Šiva a Šakti

dátum: 02.09.2003

Tento príspevok smeruje k duchovnému rozmeru sexuálneho podvedomia. Predchádzajúce príspevky vás uvádzali netradičným spôsobom do tejto problematiky. Snažil som sa o filozoficko-básnický pohľad na sex a lásku.

Vyspelejším jedincom v oblasti ezoteriky neušlo, že som používal sexuálnu symboliku sformovanú do magických konštrukcií. Všetko nenápadne smerovalo k Šivovi a Šakti.
Konečne sa spoločne dostávame k Tantra meditácii založenej na náboženskom vnímaní sexuality ako takej.

Aby ste v tejto oblasti pracovali samostatne, musíte mať odcvičený prienik do vývojovo starších neurónov v spánkových lalokoch na obidvoch stranách hlavy. Z tejto pozície by ste sa zamerali na muža a ženu. Začali by ste ich sexualitu vnímať ináč. V ich fyzickom tele by ste objavili božstvo v jogínskom asanovom sede a toto božstvo by malo z pravej strany vrastenú jogínku. Možno ste čítali predošlý príspevok o siamských dvojčatách. To bola iba príprava na Tantru.

Taký príjemný úvod to sexuálnej tantry. Nič si nerobte z toho, pokiaľ nemáte požadované ezoterické schopnosti. Jednoducho mi dôverujte, že to, čo tvrdím, je skutočnosť. Vždy, keď sa sústredíte na muža a ženu z pozície, že chcete vycítiť božstvo sexuality, tak sa vám zjaví jogín a doňho vrastená žena.

Je úplne jedno, či vyciťujete ženu alebo muža. Je úplne jedno, akej orientácie je daný muž či žena. Vždy a na večné časy každý z nás vníma v živom človeku božstvo jeho sexuality. Naše spoločné cvičenie je jednoduché. Zoberte si fotografie mužov a žien. Do fotografií vložte kresbu jogína, ktorý má do seba na pravej strane vrastenú jogínku. Neustále si uvedomujte, že dnešným dňom v každom mužovi či žene uctievate jogína ako Šivu a do jogína siamsky vrastenú jogínku Šakti.

To siamské božstvo sexuality sa stane objektom sexuálnych túžob. Kľudne môžeme hovoriť o transcendentálnej meditačnej ceste. Toto božstvo po správnosti písané ako jedno slovo ŠivaŠakti sa stane objektom našej najvrúcnejšej sexuálnej lásky. Všetko, čo o ŠivaŠakti povieme, myslíme a konáme, je hodné hlbokej pokory a oddanosti. Božstvo ŠivaŠakti je tu večne, je vo všetkých živých ľuďoch. Keď ho narcisticky milujete v sebe, tak ho milujete aj v ostatných ľuďoch. ŠivaŠakti sa stáva najhlbším citom, ktorý nič neprekoná.

Otvoriť vo svojom srdci priestor pre ŠivaŠakti a to na večné časy. Vaša sexuálna energia pôjde cez živé telo partnera do vnútorného sveta božstva ŠivaŠakti. Je to cez vaše telo a vášho partnera alebo ktoréhokoľvek človeka niečo úžasne inšpirujúce a tvorivé. Dáva vám to silu žiť, tvoriť pre ŠivaŠakti. Je neprípustné vo svojej mysli oddeliť Šivu od Šakti. V tom momente ste stratili božský prístup k transcendentálnej sexualite. Šiva je kus Šakti a Šakti je kus Šivu. Vnútorné androchýnne božstvo je prítomné v každom z nás. Teším sa spolu s vami, že sme našli k sebe lásku cez každého z nás v mene ŠivaŠakti.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Tantra > Šiva a Šakti

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo