Tantra
Táto sekcia sa bude zaoberať fenoménom lásky a jej prejavmi ako sú stavy zamilovanosti a sexuálneho prežívania spolupatričnosti. Pokúsime sa odhaliť a postupne sa dopracovať k vyšším stavom erosu. Budeme sa fascinovať dimenziou vysvetľovania všetkého pomocou večného splynutia muža a ženy. Láska a jej mystéria sa tu stanú niečím tajuplným a posvätným zároveň. Ponoríme sa do tajomstva prastarého chápania sexuálnej božskosti v jej najhlbšej podstate. Sexus zamilovania tu povýšime na to najvyššie, čo možno dosiahnuť.

Staršie články >>

Zasvätenie M. dvojník a UFO organický život
Venujeme sa problematike organického života jednak na planéte Zem, ale aj v kozme okolo našej Galaxie a to o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik si to všetko predstavuje pomocou makety 12 000 banánov..

Ženské dvojča - B 237
Ezoterike sa teoreticky venujem už dlho. Snažím sa čítať knihy a aj ich praktizovať. Skúšal som hypnózu - ako hypnotizér, skúšal som Silvovku. Z Vašich meditácií ma zaujala geriatrická poradňa, práca s energiami a vytvorenie kontaktu so svojím dvojníkom - teda učiteľom. Ďakujem.

Embryonálne vedomie plné svetla
Venujeme sa sexuálnej ezoterike, ktorá beží na hormonálnej žľaze epifýze. Nachádza sa pri strednom mozgu v strede hlavy. Vpredu je hypofýza, ktorú ezoterik odstaví práve sexuálnymi predstavami a tie isté sexuálne predstavy aktivizujú epifýzu.

Sex, kazateľ, embryo
Sexuálna ezoterika zasahuje do všetkých 7 neurónových oblastí ľudského tela. Tento systém meditácií je typický pre značnú časť indických ezoterikov. Všetko sa začína sexuálnymi vysvetleniami ezoteriky a končí sa v praxi sexuálnej ezoteriky robenej cez hormonálnu žľazu epifýzu.

Náboženské duchovno - B 178
Verím, že by ste mi mohli pomôcť. Rôzne životné situácie ženskej časti mojej rodiny, ale i veci, ktoré som počula či videla ma v poslednej dobe čoraz viac nútia premýšľať o tom, že nám mohlo byť počarované.

Siamské dvojča - B 173
Začala som sa zaoberať anjelskými sférami, vypočula som si aj vaše mp3 nahrávky z prednášok. Mám vážny záujem o meditácie, informácie zbieram a "samoučím" sa už dlhšie. Ale chýba mi vedenie.

Zasvätenie Tantra sexus pohlavie
Venujeme sa tu špecifickej oblasti ezoteriky, ktorá ako veštecké výkony zasahuje do všetkých 7 ezoterických ciest, ktorých základom je šedá kôra veľkého mozgu. Sexuálna cesta nestojí na hypofýze v prednom mozgu, ale na epifýze a sexuálnom naladení ezoterika.

Praktická certifikácia tantra sexus pohlavie
Cieľom tejto praktickej certifikácie je vedieť ovládnuť skoro všetky procesy okolo ľudskej sexuality a ich využitie na liečbu a duchovné procesy. V žiadnom prípade sa tu nejedná o uspokojovanie sexuálnych potrieb a budovaní závislosti na párení a rozmnožovaní

Teoretická certifikácia tantra sexus pohlavie
Venujeme sa tu 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ezoterickej ceste, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. Ide o špecifický fenomén a to stav sexuálneho vedomia, ktoré je sprevádzané sexuálnymi predstavami, sexuálnymi energiami a špecifickým stavom epifýzy okolo stredného mozgu.

Pochopiť a zvládnuť sexualitu - A 741
Rozviedla som sa a zostala s deťmi sama, zvládam to. Mám strach prijať ďalšieho partnera do života, ale zároveň nedokážem žiť bez opory niekoho blízkeho. Aj keď by som chcela niekoho, kto ma pochopí a bude mu so mnou dobre. Chcem sa znova pokúsiť o partnerský vzťah, ale mám obavy, že v tom predošlom som zlyhala a druhýkrát by som to neuniesla.

Jogínske anomálie
Sexus ezoterika. Aurická ezoterika. Jogínska ezoterika. Anomálna ezoterika. Mentálna sexus ezoterika. Naladenie iba na sexus. Zasvätenie do objektov v aure. Zasvätenie do životných energií. Sexus patológia. Zasvätenie do magických objektov v aure. Sloboda do vlastnej sexuality. Sexus mágia. Sexus stavy. Aura okolo 6 neurónových oblastí. Ucelená aura s množstvom znakov v podobe stromčekov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Fosílna tantra
Sexus ezoterika. 6 neurón ezoterika. Zasvätenie do aury. Informačné polia záznamov po smrti človeka a zvierat v kostiach. Informácie v živých objektoch. Informácie v magmatických poliach Zeme. Informácie v kozmickom priestore. Stavy sexus ako klinické telo. Tranzové telo. Zvukové telo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Duchovná tantra
Sexuológia. Pornoherec. Sexuálne napätie. Sexuálne vzrušenie. Orgastické energie. Indická tantra. Tibetská tantra. Čínska tantra. Detská sexualita. Zvieracia sexualita. Sexus prírodného človeka. 6 neurónových oblastí a bez čakrových centier. 6 neurónových oblastí a čakrové centrá. Mentálna patológia sexuálneho správania. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Tantra sexuológ
Sexuológ. Sex ezoterika. 6 neurónových oblastí. Sexuálna patológia. Anatómia sexus. Spomienky sexus. Klinická sexualita. Čakra sex. Veštec sexus. Zdroje informácií o sexualite. Ego sexus. Informácie v živých ľuďoch. Informácie v mŕtvych ľuďoch a ich kostných pozostatkoch. Informácie o sexuse v objektoch a v magma poliach. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Sexualita putuje do aury
Učebnica ezoteriky. 6 neurónových oblastí. Stav sexuality, stav asexuality. Veštectvo zo spomienok. Klinický sexus. Objekty zasvätenia. Fantázia. Energie sexus orgastické. Sexuológia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Sexuálna ezoterika
Asexuálna ezoterika. Sexuálna ezoterika. Sexuálne spomienky. Sexuálne fantázie. Sexuológia. Sexuálne vzrušenie. Sexuálne vyvrcholenie. 6 neurónových oblastí a sexuálna aktivita. Mentálna sexualita. Autoerotika. Vonkajšia sexualita. Zasvätenie a objekty zo zasvätenia. Zmyslové centrá.Tento zápis z cvičení má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie životné energie 1N
Pokračovali sme v ďalšom opakovaní zasvätenia do sexuálnych energií. Treba si uvedomiť, že pokiaľ človek funguje na neustálych sexuálnych energiách, tak celá ezoterika má úplne iný rozmer. Treba zobrať na vedomie, že medzi nami sa nachádzajú jedinci, ktorí trvalo bežia na sexuálnych energiách.

Sexuálne podvedomie sa mení
Sexuálne podvedomie. Normálne podvedomie. Spomienky na všetko okrem sexu. Predstavy a fantázie na všetko okrem sexu. Naopak, predstavy iba na sexuálne spomienky, iba sexuálne fantázie. Sugerácia klinickej smrti a presun sexuálneho podvedomia do všetkých 6. neurónových oblastí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Neuróny v sexus ezoterike
Sexus ezoterika. Sexuálne energie. Erotika a neurónové oblasti. Vzrušenie. Vyvrcholenie. Sexuálne spomienky. Sexuálna fantázia. Sexuálne veštectvo. Sexuálna senzibilita. Koncentrácia do neurónov. Presun podvedomia do neurónov technikou sugerácie klinickej smrti. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú autentickú nahrávku v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie do životných energií 1B
Zasvätenie do životných energií, ktoré sa spracúvajú v aurickom obale okolo zasväcovanej osoby. Zasvätenie do 6. neurónových oblastí: veľký mozog a aura okolo hlavy, stredný mozog a aura na povrchu tela, mozoček a aura v tvare lúčov k povrchu tela, miecha a aura pol metra okolo tela, brušný mozog a v aure kužeľovité lúče idúce z tela von, ganglie pri orgánoch a aura v tele ako sklenené futbalové lopty.

Kosti a tao sexus energie
Sexus ezoterika. Sexus energia. Vlastná sexus energia. Sexuálne spomienky. Sexuálna fantázia. Sexuálne energie iných ľudí. Sexuálne energie zvierat. Patológia sexuálna. Mentálna sexualita. Fyzická sexualita. Erotogénne zóny. Koncentrácia do seba. Spoznanie vlastného najhlbšieho v sebe. Transformácia sexuálnych aktivít.

Cudzie sexuálne energie
Sexuálne spomienky. Sexuálne počiatočné vzrušenie. Sexuálne vyvrcholenie v predstavách. Sexuálne spomienky v mysli. Sexuálne bioenergie vlastné. Sexuálne bioenergie cudzie. Sexuálne energie cez kostnú hmotu. Vedomie a sexus. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Donucovacia tantra
Joga. Odpútanie sa od vonkajšej sexuality. Koncentrácia do vnútra tela a na povrch tela, prípadne na auru okolo fyzického tela. Sexuálne ego v podobe sexuálnych potrieb a sexuálnej fantázie. Sexuálne vzrušenie a energie v mozgu. Predstavy dráždenia erotogénnych zón na povrchu tela. Tento zápis vznikol na základe meditačného cvičenia a má svoju zvukovú podobu MP3.


Erotické meditácie
Sexuálne napätie. Sexuálne vzrušenie. Zamilovanosť. Erotogénne zóny. Orgazmus. Orgastická ejakulácia. Dráždené nervové platničky.

Šiva nymfoman a Šakti fetišistka
Cesta do vlastnej sexuality. Ľudská sexualita. Sexus prírodného človeka. Zviera sexus. Neustála túžba po sexe v predstavách. Sexus bioenergie. Nymfománia. Fetiš na všetko. Orgastické energie. Centrá sexuality.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Tantra >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo