Čakrová škola sa zaoberá procesmi, ktoré sa odohrávajú v malom mozgu a v nervstve tela. Do tejto školy patria hlavne židovské čakry zhrnuté do židovských zefír, ktoré najlepšie vystihujú ovládanie procesov v malom mozgu. Malý mozog slúži v organizme človeka ako telefónna ústredňa, ktorá prepája všetky informácie vznikajúce v tele človeka. Z malého mozgu sa dá prenikať do procesov metabolizmu.

Čo je to Čakrová škola?
Väčšina z vás sa už dostala pri ochorení do nepríjemnej situácie. Napriek snahe lekára a veľkému počtu liekov sa váš zdravotný stav nezlepšoval.
Čítať celý príspevok.

Živly
V dávnych historických dobách, keď vznikali základy mágie ako vedy, ľudia mysleli v zásade iným spôsobom v porovnaní s dneškom.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 1,34 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia - Ústredná nervová sústava

Staršie články >>

Štvrtý lotosový kvet
Joga. Čakrová joga. Jogínska sexualita. Sexualita prírodného človeka. Liečba miechy. Nehybnosť. Spomalenie. Koncentrácia. Obrázok meditačný. Veštectvo cez čakry. Ľudská joga. Šamanská joga. Zviera joga.

Piaty lotosový kvet
Miecha v chrbtici. Kineziológia. Sexuálne energie. Koncentrácia do miechy. Višunda centrum v krčnej mieche. Lotos hrdla. Bioenergia cez krčnú miechu. Stav zamilovanosti. Terapia na odblokovanie.

Šiesty lotos a tisíc lístočkov
Pokračujem v meditácii na miechu v chrbtici a jednotlivé lotosy. Začínam tým najvyšším lotosom a to je Siedmy lotosový kvet Sáhasrára, nazývaný aj korunný lotos, centrum hlavy alebo lotos s tisíc okvetnými lístočkami. Postupujem k šiestemu lotosu.

Siedmy lotos a tisíc lístočkov
Pokračujem v meditácii na miechu v chrbtici a jednotlivé lotosy. Začínam tým najvyšším lotosom a to je Siedmy lotosový kvet Sáhasrára, nazývaný aj korunný lotos, centrum hlavy alebo lotos s tisíc okvetnými lístočkami.

Miecha a testovanie pohybom
Budeme pokračovať v prieniku do miechy a celého systému chrbtice. Tentoraz sa budeme venovať kineziologickému prieniku do miechy.

Čakra a automatická kresba
Výskum v oblasti uplatnenia čakrových systémov náväznosti na automatickú kresbu. Ide o vešteckú techniku, ktorá tak isto ako čakry a mandaly, vyviera z procesov miechy, do ktorej sa meditačne usilujeme prenikať.

Biela a šedá hmota v mieche
Ďalší meditačný prienik do oblasti miechy, ktorá je umiestnená v stavcoch chrbtice. Budeme prenikať do bielej hmoty v mieche a tiež do šedej kôry v úplnom strede miechy. Kľúčové slová sú: mandala, čakra, miecha, blokácia a terapia.

Blokácie čakier a lotosov
V tomto príspevku budem pokračovať v opise aktivizácie systému čakier a lotosov v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Špeciálne sa zameriam na zisťovanie blokácií v tejto oblasti miechy.

Prenikáme do miechy
Nácvik prieniku do miechy uloženej v chrbtici pomocou mandalových a čakrových obrázkov.
Je vhodné si znovu prečítať predchádzajúci príspevok a zľahka si zopakovať anatomickú predstavu miechy v chrbtici.

Zdravá miecha bez čakier
V tomto príspevku pokračujem v rozumovom pohľade na čakrové systémy pestované v ezoterike. Budeme sa spoločne na túto oblasť ezoteriky pozerať cez poznatky medicíny a psychiatrie.

Rozumová schéma do čakier
Tento príspevok pojednáva o súhrne poznatkov a skúseností z oblasti čakrovej ezoteriky. Usiluje sa predložiť vám rozumovú schému a postupnosť pri nácviku čakier a všetkého, čo s čakrovou ezoterikou súvisí.

Zvuková mágia mantier
V tomto príspevku sa zaoberám problematikou zvukovej mágie skrytej napríklad vo východnej mantrovej tradícii. V tomto príspevku budem hovoriť o echolokačných schopnostiach pestovanýc ...

Čakra a echolokátor
V tomto príspevku sa zaoberám problematikou zvukovej podoby čakry vo východnom systéme. Zisťujem, že ide o spojenie echolokátora pri sugerácii, že je človek delfínom, vorvaňom a ne ...

Prieskum čakier
Tento príspevok sa zaoberá novými zisteniami, čo je vlastne čakra a ako to celé možno cvičiť. Vychádzame tu z poznatkov čínskeho Feng shui , indického Vastu, Čakram a židovského ...

Čakrové veštectvo
V tomto príspevku sa zaoberám praktickým využitím diagnostiky pomocou nakreslenej postavičky a virgule. Ide o vešteckú techniku, pri ktorej je nutné, aby ste sa cítili ako zviera a bo ...

Čakra a božstvá
Tento príspevok sa zaoberá problematikou indického čakrového systému. Podrobnejšie sa tu budeme zaoberať náboženskými systémami jednotlivých národov a vybudovaním čakrového sys ...

Čakra AIDS pozitív
Tento príspevok sa zaoberá indickým čakrovým systémom. Čakrový systém sa tu otvára a cvičí pomocou vnútorných predstáv a správnych postojov. Čakrový systém sa dá pestovať v ...

Virguľa a čakry
Tento príspevok sa zaoberá problematikou prienikového mechanizmu do systému čakier. Ide o techniku, ktorá dovoľuje totálnemu laikovi oboznámiť sa rozumovo s touto oblasťou, preniknú ...

Migrenózna čakram
Tento príspevok je trochu neštandartný a pojednáva o psychickej poruche, ktorá sa prejavuje tvorbou silnej bioenergie podobnej čakrovému systému. Pokračoval som v terapiách u ...

Písmená
Pokračoval som v testovaní malého mozgu a hlavne gangliových systémov v jeho vnútri. Prepájal som jednotlivé nervstvá v tele medzi sebou. V prvej etape som všetko riadil zo zvieracej ...

Malý mozog a nervstvo
Na začiatku meditácie som si v anatomickom atlase znovu podrobne naštudoval, čo sa nachádza v malom mozgu. Potom som sa fyzicky skoncentroval do malého mozgu najprv na povrch do šedej k ...

Malý mozog ako telefónna ústredňa
Naďalej pokračuje prenikanie do malého mozgu a jeho funkcií. Znovu som si študoval anatomický atlas a konkrétne všetky druhy nervových dráh a zakončení. Nervové dráhy z miechy id ...

Detská sexualita
Na začiatok meditácie som si aktivizoval pamäťový záznam Čakrovej školy a všetko, čo som doteraz meditačne cvičil. Potom som sa začal koncentrovať do kože a uvedomoval som si ana ...

Individuálna meditácia
Pri tejto meditácii som sa odpojil od vonkajšieho vnímania okolitého sveta. V pamäti som si otvoril záznam Čakrová škola a spomenul som si na väčšinu cvičení, ktoré som doteraz cvi ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia anatómie nervstva, chémie nervových zakončení a to sodík-draslík, prenikanie do nervových zakončení v jednotlivých častiach tela ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Čakrová škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo