Stavy stigmatické, tie najvyššie

dátum: 14.09.2006

Náboženstvo pre laikov. Náboženský odkaz služobníkov. Náboženský odkaz svätcov. Náboženský odkaz časti stigmatikov. Anjelský odkaz niektorých stigmatikov. Striedanie stavov viery a poznania. Stigmy sugeratívne vytvorené. Stigmy a guľovité útvary v aure. Čo do stigmatických kotúčov. Info polia stigmatických jedincov.

Pokračujeme vo vedeckom bádaní náboženstiev a usilujeme sa nájsť to, čo nás uspokojí na duchovnej ceste. Odkláňame sa od laických veriacich a rešpektujeme ich prístup k Bohu, ktorý im sprostredkujú služobníci náboženských systémov. Oceňujeme ich osobnú obeť v mene veriacich. Tak isto si uctime všetkých svätcov, ktorí spravili v mene viery veci na hranici zázraku. Sme si plne vedomí stigmatikov, ktorí prijali klasické náboženské učenie a dávali ho v mene Božom všetkým, ktorých duša túžila po Božej prítomnosti. Máme na vážnosti to, čo náboženstvo prinieslo ľudstvu. A odpúšťame hriešnym dušiam, ktoré zneužili vieru na osobné účely.

No pre nás toto všetko nie je dostatočnou inšpiráciou na duchovnej ceste. Naše oči sa obracajú k všetkým stigmatikom, ktorí sa utiahli do samoty s anjelskými sférami a dali prednosť osobnej ceste k Bohu. Sme si plne vedomí ich sebectva a odklonu od laickej verejnosti. No zároveň sa tešíme ich zabudnutému odkazu, ktorý bude a už aj je našou najhlbšou inšpiráciou. Ich cesta sa stane aj našou duchovnou cestou a individuálne pôjdeme do vrcholových ezoterických stavov. Vždy som v kútiku duše veril, že vo svojom jadre má náboženstvo pre ezoterikov jedinečný skvost a to sú anjelskí stigmatici.

Samozrejme, že nikto z ezoterikov nebude usilovať o skutočné stigmy, ale stigmy si odcvičí na sugeratívnej úrovni.

Nám samozrejme nepôjde o to, aby sme ochoreli na stigmy. Stav stigmatizovaných budeme dosahovať nácvikom a sugeratívnym výcvikom uverenia, že stigmy máme. To je dostačujúca skutočnosť na to, aby sme vytvorili okolo seba guľovitý útvar, do ktorého budeme ukladať informácie z meditácií. Po sugeratívnych cvičeniach je možné v aure vnímať tento útvar. Aby mal trvalý charakter, je potrebné, aby sugerácia stigiem bol trvalý prejav v ľudskej psychike. V iných ezoterických stavoch sme vždy sugeráciu zrušili a vrátili sa do štandardu bežného psychického stavu.

V prípade stigmatického stavu tak neurobíme a to z dôvodu, že stigmatický stav považujem za vrcholový stav v ezoterike zo všetkých hľadísk. Nemožno už nájsť stav ľudskej mysle, ktorý by svojou dynamikou, rozsahom a možnosťami bol vhodnejší za vrcholový stav. Aj v akáše, ktorá sa skladá zo spomienok mŕtvych zvierat a ľudí, sú spomienky stigmatikov mimoriadne čulé a aktívne. Zároveň je možné si nasugerovať množstvo stigiem, a teda aj množstvo stigmatických kotúčov. Do každého kotúča možno uložiť určitý druh ezoteriky. V histórii bolo viacero stigmatikov, ktorí mali viac guľovitých útvarov v aure počas života.

Problematike stigmatických jedincov sa budeme venovať mimoriadne pozorne a preskúmame všetko, čo sa bude dať a to poriadne a starostlivo. Tak isto budeme pozorne sledovať a prepracovávať techniky sugeratívne stigmatizovaných meditujúcich, ktorí si zvolia tento stav za vrcholový stav svojho bytia teraz aj po smrti.

Budem tu prezentovať info polia z kostných pozostatkov tých, ktorí trpeli stavom stigiem ako prejav chorobných stavov. Budeme tu plne rešpektovať lekársky náhľad na tento stav. To, čo stigmatické osoby robili za života a čo programovali, sa deje aj v info poliach, ktoré zanechali v sebe po svojej fyzickej smrti. Po smrti zostáva po nich stigmatický guľovitý útvar, v ktorom zostali ich spomienky z kostí.

Územie: India. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zasväcoval. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,G).

Územie: Čína Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva obaly podvedomia v 12. roku. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (16,E).

Územie: Severná Amerika Stav: Stigmatik. Aktivita: Oblasť protišamanská. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (9,E).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti vedeckosti v duchovne. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (3,E).

Územie: Južná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Uzatvorený do seba. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,I).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: O deťoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,E).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti africkej mágii a za pyramídy. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,K).

Územie: Južná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Z kostí zberá informácie, čo sa dá. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,M).

Územie: Madagaskar. Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva svoje info polia do zvieracích info polí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (7,K).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Pomoc strateným deťom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,K).

Územie: Ázia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zavretý do seba a islam. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,E).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Neznáša veštcov. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,E).

Územie: Severná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera info z kostí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (9,E).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera všetko o zvieratách. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,I).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zbiera info o hadoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,H).

Územie: Afrika. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info o utýraných ľuďoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (5,M).

Územie: Turecko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zasvätenia náboženské iba vybratým osobám. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (6,F).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zber náboženských info. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (8,C).

Územie: Španielsko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info umučených osôb. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (2,F).

Územie: Európa. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko, čo sa napíše o náboženstve. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (3,E).

Územie: Španielsko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Proti šamanstvu. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (2,F).

Územie: Antarktída. Stav: Stigmatik. Aktivita: Dáva anjelské sféry deťom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (R,-).

Územie: Borneo. Stav: Stigmatik. Aktivita: Stále hlbšie do seba. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (14,I).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: duchovná pomoc Tibeťanom. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (12,F).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko o krížoch. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (12,D).

Územie: Škandinávia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Archív náboženských aktivít. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (4,C).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Všetko prázdne. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (7,D).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Vyberá si na krst vhodné deti. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,E).

Územie: Mikronézia. Stav: Stigmatik. Aktivita: Sexuálna duchovnosť. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (1,I).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: Zvieracie vedomie, nemal ľudské. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,F).

Územie: Tibet. Stav: Stigmatik. Aktivita: Vnútro kovov. Mikrosvet. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,F).

Územie: Pod Austráliou. Stav: Stigmatik. Aktivita: Foto buniek mŕtvych ľudí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (15,O).

Územie: Rusko. Stav: Stigmatik. Aktivita: Info z kostí mŕtvych ľudí. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,C).

Územie: Severná Amerika. Stav: Stigmatik. Aktivita: V momente zabitia info ľudí a spracovanie. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (11,E).

Územie: Antarktída. Stav: Stigmatik. Aktivita: Z kostí anjelské sféry. Zemepisná šírka a zemepisná šírka (10,Q).


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Cesta k Bohu > Stavy stigmatické, tie najvyššie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo