Zásadná zmena pre ezoteriku

dátum: 10.06.2008

Znovu nastal čas, aby som do denníka napísal svoje pocity. Zvyčajne tak robím v momente závažných zmien, ktoré sa na ceste ezoterika dejú a musia diať z dôvodu, že sa naďalej chceme duchovne vyvíjať.

Všetko naznačovalo na to, že sme možný potenciál planéty Zem plne využili pre vlastný duchovný rast a na ďalší vývoj už nezostalo nič podstatné. A skutočne, v poslednom čase sme, ako sa hovorí, vyčerpali zdroje inšpirácie k duchovnosti, ktoré poskytuje naša planéta. Jednak sme sa stali univerzálni ezoterici. Ide o ideál ezoterika, ktorý ide všetkými rozhodujúcimi ezoterickými cestami, ktorými kráčalo zhruba 6 000 ezoterikov, ktorých sme svedomito a poctivo mimozmyslovo preskúmali. Zároveň sme týchto preskúmaných ezoterikov zoskupili do 7 skupín a každej skupine sme pridelili logicky jednu neurónovú oblasť v tele. Pod neurónou oblasťou tu rozumieme určitý druh buniek vo vrstvách, ktoré sú schopné pamätať si.

Šedá kôra z neurónových buniek je prvá cesta do sveta mŕtvych spomienok a reinkarnačných ambícií. Tak isto odovzdanie šťastného osudu do rúk anjelským sféram detských dyslektikov pod vplyvom pulzarov. Druhá ezoterická cesta sa viaže k šedej kôre stredného mozgu a ide hlavne o snovú cestu realizovanú v autohypnotickom stave. Potom je tu tretia ezoterická cesta cez mozoček, čo je vlastne znaková kabala a špičkové veštecké výkony. Štvrtá ezoterická cesta ide cez neuróny uložené v mieche. Ide o cestu magnetických energií, ktoré sa používajú na liečenie ľudí. V našom prípade ide o použitie tejto liečivej sily na ezoterické duchovno. Tento systém nám dovoľuje psychicky prenikať do kozmu o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Piata ezoterická cesta sa viaže na zhluky neurónov v stene hrubých a tenkých čriev. Ide o systém odovzdania liečby prinúteným pudom, ktoré sa postarajú o zdravie ezoterika. Moderný ezoterik má svoju hrdosť a zodpovednosť zostať na duchovnej ceste v plnej fyzickej a psychickej kondícii. Šiesta ezoterická cesta ide cez systém zhlukov neurónov v gangliách okolo orgánov, systémov a častí tela. Ide o kozmické vedomie, psychický prienik do kozmu a mimozmyslové spoznávanie kozmického priestoru. A napokon je tu siedma cesta cez bunky a chromozómy v bunkách. Tu sa preniká k organickému životu v kozme a vytvára sa premostenie psychiky ezoterika na organický život v kozme. Teda idea univerzálnej ezoterickej cesty dozrela do svojho uskutočnenia.

A začala fungovať nová idea a to nielen robiť všestrannú ezoteriku, ale v každej zo 7 ezoterických ciest dosiahnuť mimoriadnu špecializáciu ako tí najlepší v jednotlivých oblastiach ezoterického duchovna. A nielen sa im rovnať, ale začať robiť ezoteriku, ktorá sa tu ešte nerobila. Prichádza niečo jedinečné, čo je spojené s tvorbou dvojníkov. Je to výnimočný systém duchovného napredovania, ktorý síce vychádza z historickej ezoteriky, ale nasáva do seba vedecké a aj medicínske poznatky a tlmočí ezoteriku do dnešnej rozumovej reči.

No aby sme mohli na duchovnej ceste ísť ďalej, potrebovali sme iný prístup, iný systém putovania a realizovania duchovnosti. A objavuje sa systém tvorby dvojníkov na základe napojenia sa na poškodené epitelové bunky. Toto prepojenie dovoľuje automaticky vytvárať v aure okolo seba systém informácií a energií, ktoré sa usporiadajú do niečoho ako postava človeka zo skla naplnená rôznymi informáciami a energiami. Vytvorený dvojník doslova ožíva v aure okolo ezoterika, stáva sa živou bytosťou a je tu možnosť putovania, konania, vzdelávania sa pod vplyvom dvojníka. A celkovo je tu možnosť pokračovať na duchovnej ceste a to je veľmi dobré.

Prichádza éra prenikania dvojníkov do každej zo 7 ezoterických ciest a nielen to. Každá duchovná cesta dostane na každý detail svojho dvojníka, ezoterik nakoniec vytvorí minimálne 10 000 dvojníkov, ktorých potom rozpustí v aure a do pamäti si uloží len spomienku na každého z nich.

Na jednej strane je tu radosť z ďalšieho duchovného rastu, ale treba si dávať pozor, aby sa ezoterik nestal šialencom, ktorý skončí v rukách psychiatra. A preto je potrebné po vytvorení dvojníka dôsledne ho zlikvidovať a ponechať si na určitý čas iba spomienky v mozgu. Odmietame prístup niektorých svetových ezoterikov v oblasti dvojníkov, kde si títo ezoterici dokazovali prevahu v duchovnosti tým, že sa snažili v prospech ľudí čo najlepšie ovládať sily duchovnosti pre bežný život. Nám v ezoterike nejde o to, aby sme všetky duchovné sily zmanipulovali a použili pre blaho ľudstva. To blaho a prosperita ľudstva je na mieste a bolo nutnou súčasťou využiť pre rozvoj ľudského rodu čokoľvek. A tak pribudli aj negatívne črty ako koncentrácia všetkých druhov moci, koncentrácia blahobytu, požívačnosti.

Je čas ezoterické a duchovné sily uvoľniť na individuálnu ezoterickú cestu. Odmietame pracovať s dvojníkmi tak, že ich budeme trýzniť, ovládať a ničiť cez systém egyptských pyramíd. Nebudeme dehonestovať dvojníkov cez pyramídy a oslabovať takto ich vplyv. Vždy dvojníka zlikvidujeme a podľa potreby vytvoríme znovu ďalšieho a dokonalejšieho. No hlavne budeme pracovať s dvojníkmi uloženými v pamäti. Duchovný rozvoj a duchovná cesta bude vyžadovať hlavne spoluprácu s dvojníkmi uloženými v spomienkach ezoterika.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Denníky > Denník Ezoterika > Zásadná zmena pre ezoteriku

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo