Nová prezentácia

dátum: 11.05.2005

Pokračujem v aktívnej činnosti na internetových stránkach, naposledy som upratoval všetko okolo rubriky Kto som. Celkovo som spravil poriadok so všetkými klikátkami. Cieľom bolo spraviť určitého sprievodcu a sprehľadniť rozsiahlosť ezoterického priestoru, ktorý sa stával už neprehľadným. Zároveň zmena klikátok odzrkadľuje aj napredovanie a vytvorenie určitého systému meditácií, ktoré nové klikátka zahŕňajú. Budem pokračovať v rekonštrukcii všetkých poradní, kde ešte celkový vývoj zaostáva. Poradniam sa budem venovať asi mesiac. Potom dostane webmajster voľnú ruku na realizáciu rôznych návrhov a postupov. Bude čas na detaily. Veľký plánom je vybudovanie učebných osnov pre ezoteriku a liečiteľstvo.

Celkovo ako ezoterik trpím, tak isto ako vy, zmenou spoločenských pomerov. Prichádza sem a už sa naplno udomácnil biznis. Ako všetko aj konkurenčné prostredie má svoje negatíva a pozitíva. Závisí od každého z nás, ako sa k tomu postavíme. Môžeme sa stať parazitmi nového systému. Napríklad si nakradnúť, alebo sa priživovať na sociálnych dávkach. Takýto prístup nevedie k ničomu serióznemu a v ezoterike, ktorá ide na duchovnej ceste, prináša iba nepríjemnosti a devastáciu.

Ďalšou možnosťou je spraviť z ezoteriky silne komerčnú záležitosť a poriadne veľa zarábať. Všetko zabaliť do lesklého pozlátka, podriadiť sa plne trhu a hlásaniu toho, čo ľudia chcú počuť. Je to jednoduché, namiesto serióznej tvrdej roboty je tu šou a šoubiznis, ktorý z človeka spraví všetko možné, len nie ezoterika. Jednoducho vám predá pocit ilúzie, že ste ezoterici a už netreba nič robiť, iba sedieť alebo chodiť na zasväcovanie. Stačí iba málo, kúpiť si duchovný rast. Prečo nie?

Ja som sa osobne k veci postavil inak, vlastne zvnútra som nemohol inak, aj keď som vždy mal tendencie k tomu, že niekto mi vždy kryl chrbát a dával financie na všeličo. Často som si hovoril, že ja som ten, kto peniaze míňa a tí druhí peniaze pre mňa zarábajú. Snažil som sa toto zmeniť. Pretože takáto filozofia ma nevedie dopredu na duchovnej ceste.

V minulosti som mal aj tendencie si veci uľahčovať a doslova využiť každú príležitosť, aby niekto niečo spravil za mňa. Tak isto som si uvedomil, že takýto prístup nevedie k duchovnému rastu.

Na druhej strane som si uvedomil príchod západu a jeho systém. Často si kladiem otázku, ako západný spôsob existencie, založenej na konkurencii, využiť na prospech vlastnej duchovnej cesty. Konkurencia a konkurenčný tlak strháva všetko duchovné, ale hlavne to, čo je odrezané od reality. Teda pokiaľ chcem robiť duchovný rast, tak nesmie byť odpojený od reality a musí v sebe obsahovať prvky terapií a liečiteľstva.

Za posledných päť rokov som nevynechal z dôvodu choroby žiadnu prednášku alebo cvičenie. Keď ochoriem, tak iba krátko. Navyše liečiteľská prax prináša sponzorské dary na činnosť. Teda prijal som výzvu ku kultivovanému súboju ezoterikov a liečiteľov. Snažím sa o to, aby som ezoteriku robil v širokom spektre. To v konkurenčnom prostredí musí vlastne robiť každý, kto podniká v malom. Zároveň si neustále vsugerovávam, že ma konkurencia neustále doháňa. Aj keď pravdou je niečo iné. Teda konkurenti sa stali hnacím motorom nie zarábania peňazí, ale intenzívneho duchovného rastu. Jeden z bodov úspešnosti v trhovom hospodárstve je aj transpersonalizácia a získavanie mimoriadnych schopností. Konkurenčné prostredie dlhodobo vyžaduje neustále zdokonaľovanie a hľadanie nových ciest, čo je vlastne výborné. Neponáhľať sa a tvrdo na sebe pracovať. Teda výskum, vývoj a trvalé zdokonaľovanie pod tlakom druhých ezoterikov. To je mimoriadne efektívny prvok aktívnej duchovnej cesty.

No komerčné prostredie má aj svoju negatívnu stránku a to tabuizovanie úspešnosti, moci peňazí a verejnej prestíže. To sa nezlučuje s tým, že ezoterik zhromažďuje bohatstvo vo vnútri svojej duše a nie vo vonkajšom prostredí okolo seba. Niekedy mi je to nepríjemné až trápne, keď niekto má krásne auto, krásny dom, bohaté príjmy a dovolenky. Všetci to vidia, ale môj vnútorný svet vidí málokto. A práve na tom pracujem omnoho viac ako tí vonkajší. Tí vonkajší sú vo vnútri prázdni a vonku bohatí. Ezoterik je vo vonkajšom svete skromný, ale vo vnútornom svete má paláce. Tak to chodí, treba sa s tým zmieriť.

Tak isto som musel odložiť svoju hrdosť a naučiť sa žobravý marketing. Teda hľadať bohatých mecenášov a prosiť dary na činnosť. V komerčnom prostredí to jednoducho bez darcov nemôže ísť. Extrémne veľa práce, slabé príjmy a ochotní sponzori. Paradoxne aj ja sám som často sponzorom, napríklad internetovými stránkami, ktoré majú slúžiť vám, ezoterikom. Aj to sú paradoxy života. A takto to chodí v živote ezoterika.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Denníky > Denník Ezoterika > Nová prezentácia

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo