Evokačná škola sa venuje spoznaniu a nácviku prenikania ľudského vedomia do žliaz ľudského tela, aby bola kontrolovaná a naprávaná ich činnosť. Zároveň záujemcu učí využívať vplyv žliaz na psychické procesy v tele. Pred nácvikom tejto školy si treba naštudovať žľazy ľudského tela.


Čo je to Evokačná škola?
Náplňou meditačných techník Evokačnej školy sú meditácie do oblasti vlastných žliaz v tele.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 1,13 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia - Hormonálna sústava

Čo ovládam ďalej v evokačných technikách
Základné techniky. Hormonálne žľazy. Delenie aury na časti. Delenie tela na časti. Anjelské predstavy. Info polia mŕtvych ľudí z ich spomienok po ich smrti. Foto info polí. Násilné stiahnutie info polí na seba alebo na predmet pred sebou. Praveké vedomie. Koncentrácia iba do jednej časti veľkého mozgu. Energetické nabíjanie predstáv, spomienok alebo info polí vo vnútri tela.

Seans technológia
Informačné polia okolo nás. Evokačné techniky. Seans ezoterika informačných polí. Tranz. Psychické naladenie. Trojuholník. Kruh. Špeciálne upravené prostredie evokácie. Manipulácie s informačnými poliami v rámci telurgie.

10 špičkových evokatérov
Meditácie a technika evokácie. Meditácie a seans ezoterika. Špeciálne ezoterické prostredie. Kruhová forma. Trojuholníková forma. Vnímať svet ako kruhovitú spojitosť. Vnímať svet ako trojuholníkovú spojitosť. Vnímať svet ako geometrickú spojitosť.

Základy evokačných seansí
Evokácie. Seansa. 10 žijúcich evokatérov tejto doby. 10 najlepších evokatérov celej histórie. Informačné polia seansových evokatérov. Trojuholník, kruh a špeciálne prostredie seansovej ezoteriky.

Evokácia, seansa zasvätenie1B
Seansa zasvätenie. Evokačné techniky. Trojuholník. Kruh. Špagátové techniky. Špeciálne prostredie pre zasvätenie. 13 seansových rituálov. Zasvätenie od žijúcich evokatérov. Zasväcuje Saša Pueblo. Evokační seansoví zasväcovatelia z celého sveta. Fotografický materiál si nájdete v Galérii zasvätení.

Prostatická žľaza a hyperaktívni jedinci
V tomto príspevku budem písať o špeciálnych meditáciách, ktoré sa dotýkajú prostatickej žľazy, a to hlavne u mužov. Ide o malú žľazu uloženú v blízkosti močového mechúra a mo ...

Žľazy
ŽľazyEvokačná škola súvisí s prenikaním zmyslových centier šedej kôry mozgovej do jednotlivých hormonálnych žliaz a žliaz s vnútorným a vonkajším vylučovaním. Patri ...

Autistický stav narkomana
Individuálna meditácia zo 4.9.02 Meditáciu som zahájil uvedomením si doterajších cvičení a poznatkov v tejto škole. Aktivizoval som teda pamäťový záznam o žľazách ľ ...

Hormóny
Individuálna meditácia zo 17.8.02 V Evokačnej škole som začal cvičenie spomenutím si na všetko, čo som už cvičil predtým a to hlavne koncentráciu do oblasti žliaz. Nap ...

Individuálna meditácia Evokačnej školy
Na začiatku meditácie som odpútal svoje zmysly od vonkajšieho vnímania a ponoril som sa do pamäťových záznamov o Ezoterickej škole. Postupne som sa koncentroval na každú hormonálnu aj ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia jednotlivých hormonálnych a nehormonálnych žliaz. Prienik do nervstva, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa a miešno-mozgov ...

Textový prepis zvukovej prednášky
Pred nácvikom Evokačnej školy je rozumné siahnuť do medicínskej literatúry a naštudovať si všetko o žľazách, ktoré delíme na hormonálne, nehormonálne, žľazy s vonkajšou sekréc ...

Hormonálne žľazy
Keď chcete cvičiť evokačné cvičenia, je nutné preniesť koncentráciu svojich zmyslov do oblasti hormonálnych žliaz ako sú štítna žľaza, prištítne telieska, detská žľaza, ...

Čím sa zaoberá Evokačná škola?
Náplňou meditačných techník Evokačnej školy sú meditácie do oblasti vlastných žliaz v tele. Adept školy sa učí svojím vedomím dlhodobo koncentrovať do jednotlivých žli ...

Cvičenia
Gnostickú školu treba doplniť ešte o ďalšie žľazy a to zbytky feromónových žliaz v nose. Tu zostali iba nepatrné stopy v bunkách sliznice. U žien sa do žliaz zahŕňajú aj m ...


Meditacia.sk > Evokačná škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo