Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 19.05.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 23.5. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Magické, šamanské, rituálne.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na problematiku ľudského spôsobu myslenia. Prvotné zvieracie vnímanie sveta sa postupne mení na ľudské. Najprv v praveku, šamanskom, aj náboženskom období má charakter nekontrolovanej fantázie a vnímania rôznych bytostí a božstiev. V náboženskom období už nastupuje autorita, ktorá určuje, ako vnímať božstvá a vynucuje si takéto vnímanie bytostí okolo seba. Zároveň od praveku ide vedecká línia postavená na opracovaní kameňa, kostí a dreva. Nastupujú jednoduché technológie, potom parný stroj a dnes atómová bomba. Vzniká forma vedeckého myslenia. No pre ezoteriku treba návrat do magického myslenia a formovania drobných častíc do účinných objektov. Samostatná kapitola je svet osôb, ktoré zomreli a zanechali po sebe organizované časticové objekty.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo naladí meditujúcich na tvorbu reiki snov.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu, objaví sa video a v dolnej lište – naživo – je tam krúžok. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
Spustiť vysielanie: https://www.youtube.com/watch?v=1XYql3DV8OY

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 1114 OBRÁZKOV ŠAMANSKÁ MÁGIA
https://www.youtube.com/watch?v=Ow3rPSpaEcc

KOLEKCIA VIDEÍ 60 RITUÁL
https://goo.gl/bjy7Je

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu 23.05.2015 o 10:00 hod. a potom tu
zostane natrvalo. Kliknite si prosím na adresu a vypočujte si prednášku k tejto téme.
https://www.youtube.com/watch?v=1XYql3DV8OY

Mágia
Mágia je abstraktný systém, ktorého účelom je umožniť človeku ovládať svet prírody, vrátane predmetov, udalostí, ľudí a psychologických javov, pomocou paranormálnych, tajomných alebo nadprirodzených prostriedkov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_%28paranormal%29

Čarodejníctvo
Čarodejníctvo je pojem, ktorý mal v rôznych spoločnostiach a dobách rôzne významy. Tieto významy majú spoločné použitie údajných nadprirodzených schopností alebo síl. Osoba, ktorá čarodejníctvo vykonáva, sa označuje ako čarodejník (čarodejnica) alebo čarodej (čarodejka) (staršie aj kúzelník). Viera v čarodejníctvo je v rozličnej podobe prítomná v mnohých kultúrach, je vlastná zvlášť kultúram indoeurópskym a aj v dnešnej dobe prežíva v primitívnych ale aj vyspelých spoločenstvách.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carodejn%C3%ADctvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Witchcraft

Kult stromov
Kult stromov a nadväzujúce mýty boli súčasťou mnohých archaických náboženstiev a stále doznievajú aj v modernej západnej spoločnosti. Vychádzajú z predstavy animatizmu, teda oduševnenosť všetkých objektov v prírode, ktorá bola u archaickej spoločnosti všeobecne rozšírená.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_worship

Alchýmia
Vychádza z náuky o príbuznosti a premenách látok a zameriava sa na proces zdokonaľovania prírody, skúma prirodzenosť tiel a ich meniacu sa silu. Kombinuje prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy

Hermetizmus
Hermetizmus je staroveká, až do súčasnej doby živá a nie celkom jednotná duchovne-náuková tradícia. Ide o druh ezoterizmu a súčasne o filozofický smer.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism

Šamanizmus
Šamanstvo na meditacia.sk
V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov
https://www.meditacia.sk/1974-Samanstvo/

Šamanizmus na Psychonautike
Šamanizmus je súhrn náboženských, magických, mystických a mytologických predstáv a rituálnych praktík, známy u mnohých kultúr v rôznych oblastiach sveta a existujúce najskôr už od dôb paleolitických lovcov a zberačov.
https://wp.apoort.net/samanstvo/
Šamanské etnické skupiny na Psychonautike
Tu nájdete šamanské etnické skupiny na Wikipédii.
https://wp.apoort.net/samanske-etnicke-skupin/

Šaman na Facearcane
Tu si nájdete videá, články, kurzy, semináre, workshopy na tému šaman.
https://facearcane.apoort.net/category/saman/
Múzeum Šamanstvo na Facearcane
Pripravili sme pre záujemcov zdroje, ktoré sa venujú histórii šamanstva. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal šamanstvo a za akým účelom to používa dnes. Spoznajte históriu šamanstva a skúste sa ňou inšpirovať.
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/
Šamanstvo na Facearcane
Tu si nájdete videá o šamanoch, ktoré vyzbierala Darina Šimková
https://www.youtube.com/watch?v=9g592I-p-dc&list=PLKj_a0OBBac39KL4OJ4dTcfv92nlUYibr

Göbekli Tepe
Göbekli Tepe je archeologické nálezisko neďaleko tureckého mesta Urfa, kde bola doteraz objavená a odkrytá časť komplexu niekoľkých sérií kamenných kruhov, či oválov o priemere 10 až 30 metrov, ktoré tvoria veľmi precízne opracované 3 až 6 metrové vápencové piliere v tvare T.
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
Göbekli Tepe na Psychonautike
Göbekli Tepe – Pupočný vrch je archeologická lokalita – neolitická svätyňa, najstaršia známa ľudská náboženská stavba.
https://wp.apoort.net/gobekli-tepe-pupocny-vrch/
Göbekli Tepe na esoterika Magnum
Tu si nájdete videá o Göbekli Tepe.
https://apoort.net/esoterika/gobekli-tepe/

Magická škola
Magická škola je špecializovaná škola, ktorá nadväzuje na Psyché školu a konkrétne na psychopatickú povahu. Cvičeniami sa naučíte vplývať na psychické pochody vlastnej mysle. Jej základom je čarodejníctvo.
https://www.meditacia.sk/1328-Magicka-skola/

Rituálna škola
Rituálna škola sa venuje bunke v ľudskom tele. Usiluje sa bunku poznať ako nášho stvoriteľa. Cvičenia sú zamerané na prienik do buniek tela a jej jednotlivých orgánov. Cieľová snaha smeruje do jadra buniek, kde sa nachádzajú chromozómy.
https://www.meditacia.sk/1332-Ritualna-skola/

Stanislav Banházi
Kniha čarodejníckych receptov je ojedinelé dielo v oblasti ezoterickej praxe. V knižke sa autorovi podarilo zozbierať veľké množstvo starých rodinných čarodejníckych praktík rôzneho druhu a zamerania.
Čarodejnícke kúzla
http://www.dio.sk/pdefka/carodejnicka_kouzla.pdf
Ľúbostné čarovanie
http://www.dio.sk/pdefka/lubostne_cary.pdf

Voodoo
Vúdú – voodoo je synkretistické náboženstvo pochádzajúce z karibského štátu Haiti. Obsahuje v sebe predovšetkým prvky polytheistickej tradície západnej Afriky a rímskeho katolicizmu. Je tiež ovplyvnené náboženstvom indiánskych kmeňov Karibov a Arawakov, slobodomurárstvom a dielom Eliphas Léviho. Zvyčajne je praktizované zároveň s katolíckym kresťanstvom, ale získalo popularitu aj medzi vyznávačmi iných náboženstiev.
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BAd%C3%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/West_African_Vodun

Kosť
Kosť alebo kostné tkanivo je tvrdé spojivové tkanivo alebo oporný orgán sformovaný z tohto tkaniva. Kosti spolu vytvárajú štruktúru a tvar tela, ochraňujú vnútorné orgány a spolu so svalmi a kĺbmi zabezpečujú pohyb. Sú tvorené z väčšej časti anorganickou a menšej časti organickou hmotou (bunky, organické molekuly). Súhrn všetkých kostí v tele sa nazýva kostra. Ľudská kostra dospelého človeka má cca 206 kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone

Myslenie
Myšlienka je psychický obsah, akt alebo výsledok myslenia. Myšlienky sú obsahy vedomia – významové útvary ako súdy alebo pojmy. Podľa Hegela je myšlienka to, čoho stelesnením je bytie. Podľa Wittgensteina je myšlienka logický obraz faktov. Zmyslovo vnímateľným spôsobom vyjadrenia myšlienky je veta.
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Thought

Veda
Veda ako celok je systematický spôsob racionálneho poznávania skutočnosti, zameraný na spoľahlivosť výsledkov a často aj na možnosti aplikácie a predikcie (aplikovanej vedy). Predmetom vedeckého poznania môžu byť abstraktné štruktúry a vzťahy, objekty a procesy neživej aj živej prírody alebo ľudskej spoločnosti, kultúry a myslenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
http://en.wikipedia.org/wiki/Science

Náboženstvo
Náboženstvo je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou, je vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov. Náboženstvom sa zaoberá viacero vedných disciplín, je hlavným predmetom záujmu religionistiky, ktorá sa ho snaží skúmať z hľadiska filozofie, antropológie, kulturológie, etnológie a psychológie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo

Symbolika
Symbolika môže byť spôsob vyjadrovania myšlienok, citových zážitkov a predstáv symbolmi, je súhrn symbolov používaných v istej oblasti, ktorych výber je motivovaný tradíciou, názornosťou, typografickými a inými dôvodmi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbolismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolism_(arts)

Zoznam symbolov
Toto je zoznam grafických značiek, ikon a symbolov.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_symbols

Hieroglyfy
Hieroglyf je označenie gréckeho pôvodu pre znak (glyfy) obrázkového písma, pôvodne použitý pre egyptské hieroglyfy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hieroglyph
Gardinerov zoznam hieroglyfov
Gardinerov zoznam hieroglyfov alebo Gardinerov zoznam znakov je zoznam 763 bežných staroegyptských hieroglyfických znakov, ktorý vytvoril egyptológ Alan Gardiner. Je považovaný za základný zdroj pri štúdiu egyptských hieroglyfov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gardinerov_zoznam_hieroglyfov

Abeceda
Abeceda, zriedkavo aj alfabeta, je usporiadaná sada znakov – písmen, ktorými sa pri zápise reči, v písme graficky vyjadrujú fonémy, spravidla hlásky (niektoré len spoluhlásky) a prípadne slabiky. Hláskové abecedy majú približne niekoľko málo desiatok znakov (písmen), slabičné viac, až aj niekoľko sto. Pre porovnanie – čínskych znakov (zvukovo znamenajú slabiky, ale líšia sa podľa významu) je až asi 100 000.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Abeceda_(jazykoveda)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet

Rituál
Rituál – obrad, ceremónia, ceremoniál je spôsob správania založený na tradičných pravidlách. Rituály sú súčasťou kultov a náboženstiev, môžu viesť až k extáze, môžu byť podporované hudbou, spevom, užívaním symbolov. S rituálom – obradom sa väčšinou spájajú gestá alebo slová.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual

Feng shui
Feng šuej je čínske umenie geomantie, čiže výkladu prúdenia a smerovania zemských a atmosférických síl a jinových a janových energetických smerovaní, s cieľom nájsť podľa tohto výkladu najvhodnejšie miesto na pobyt človeka v danom prostredí alebo na umiestnenie mŕtvoly do hrobky. Od odborníkov na feng šuej sa vyžadovalo aj ovládanie všetkých spôsobov veštenia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Feng_%C5%A1uej
http://en.wikipedia.org/wiki/Feng_shui

VIDEÁ MÁGIA NIGRA
https://www.youtube.com/watch?v=7mtYEg2-Y6s
https://www.youtube.com/watch?v=fccP5zWSKOM
https://www.youtube.com/watch?v=IkQ-hJ2Qy4k
https://www.youtube.com/watch?v=1WnfBG5tXc0
https://www.youtube.com/watch?v=rughB1Vqdak
https://www.youtube.com/watch?v=_6llkrlSl5Q
https://www.youtube.com/watch?v=jKUg2xwB7kQ
https://www.youtube.com/watch?v=XVfVhDZp6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=I–_41_4Gbo
https://www.youtube.com/watch?v=Y07Lzn2cSsI
https://www.youtube.com/watch?v=XtIBXf1l-NI
https://www.youtube.com/watch?v=NzrzUKEK-_M
https://www.youtube.com/watch?v=7_GGLvONTAU

VIDEÁ VOODOO MÁGIA
https://www.youtube.com/watch?v=i6ejPG-i03I
https://www.youtube.com/watch?v=9Q6VaYhp8vE
https://www.youtube.com/watch?v=i4GNhazDy8M
https://www.youtube.com/watch?v=rYZYLL9uBE4

VIDEÁ MÁGIA FILIPINES
https://apoort.net/esoterika/filipinsky-lecitel/

VIDEÁ RITUÁLNE MASKY
https://apoort.net/esoterika/ritualni-masky/

VIDEÁ ČARODEJNÍCTVO
https://www.youtube.com/watch?v=6ucyH9_Yf9A
https://www.youtube.com/watch?v=WgC21V4hWUM

VIDEÁ ŠAMAN MÁGIA
https://www.youtube.com/watch?v=fXwzu5dk9G4
https://www.youtube.com/watch?v=ibhi73OwtKw
https://www.youtube.com/watch?v=9MIXkRa7NyM
https://www.youtube.com/watch?v=wT2X5Busamk
https://www.youtube.com/watch?v=EhQu1SNoxQI
https://www.youtube.com/watch?v=3s6xiDEqsjU
https://www.youtube.com/watch?v=H-CrZinO96I
https://www.youtube.com/watch?v=BnEe1ypUJQM

VIDEÁ FILIPÍNSKE LIEČITEĽSTVO
https://www.youtube.com/watch?v=H0aC28eooGE
http://www.youtube.com/watch?v=qnubWnRtTi0
http://www.youtube.com/watch?v=-5D126gL_AE
http://www.youtube.com/watch?v=KalJ11Yagy0
http://www.youtube.com/watch?v=cHEXW5k7xhc
http://www.youtube.com/watch?v=DjEtEAgba7k
http://www.youtube.com/watch?v=MCAB5aHX3LM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2FCKlSY7xw
http://www.youtube.com/watch?v=xulwnToo_g0
http://www.youtube.com/watch?v=Qjm83Fd8ZoQ
http://www.youtube.com/watch?v=4QSqpTM2MBI
http://goo.gl/zX2ktR
http://goo.gl/OQfEQI

VIDEÁ DP ETNIK
http://www.youtube.com/watch?v=Ixp0Xam2diU
http://www.youtube.com/watch?v=WaqMXnQXbSI
http://www.youtube.com/watch?v=BNfM3ZV8eME
http://www.youtube.com/watch?v=ut0w5es1ZZ4
http://www.youtube.com/watch?v=eK2e5f4gIHo

VIDEÁ CHINESE OPERA MASKS
http://www.youtube.com/watch?v=tQ2S0Mvg79A
http://www.youtube.com/watch?v=JzUWjvR0-Wg
http://www.youtube.com/watch?v=FdHdLJIXjAY
http://www.youtube.com/watch?v=ReshK1xBdOc
http://www.youtube.com/watch?v=Jl0ljSHeSug

VIDEÁ AFRICAN ART
http://www.youtube.com/watch?v=RYV8Q5WYPk8
http://www.youtube.com/watch?v=h28oHUgfEik
http://www.youtube.com/watch?v=R9hV4zVommA
http://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA
http://www.youtube.com/watch?v=T20Twjiu9Y4

VIDEÁ KINGDOM OF ILE
http://www.youtube.com/watch?v=jhFMHLux8tI
http://www.youtube.com/watch?v=QdEGuFkxbCw
http://www.youtube.com/watch?v=ZnBcUuerVU0
http://www.youtube.com/watch?v=20Kx3ZXeqWY
http://www.youtube.com/watch?v=n88FLC3wXLU

VIDEÁ HEART OF AFRICA
http://www.youtube.com/watch?v=vJ5vr9N18u0
http://www.youtube.com/watch?v=N91Jvk2d8BQ
http://www.youtube.com/watch?v=Lz74pi4J8ow
http://www.youtube.com/watch?v=ZEGp7-2a7lc
http://www.youtube.com/watch?v=QqnKrM5gWQI

VIDEÁ INDIAN ART MASKS
http://www.youtube.com/watch?v=O5vn6vziY48
http://www.youtube.com/watch?v=8-XUdY5vYbs
http://www.youtube.com/watch?v=xdmaSC6ZseA
http://www.youtube.com/watch?v=v0k-vPn25hg
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wt7RO8BX4

VIDEÁ AFRICAN ART MASKS
http://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30xPaQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZbnQwmZF8hs
http://www.youtube.com/watch?v=83p3PlpPjSs
http://www.youtube.com/watch?v=eut9ITORk-o
http://www.youtube.com/watch?v=3zvpQIvJWlA
https://www.youtube.com/watch?v=z72hzU1_5aE
https://www.youtube.com/watch?v=nSerSAwVJ4Y

VIDEÁ FANG HELMET MASKS
http://www.youtube.com/watch?v=dq9nxoavND8
http://www.youtube.com/watch?v=7ydV-Xab-G8
http://www.youtube.com/watch?v=_bSaWpfbHOs
https://www.youtube.com/watch?v=vzNE_hJJchk
https://www.youtube.com/watch?v=iXXnHFLmwUk

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Šamanstvo > Šaman > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo