KVAPADLO

dátum: 16.07.2003

1.Programovateľná zásuvka
2.Časovač
3.Kvapátko
4.Tekutina

Popis jednotlivých častí:.
1.Programovateľná zásuvka je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení, v tomto prípade kvapátka. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Časovač je elektronické zariadenie, ktoré slúži na zapnutie motorčeka v kvapátku na 2 sekundy. Tento čas postačuje na vytlačenie asi 2 ml kvapaliny zo striekačky.
3.Kvapátko
je zariadenie, ktoré nám slúži na dávkovanie tekutiny. Skladá sa z týchto hlavných častí:
-motorček s prevodovkou a s tlačným ramenom, ktoré sa otočí asi jedenkrát za minútu (obr.2)
-striekačka 10 ml, dostať kúpiť v lekárni
-hadička
4.Tekutina Do kvapadla môžeme dať rôzne druhy tekutiny. Na začiatok stačí, keď do tekutiny dáte malé zrniečko soli alebo cukru. Neskoršie môžete do roztoku pridávať rôzne bylinky. Pokiaľ chcete zariadenie používať na aplikáciu homeopatika, tak roztok tvorí destilovaná voda a iba kvapka určitého bylinkového roztoku. Pred aplikáciou homeopatického roztoku treba zariadenie vypláchnuť destilovanou vodou. V našom prípade ide o injekčnú striekačku a hadičku. Kto sa odhodlá aplikovať takéto meditácie musí dbať na to, aby v injekčnej striekačke a v hadičke neboli žiadne zbytky vzduchu v podobe bubliniek. Bubliny narúšajú dávkovací režim.

Popis zapojenia:
začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.
Ak máme všetko naprogramované, zasunieme prog. zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel, pripojíme časovač a nakoniec zapojíme kvapátko. Striekačku a hadičku naplníme napr. vodou tak, aby sme v nej nemali vzduchové bubliny. Celé zariadenie si vyskúšame, či pracuje bez chyby a ak áno, tak koniec hadičky si vložíme do úst. Môžeme si ju prilepiť leukoplastom o bradu tak, aby nám v noci nevypadla. Táto nočná meditácia je dosť nepríjemná, ale po viacerých opakovaniach sa dá na ňu zvyknúť. Veľa šťastia.
Podstata zariadenia:.
Toto zariadenie nám hlavne slúžilo na prienik cez nervstvo jazyka a ústnej dutiny do oblasti buniek šedej kôry temenného mozgu. Pri použití tekutých homeopatík môžu byť účinky aj iného liečivého charakteru. Využíva sa tu skutočnosť, že ľudské vedomie je utlmené. V organizme beží nočná chémia. Celkovo sa hlboký nočný spánok podobá na ten najhlbší hypnotický stav a preto aj účinnosť zariadení je vysoká. Cez deň by sme takéto efekty ťažko dosahovali. Výhoda je aj to, že od človeka sa nič nežiada, iba hlboko a neprerušovane spať.
Poradenstvo:.
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk
Nové skúsenosti:.
Pokiaľ vás zaujíma ďalší vývoj v tejto oblasti, tak si kliknite na Snovú školu.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Techno škola > KVAPADLO

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo