Cesta k Bohu

V tejto časti vlastnej náboženskej cesty sa budem venovať hlavne otázkam, ako v sebe pestovať živú Božiu prítomnosť podľa vzoru svätcov. Píšem o ezoterike neurónov v ľudskom tele, ktoré sa stanú sídlom a prítomnosťou Božou. Budem kontemplovať nad náboženskou históriou a vnášať svetlo do náboženskej problematiky svätcov samotných.

<< Novšie články Staršie články >>

Schizofrénia - A 715
Pred deviatimi rokmi mi diagnostikovali schizofréniu. Dovtedy som žil ako zdravý človek plný sily a elánu. Možno by som bol bližšie k poznaniu, keby ste mi pomohli stanoviť presnejšie, v čom spočíva môj problém. Pokiaľ tak môžete urobiť, budem rád a poskytnem viac informácii o mne i mojich myšlienkach.

Božia svätosť
Ezoterické náboženstvo. Náboženstvo pre laikov. Náboženstvo pre služobníkov. Náboženstvo pre svätcov. Náboženstvo odrodilcov. Náboženstvo v spomienkach. Liečba náboženskými spomienkami v neurónoch. Kontemplácia dieťaťa. Radosť nad hustotou náboženských spomienok. Sklenené zahustenie. Zlatisté zahustenie. Diamantové zahustenie. Pulzačné zahustenie. Náboženská psychohygiena. Ezoterické stavy a náboženské spomienky. Výskum informačných polí zo spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Klinické je živé
Klinická ezoterika. Informačné polia. Psychohygiena. Liečba. Kontemplácia. Klinický obal. Klinické je živá Božia prítomnosť. Neklinické je mŕtva forma Božieho. Sugeratívna forma klinickej smrti. Zahusťovanie klinického obalu. Inštalácia do klinického obalu. Info náboženské do klinického obalu. Výskum prípadov klinického náboženstva. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zviera, šaman, človek a kozmonaut
Ezoterické náboženstvo. Mŕtve šamanské božstvá. Mŕtve novodobé božstvá. Mŕtve kozmické božstvá. Klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Živé zvieracie božstvá. Živé božstvá šamanov. Živé božstvá dnešných náboženstiev. Živé božstvá kozmické. Liečba. Očistec mŕtvej formy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Živý Boh v nás je tu
Učebnica náboženstva. Neurónové náboženstvo. Náboženstvo na asexualite. Náboženstvo na sexualite. Ľudské ego a náboženstvo. Náboženstvo tých, ktorí prešli skutočnou klinickou smrťou a vrátili sa. Náboženstvo tých, ktorí nezažili klinickú smrť. Náboženstvo, tých ktorí prešli do stavov klinickej smrti na základe sugerácie dokonalého uverenia, že zomierajú. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Klinický Boh
Klinická ezoterika. Stupne klinickej smrti. Skutočná klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Celý náboženský odkaz. 6 neurónových oblastí ľudského tela. Náboženstvo na báze sexuálnej. Náboženstvo na báze asexuálnej. Živá náboženská forma z neurónov. Tento zápis z náboženských cvičení má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Klinická ezoterika
Náboženský odkaz. Psychohygiena ezoterika. Mŕtva forma Božej prítomnosti. Živá forma živej Božej prítomnosti. Boží svet mŕtvych svätcov. Hinduizmus, budhizmus, pravoslávie, islam, židovstvo, kresťanstvo, prírodné náboženstvá a mŕtve náboženstvá. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Nevysvetliteľný strach - A 572
Občas ma ovládne strach a ťažoba tak, že fyzické telo veľmi trpí. Prosím o zdiagnostikovanie.
Požiadali ste ma, aby som sa pozrel, čo sa vlastne vo vás stalo. Počas spánku ste sa dostali do stavov blízkych klinickej smrti a otvorila sa vám dimenzia náboženských božstiev.

Amigdala Boží zázrak
Ezoterické náboženstvo. Klinická ezoterika. Ezoterická posmrtnosť. Sugerácia poškodenia nervovej sústavy. Sugerácia poškodenia šedej kôry veľkého mozgu. Sugerácia klinickej smrti. Sugeratívna ezoterika. Koncentrácia do amigdaly. Tento zápis vznikol na základe náboženskej meditácie a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Cesta k Bohu amigdaly
Živá Božia prítomnosť. Neživá Božia prítomnosť. Dogmatici a služobníci. Charizmatickí veriaci. Klinická smrť cez amigdalu. Božia žiara z amigdaly. Tento zápis má svoju zvukovú podobu priamo z cvičenia v podobe MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Klinická smrť z amigdaly
Mŕtvy nábožensky odkaz. Živý náboženský odkaz. Ezoterické náboženstvo. Nechceme služobníkov. Nechceme charizmatických svätcov. Chceme charizmu bez patológie svätcov. Náboženský odkaz. Liečba náboženským odkazom. Kontemplácia. Všetky náboženské obrazy. Boh z amigdaly. Náboženská psychohygiena. Veštecký výkon z automatickej kresby. Prienik cez klinickú smrť do amigdaly.

Audit náboženský 2005
Zhrnutie doterajších skúseností. Náboženstvo ako duchovná cesta. Rôzne prístupy k náboženskej problematike. Duševne chorý a náboženstvo. Svätci a náboženstvo. Služobníci Boží. Vedci Boží. Idea žitia podľa náboženských zásad. Svetská moc a politika. Skutky veriacich. Patológia náboženského prejavu. Odkaz svätcov v rukách služobníkov. Náboženstvo ako inštitúcia. Náboženstvo ako duchovná cesta.

Žiara Božia z amigdaly
Amigdala je mikrožľaza v strednom mozgu. V tesnej blízkosti je hypofýza a epifýza. Stredný mozog je veľkosti rozrezaného menšieho vajíčka. Amigdala ako sídlo Božích svietiacich prejavov. Pre niekoho svietiaca postava. Pre niekoho svietiace oko. Tento zápis z prednášky a náboženskej kontemplácie má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3.

Mŕtve sa stáva živým
Boh. Živý Boh. Mŕtvy Boh. Neživý Boh. Magmatický Boh. Celkový Boží odkaz. Čo najviac tvorí celok Božieho odkazu. Boh v aure zosilnel. Môžete si tu prečítať textový zápis z prednášky a duchovného cvičenia a vypočuť autentickú zvukovú nahrávku náboženskej kontemplácie v podobe MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Kompletný náboženský odkaz
Neuróny veľkého mozgu. Prepnutie neurónov na vnímanie živej Božej prítomnosti. Stavy svätcov. Sugerácia poškodenia mozgu eklektickým prúdom, bleskom, stigmami, bolesťou a utrpením, sklerózou multiplex. Kontemplácia v neurónových oblastiach. Náboženský odkaz vo vlastných neurónoch, v spomienkach, v mŕtvych pozostatkoch. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Liečba, kontemplácia, vedomie
Mŕtvy Boží svet. Živý Boží svet. Patológia. Svätec. Svätý odkaz. Sväté objekty. Inšpirácia. Kontemplačná psychohygiena. Liečenie neurónov. Vyššie vedomie v neurónoch. Sugerácia blesku, sugerácia elektrického prúdu. Sugerácia týfusu. Sugerácia klinickej smrti. Sugerácia poškodenia spánku. Sugerácia bolesti. Sugerácia stigiem. Sugerácia sklerózy multiplex. Sugerácia ekzému. Sugerácia epileptického záchvatu. Tento zápis z prednášky má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Už je to jasnejšie
Mŕtva forma Boha v spomienkach. Živá forma Boha. Poškodený mozog. Koncentrácia do disharmonických častí mozgu. Sugerácia určitého ochorenia. Uverenie bez pochybností. Poslušnosť voči náboženským symbolom. Sugeratívne spraviť to, čo náboženské symboly chcú.

Veci Božie sú už jasnejšie
Neživá forma Božia. Živá Božia forma. Božie symboly vám povedia, čo máte robiť. Všetko konáme iba v predstave a nie fyzicky. Uveríme bez výhrad, že sme to spravili fyzicky. Sugerácia chorobných stavov ako pri klinickej smrti, úraze elektrickým prúdom, prípadne bleskom. Koncentrácia do chorobných miest v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu. Liečime miesta pravdepodobnej chorobnosti.

Podriadenosť autorite symbolov
Živá forma Božia. Neživá forma Božia v spomienkach. Zmyslové centrá. Spomienky. Symboly. Nastavenie neurónov šedej kôry mozgovej. Sugerácia poškodenia mozgu. Dynamizácia náboženského stavu. Kontemplácia. Náboženská bioenergia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.

Patológia svätca
Na začiatku apokalypsa. Vysoké napätie. Blesk. Klinická smrť. Fantómové bolesti. Špiritizmus. Reinkarnácia svätca. Boží svet brontosaurích kostí. Boží svet fosílií. Boží svet zemského magnetizmu. Prijatie reinkanácie svätcov. Rehoľa reinkarnovaných svätcov. Náboženstvo budúcnosti. Sugerácia apokalypsy.

Druhy Božieho vedomia
Náboženská cesta. Božstvo dneška. Božstvá prírodného človeka. Zvierací prístup. Ľudské vedomie a premýšľanie. Prírodne vedomie a posunková reč. Zvieracie reakcie na náboženské objekty zvnútra.

K živému Bohu bližšie
Mŕtvy Boh. Živý Boh. Neuróny. Duše svätcov. Pozostatky brontosaurov. Pozostatky fosílií. Sugerácia úderu elektrickým prúdom. Sugerácia úderu bleskom. Sugerácia klinickej smrti. Strata rodičov. Strata milovanej osoby.

Konfliktná teológia
Boh svätcov. Boh dogmatikov. Teologický kacír. Dogmatická hranica. Za hranicu. Kto stanoví hranicu? Hranica medzi dogmou a svätosťou. Zakázané hraničné pásmo. Neveriaci, veriaci, dogmatik a svätec. Hranica ako konflikt.

Utrpenie a živý Boh
Trpieť. Byť týraný. Mať morálne výčitky. Choroba, ťažký osud. Duchovná cesta cez utrpenie. Vedomé týranie k živému Bohu. Utíšenie bolesti prítomnosťou živého Boha. Zákonitosti cesty k Bohu.

Náboženské symboly
Živý Boh. Neurónové schémy. Kosti brontosaurov. Kosti veľkých zvierat. Kosti ľudské. Skameneliny. Lastúry. Škrupiny vajec. Živá prítomnosť preniká do kostí. Svet živého Boha. Špiritizmus.

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Náboženstvo > Cesta k Bohu >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo