Čím sa zaoberá Evokačná škola?

dátum: 10.10.2001


Náplňou meditačných techník Evokačnej školy sú meditácie do oblasti vlastných žliaz v tele. Adept školy sa učí svojím vedomím dlhodobo koncentrovať do jednotlivých žliaz a prežívať v daných oblastiach meditačné pocity.

Aké sú prvé kroky, aby človek zvládol základy tejto školy?
V prvom rade si musí v anatomických atlasoch a lekárskych knižkách naštudovať, aké druhy žliaz sú v ľudskom tele a ako pôsobia na činnosť organizmu. Teda rozumovo si uvedomí, kde sa tieto žľazy v tele nachádzajú a začne s nácvikom koncentrácie a dekoncentrácie pozornosti do žliaz.

Skúste stručne popísať, kde sa jednotlivé žľazy v organizme nachádzajú a ako sa treba do oblasti žliaz koncentrovať.
V organizme sa nachádzajú dva druhy žliaz a to žľazy s vnútornou sekréciou a žľazy s vonkajšou sekréciou. Teda jedny žľazy svoje výlučky vylučujú do krvi a druhé do potravy a na povrch tela. Jedná sa o tieto žľazy: hypofýza, epifýza, slzné žľazy, príušnicové žľazy, štítna žľaza, prištítne telieska, slinné žľazy, detská žľaza, pankreas, nadobličkové žľazy, dvanástorník, žlčník, varlata, vaječníky, lymfatické uzliny, potné a mazové žľazy. Keď ich chcete v tele správne lokalizovať, tak je dobré, aby ste si v duchu, teda vnútorným hlasom, želali nájsť dané miesto tej ktorej hormonálnej žľazy. Je dobré si ich aj vizualizovať podľa anatomických obrázkov. Hypofýza sa nachádza v strednom mozgu (hypotalamus). V blízkosti tejto žľazy, ale bližšie k zadnej časti mozgu sa nachádza epifýza. V blízkosti očných buliev sú slzné žľazy (kútiky očí). Príušnicové žľazy sa nachádzajú na konci sluchovodov v oblasti ušného slimáka. Štítna žľaza sa nachádza v hrdle v oblasti ohryzku. Po stranách štítnej žľazy sa nachádzajú dve a dve prištítne telieska. Slinné žľazy sa nachádzajú v zadnej časti sánky po oboch stranách. Zbytok detskej žľazy sa nachádza v oblasti hrudnej kosti. Jej energetické poškodenie spôsobuje astmatické záchvaty (dusenie a neschopnosť prijať kyslík do pľúc). Pankreas sa nachádza v oblasti obličiek. Žlčník je na pravej strane pod pečeňou (posledné rebrá). Dvanástorník je pod žalúdkom. Varlata sú u mužov uložené mimo tela, u žien v podobe vaječníkov v tele. Lymfatické uzliny sa v najväčšom počte nachádzajú okolo krku, podpazušia, v oblasti rozkroku. Lymfatické žľazy sú priamo prepojené na lymfatické riečište. Potné a mazové žľazy sú uložené v koži po celom tele.

Ako sa má adept školy správne koncentrovať na jednotlivé žľazy?
Platí zásada, že do oblasti jednotlivých žliaz sa koncentruje zmyslovými centrami v šedej kôre mozgovej. Nie je dobré, keď k tomuto úkonu používa vonkajšie zmyslové orgány. Bližšie treba preštudovať a nacvičiť Gnostickú školu.

Keď sa človek naučí koncentrovať do jednotlivých žliaz, načo mu tieto schopnosti budú slúžiť?
Adept školy tým, že sa naučí prenikať do jednotlivých žliaz, dosiahne z hľadiska terapeutického ich lepší zdravotný stav a schopnosť, aby bunky žliaz produkovali bioenergetický vzruch. Z hľadiska osobnostného rozvoja sa naučí vnímať obrazové pochody v daných oblastiach a silou imaginácie ich ovládať.

Čo čaká človeka, ktorý dokáže vlastnou koncentráciou zmyslových centier preniknúť do jednotlivých žliaz? Čo tam pocíti a dokáže vizualizovať?
Každý, kto túto techniku prieniku do jednotlivých žliaz dobre ovláda, využije získané poznatky z prieskumu duševne chorých ľudí, u ktorých definitívne zlyhala niektorá hormonálna žľaza, prípadne je ťažko poškodená a nefunkčná. Takýto prieskum bol realizovaný prostredníctvom médií, ale i samotnými meditujúcimi. V predstavách ľudí s poškodenou hypofýzou prevládajú predstavy, že všetko lieta. V predstavách ľudí s poškodenou epifýzou prevládajú sexuálne obrazy idúce do absurdnosti čo do veľkosti a množstva. Pri predstavách ľudí s ťažko poškodenými žľazami nabiehajú predstavy výstavby chrámov a budov. V predstavách ľudí s ťažko poškodenými príušnicovými žľazami nabiehajú predstavy rozprávok plné čarodejníkov, čarodejníc a kúziel. V predstavách ľudí s poškodenými slinnými žľazami nabiehajú predstavy, že svet je plochý a všetko sú iba tiene. V predstavách ľudí s poškodenými prištítnymi telieskami sa objavujú predmety, ktoré majú ústa a zuby. Navzájom sa požierajú. V predstavách ľudí s ťažko poškodenou detskou žľazou sa objavuje veľká postava alebo medveď, ktorý neustále prikazuje, že treba niečo urobiť. V prípadoch ľudí s poškodenými nadobličkovými žľazami všetko musí neustále do úmoru pracovať. V predstavách ľudí s poškodeným žlčníkom sa vytvára biela priesvitná hmota. V prípadoch ľudí s ťažko poškodeným dvanástorníkom nabiehajú rôznym spôsobom kombinované a znetvorené predstavy. V predstavách ľudí s ťažko poškodenými vaječníkmi alebo varlatami sa objavujú sexuálne ladené krvavé scény. V prípadoch ľudí s poškodenými lymfatickými uzlinami sa vytvárajú predstavy ľudského alebo zvieracieho materstva.

Máme tomu rozumieť tak, že si adept školy vizualizuje podobné obrazy v jednotlivých žľazách?
Adept školy využije poznatky z prieskumu predstáv v poškodených hormonálnych žľazách na navodenie vlastných predstáv v jednotlivých žľazách. Tento druh meditačných techník má svoje riziká v tom, že bunky v žľazách sa pri prvých prienikoch môžu prudko bioenergeticky aktivovať a cvičiacemu môžu navodiť zdravotné a psychické problémy. Z cvičení nemôžu žľazy ochorieť, ale keď už v nich bežia skryté chorobné stavy, tie sa aktivizujú a dochádza k ozdravovaciemu procesu. Zvlášť riskantné sú prieniky do detskej žľazy, kde u viacerých cvičiacich došlo k silnému výronu bioenergií a tým k dočasnému stavu astmatických problémov. Pozor by si mali dávať ľudia s častými chorobami pľúc a srdca. Keď bioenergetická aktivizácia detskej žľazy neprechádza, treba prostredníctvom Silvovej školy dokázať ovládať bioenergetické stavy. Predstava dýchania v priestore veľkosti škatulky zápalok utlmuje činnosť detskej žlazy. Tak isto pomáha pocit zovretia detskej žlazy.

Aké ďalšie cvičenia môže robiť adept školy?
V ďalších meditačných stavoch v jednotlivých žľazách sa učí prenikať do vnútorných predstáv, ktoré sa tu objavujú a sú usmernené už nacvičenými predstavami. Keď do vnútorných predstáv prenikne a učí sa s nimi stotožňovať, tak ich pomocou predstavy nalieva alebo natiera určitými imaginárnymi chemickými látkami. Vnútorné predstavy môžu aj samé napovedať, akú chemickú látku použiť. Takouto imagináciou dôjde k spoločnému prepojeniu predstáv v jednotlivých žľazách do jedného sveta obrazov.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Evokačná škola > Čím sa zaoberá Evokačná škola?

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo