tomto nácviku sme všetko doplnili o autohypnotické techniky a autohypnotické obrazy všetkého druhu. Zároveň sme prehlbovali stav jogínskej strnulosti v niektorej ľubovoľne vybratej asáne. V takomto autohypnotickom stave sme zotrvali skoro 20 minút a usilovali sme sa o vizualizácie fyzického a psychického zdravia. Nakoniec aj ovplyvnenie k šťastnému osudu. Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme harmonizovali do rovnakého stavu ľavú aj pravú hemisféru a zároveň sme si vsugerovali pocit pretekania vody cez celé telo od hlavy až po chodidlá. V tomto vhodnom vešteckom stave sme v nervovej sústave pri každej časti mozgu a orgáne tela hľadali a vyciťovali pocity dobrého prepojenia s mozgom s pocitom, že tu prebieha vhodná údržba a kontrola činnosti. Kde sme mali pocit, že pôsobí deštrukcia, sme sa tento stav snažili likvidovať. Nasledovalo posledné cvičenie a to nácvik prechodu jednej emócie do druhej emócie a opačne. Jednotlivé emócie sme sa snažili dynamizovať a preháňať a nakoniec prehodiť do inej emócie.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Fakírska škola > Jogínska strnulosť

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo