Zasvätenie stigma stav 31B

dátum: 13.10.2006

Stigmatický stav. Stigmy na tele ako nehojace sa rany. Stigmy na tele ako zámerne robené rany na tom istom mieste. Stigmy ako bičovanie po celom tele. Stigmatické vedomie a kotúč nad hlavou, ktorý je možné vnímať vešteckými schopnosťami. Tento zápis má svoju foto dokumentáciu. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Podarilo sa nám zrealizovať ďalšie zasvätenie, ktoré bolo zamerané do oblasti stigmatických jedincov celej histórie ľudstva. Stigmy vznikajú ako proces chorobných stavov ľudského tela. Na tele a v tele stigmatizovanej osoby sa objavujú stigmy, čo sú v podstate chorobné procesy. Niektorí stigmatici trpia masochizmom a chuťou poškodzovať si telo zámerne. A tak si trvalo na tých istých miestach narezávajú kožu na tele. Ale sú aj takí masochistickí jedinci, ktorí si každý deň bičujú celé telo a spôsobujú si stigmy násilne. Potom sú indickí stigmatici, ktorí si stigmy každý deň spôsobujú malými bodnutiami.

Do zasvätenia sme vybrali 12 zasväcovateľov stigmatikov, ktorí mali v stigmatických stavoch silný kontakt s anjelskými sférami, ktoré vytvorili prírodní šamani, ktorí mali veľkú detskú žľazu aj počas dospelosti a ich detská psychika v ich tele vytvorila postavy anjelov a anjelských zvierat s náznakom krídel. Prevažne to boli anjelské sféry vodovitej farby, bielej farby, zlatistej farby, diamantovej farby a pulzujúce anjelské sféry. Anjelské sféry sú produktom intuitívnej múdrosti v zmysle áno a nie. Teda pokiaľ by sa objavili anjelské sféry sivé a čierne, tak nekonáte rozumne, dlhoveko a v prospech okolia.

Zasväcované osoby realizovali asi 12 magických zasväcovacích rituálov, ktorých základom bola výroba dutých valcov z papiera. Do týchto dutých trubíc potom zasväcované osoby dávali rôzne objekty ako zem, drevné uhlie, vlastné fotografie, kosti, drievka, mach, kresby znakov a kresby anjelov. Trubice sa po naplnení uzavreli na oboch koncoch a previazali v strede špagátom. V niektorých prípadoch sa trubica ešte raz obalila ďalším papierom ako balík.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý sa uviedol do zvláštneho stavu, pri ktorom k sebe pritiahol informačné polia spomienok mŕtvych zasväcovateľov a pod ich vplyvom pôsobil na zasväcované osoby. Zasväcované osoby museli byť vo vedomí prírodných šamanov. Teda vypnúť dnešné vnímanie sveta, preskupiť neuróny veľkého mozgu, nasugerovať si, že nevedia čítať, písať a dnešným spôsobom premýšľať. Zároveň sa usilovali stotožniť s divokou prírodou a stať sa jej súčasťou. V takomto prípade sa neuróny vo veľkom mozgu preskupujú do stavu, v ktorom možno magickým rituálom odkopírovať schopnosti a skúsenosti stigmatických osobností histórie ľudstva. Nedá sa tak urobiť, pokiaľ zasväcovaná osoba je v klasickom ľudskom vedomí a prepnutí neurónov vo veľkom mozgu na čítanie, písanie a premýšľanie dnešným spôsobom. Vlastne celá duchovná cesta sa v ezoterike robí z línie prírodného vedomia šamanov. A zasvätená osoba, keď chce aktivizovať zasvätenie, musí vždy vkĺznuť do prírodného vedomia. V dnešnom vedomí a nastavení neurónov k premýšľaniu a konaniu dnešných ľudí možno robiť duchovnú cestu iba ako spôsob logického a vedeckého chápania dnešnej ezoteriky.

Zasväcovateľ Saša Pueblo stál za chrbtom zasväcovanej osoby, podriadil sa tušeniu z info polí mŕtvych spomienok a previedol zasvätenie tak, ako keby ho bol realizoval samotný zasväcovateľ. Saša Pueblo prešiel energeticky cez zasväcovanú osobu. Vhodne ju doladil do prírodného vedomia šamanov a zamieril svojou psychikou do bielej kostnej hmoty. Odtiaľ do šedej kôry veľkého mozgu a tu realizoval odtlačok schopností historického zasväcovateľa. Potom zamieril nad hlavu, kde spravil kópiu kotúča historického zasväcovateľa.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal nad sebou jeden kotúč. Tvoril do kotúča anjelské sféry z hadej kože a robí tak aj doteraz zo sveta mŕtvych.

Oblasť nová Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý tiež tvoril anjelské sféry z určitých prírodných objektov.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( 14,G ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý tvoril za života a tvorí aj dnes anjelské postavy zvierat s krídlami.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( 2,F ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý v kotúči nad hlavou mal uložené spomienky na kosti zvierat.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Išlo o zasväcovateľa, ktorý do kotúča ukladal zápisy z magmatických polí o liečbe chorých ľudí a robí tak dodnes.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči anjelské sféry z pravekých kostí.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči nad sebou anjelské sféry z dotyku zvieracej kože.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v kotúči všetky kópie anjelských sfér.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si dodnes robí odtlačky od stigmatických ľudí a stigmatických kotúčov.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si do kotúča počas života ukladal svoje pocity a teraz ukladá pocity iných.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( R,Q). Išlo o zasväcovateľa, ktorý si do svojho kotúča ukladal všetko a robí tak aj doteraz.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,Q ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý sa dotýkal iba seba a v kotúči tento proces pokračuje aj dnes.

Nedávame žiadnu záruku, že tieto info polia spomienok mŕtvych stigmatikov nájdete na daných zemepisných dĺžkach a šírkach, pretože boli stiahnuté pri zasvätení a potom vrátené naspäť, mohlo prísť k ich presunu. No z týchto koordinátov sa k nim dostanete. Na to potrebujete mať odcvičené stigmatické vedomie, klinické vedomie, kozmické vedomie a veštecké schopnosti.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Cesta k Bohu > Zasvätenie stigma stav 31B

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo