Meskalinné šamanstvo

dátum: 17.08.2012

Venujeme sa šamanskej ezoterike. Nejde nám o šamanský folklór pre pobavenie obecenstva na dovolenke. Nejde nám o spôsob „žijem ako šaman a je to môj imidž“. Nejde nám o beletristické šamanstvo a ani o drogovú scénu.

Čo je to meskalín?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meskal%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meskalin
http://en.wikipedia.org/wiki/Meskalín

Snažíme sa študovať a chápať šamanstvo ako historickú etnografiu založenú na faktoch, pozorovaniach a zozbieraných artefaktoch. Teda ide bokom rozprávková línia bol jeden šaman a jeho fantazmagórie o tom všetkom. Spoznávame šamanské kultúry a ich odkaz a to tak, aby sme ho prevzali a stal sa súčasťou mimoriadnych schopností a duchovného napredovania. Šamanská kultúra nie je jediný cieľ ezoterika, ezoterik spoznáva šamanov a šamanstvo a zahrnie ho do vlastného systému duchovnej cesty. Robí to všetko tak, aby sa mohol trvalo vyvíjať a popritom rešpektoval prirodzené zákonitosti šamanstva. Teda šamanstvo neznásilňuje, má ho v prirodzenej hlbokej úcte a nie je to iba formálny postoj.

Ezoterik nepotrebuje užívať žiadne druhy kaktusov, ktoré obsahujú tento druh drogy. Nie je to vhodný spôsob duchovnej cesty. V prvom rade ide o drogu a jej užívaním sa porušuje zákon. V druhom rade užitie aj jednej dávky drogy môže trvalo poškodiť hypofýzu ako hlavnú hormonálnu žľazu. A mnohoročné užívanie môže viesť do ústavu pre duševne chorých, ktorí sa nedokážu vrátiť do reálneho stavu.

Šamanské národy a silní šamanskí jedinci užívali napríklad kaktusy s látkou meskalín v prvom rade pre to, aby prežili a vydržali v tvrdých podmienkach púští a polopúští. V prvom rade mali silnú vnútornú silu, húževnatosť a kontrolovateľnú agresiu. V druhom rade išlo doslova o veštecké pohľady, kde sa púšťou pohybovať, hľadať úkryt a vhodné potraviny. Kde hrozí nejaké nebezpečie. A tak isto zabezpečiť aktívny kontakt so svojimi predstavami o silách prírody – božstvách prírody. Nebrali tieto látky z dôvodu úniku z reality alebo iba tak z frajeriny.

Meskalín na rozdiel od ajahuasky vedie k aktívnym a dynamickým predstavám a sile vôle niečo dosiahnuť a zabojovať za to. Ezoterik pozerá množstvo videí a obrázkov, ukladá ich do spomienok a zároveň si dokáže sugeratívnymi technikami v malých a čistých dávkach meskalín vytvárať v sebe. Teda je to stav ako u vyliečeného alkoholika, ktorý už nepotrebuje piť alkohol a efedríny šťastia si vyrobí v čistej podobe v bielej časti svojich neurónov. A ezoterik ide touto sugeratívnou cestou, kde si malé množstva tejto látky vyprodukuje v organizme aj sám.

Niektorí ezoterici špekulujú a chcú túto látku produkovať vo veľkých dávkach v extrémne čistej podobe v sebe a to je už zase vnútorné narkomanstvo zamerané na drogy a nie na ezoteriku. Ezoterik, ktorý je na duchovnej ceste, pochopil, že musí sám seba doladiť na to, aby z kostí mŕtvych šamanských jedincov dokázal vybrať a skopírovať ich znaky a predstavy božstiev. Ezoterik na duchovnej ceste spoznáva šamanstvo na spôsob beletrie a fantázií. Potom sa postupne prechádza k tomu, že ezoterik si začína študovať históriu šamanstva z popisu odborníkov etnografov. Ezoterik znovu a znovu pozerá videá a obrázky o šamanstve. Počúva najprv meditačnú hudbu šamansky ladenú a potom prechádza na počúvanie etnickej hudby. Potom môže ezoterik navštíviť potomkov šamanov v daných krajinách. A potom postupne preberá ich tradície a vkladá ich do svojej ezoterickej cesty. Teda najprv je ezoterická cesta na úrovni prvkovej - na úrovni fyzického tela, kde je vhodné praktizovať sexuálnu ezoteriku ako indická joga a tantra. Klasický stav Európana je na hypofýze a tento stav je asexuálny. Až keď je tu objekt sexuálnej vášne, tak sa psychika prepína na epifýzu a sexuálne naladenie. A vtedy sa psychika ezoterika správa inak. Napríklad takto vytvorené energie sa dokážu napojiť na inú osobu a dá sa robiť prvá etapa duchovnej cesty. Ďalšie etapy vyžadujú už odcvičenie raného štádia klinickej smrti a uvoľnenie fantómového tela od fyzického tela. Teda špiritizmus a svet mŕtvych. Ezoterik navštevuje svet mŕtvych spomienok na časticovej úrovni a získava odtiaľto informácie.

Neskoršie je to hlbšia forma klinickej smrti, kde sa fantómové telo likviduje a otvára sa astrálne telo. A to sa podobá stavu obyvateľov na Filipínach, ktorý vlastne žijú na vulkánoch. Vo fyzickom tele nemajú fantómové telo. Fantómové telo poznajú osoby, ktorým boli amputované končatiny a po amputácii im na mieste amputovanej končatiny zostala fantómová končatina. A fantómové telo je hlbšia forma ezoteriky. Do fantómové tela ezoterik buduje svoje reinkarnačné telo a to z informácií vo svojich kostiach, kde vo vnútri je množstvo jedinečných neurónov. Všetko, čo buduje ezoterik v astrálnom tele, buduje cez živé a mŕtve kosti. Treba si uvedomiť, že aj v mŕtvych kostných pozostatkoch zostali mŕtve neuróny, ale z nich sa dajú získať informácie ako aj zo živých kostí. A tak sa ezoterik znovu vráti k šamanskej tradícii a hlavne k šamanským kostiam.

V zásade sa ezoterik psychotropnými látkami zaoberá nie priamou konzumáciou. Priama konzumácia ho od duchovnej cesty vzďaľuje a nie približuje. Ezoterik sa učí sugeratívnym technikám ako ovládať vlastné biochemické pochody. Teda je tu schopnosť uveriť a nespochybňovať, že drogu akože užil a veľký mozog a v ňom biela hmota neurónov dokáže v čistej podobe túto látku získať a vyvolať jej mierny účinok. Ezoterik jej účinok podporí psychickým prepojením sa na osoby, ktoré určitej droge podľahli. To dovoľuje ezoterikovi, aby vedel do týchto stavov v danej osobe preniknúť a meditovať na tento stav. Niekto bral nezákonne pár rokov ajahuasku, trvale si zničil hormonálnu sústavu a je v ústave pre duševné choroby, ezoterik sa na diaľku napojí na takúto osobu, prežíva jej stavy a takto bez rizika poškodenia vlastného zdravia medituje a postupuje na duchovnej ceste.

Ezoterik uplatňuje tieto techniky z dôvodu, aby spoznal, čo zažívali šamani minulosti a dokázal si z ich mŕtvych kostí skopírovať ich spomienky a uložiť ich v sebe. A to hlavne ich znaky a božstvá. Ezoterik si je vedomý toho, že šamanské kultúry brali drogy preto, aby získali určité schopnosti a určitú psychickú a fyzickú odolnosť. Často aj za cenu poškodenia zdravia a skrátenia života.

Ezoterik môže ovládnuť sugeratívne tvorenie týchto látok v minimálnych množstvách vo svojom mozgu a takto sa naučiť riadiť chemické pochody v tele alebo ich do určitej miery ovplyvňovať. Napríklad ezoterik po pozeraní množstva obrázkov a videí s touto problematikou sa nakoniec sám dostane do vnútra svojich hormonálnych žliaz, vstúpi do svojej vlastnej chémie tela, otvorí si cestu k hermetizmu a alchýmii svojho tela, čo je dobrá cesta k spoznaniu vlastných chemických pochodov v tele.

Ezoterik využije sugeratívnu tvorbu chemických látok v sebe aj na rozvoj vlastnej fantázie a schopnosti kombinovať a chápať nové pohľady na neznáme veci a okolnosti. Čo je v zásade v ezoterike potrebné, pokiaľ ezoterik preniká ako psychonaut do reálneho makro a mikro kozmu.

Ezoterik využije prienik do vlastných chemických pochodov aj za účelom liečiť sa a udržať si vlastnú chémiu tela v dobrej kondícii, ktorá prospieva dlhovekosti a zdraviu. Ezoterik sa musí vzorne starať o svoje zdravie a psychickú výkonnosť. Ezoterik odmieta techniky, ktoré poškodzujú zdravie a jeho psychiku. A tak isto nepraktizuje užívanie psychotropných látok, ktoré keď poškodia hormonálnu sústavu, tak znamenajú koniec duchovnej cesty. Tak isto si ezoterik dáva pozor, aby sa nestal vnútorným narkomanom a nežil preto, aby v noci neprežíval svoje čudáctva. Noc je na regeneráciu a oddych a nie na útek z reality.

MESKALÍN ŠAMANSTVO
http://www.youtube.com/watch?v=Q8xOJmY6v-A
http://www.youtube.com/watch?v=Y0fR9CpX3DU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DnZELzG0ESs
http://www.youtube.com/watch?v=K_JYyawneW0
http://www.youtube.com/watch?v=bLL1D88IFww&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M5u4m1bzpUM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hbj-t7IhQDA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Abw7pOtf_o4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lrioOjDI8zM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fdDlRJ5ERX4
http://www.youtube.com/watch?v=1lPTm0gDEpI
http://www.youtube.com/watch?v=u0jbUHK4bTc
http://www.youtube.com/watch?v=jKlW4PfZN_Y
http://www.youtube.com/watch?v=6nnhdX_WWTg

MESKALÍN UMENIE
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lILlZJPnbsE&feature=list_other&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9DrLI9URvZ7OW_H7YtK4Ze0
http://www.youtube.com/watch?v=f7SuQGQ33h4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IROPgWdLdxw
http://www.youtube.com/watch?v=OZvJWOVKIvI
http://www.youtube.com/watch?v=pLc9inu5Kok&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vWw6LAfBKaU
http://www.youtube.com/watch?v=X_clvUK6Gt8
http://www.youtube.com/watch?v=BVbfb8EScOg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Q0xMLDwDImI&feature=related

MESKALÍN HUDBA
http://www.youtube.com/watch?v=dvY2KIFM8io
http://www.youtube.com/watch?v=Dknn3zaKY7U
http://www.youtube.com/watch?v=7aFYGv6lLZE
http://www.youtube.com/watch?v=Rt7UPBCrgb0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=40f_ZRPVMMM
http://www.youtube.com/watch?v=6qSsXzEYroY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9xxENiPxxWo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kvr0skW6L8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lHAUH8fF_2Q&feature=list_other&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9D7x0IDefXOe_mMgqt85fTF

Tu je pár webových stránok, ktoré vás poinformujú o účinkoch rôznych psychotropných látok
http://www.biotox.cz/enpsyro/obshrost20nej.html
http://www.erowid.org/psychoactives/psychoactives.shtml
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1i%C5%A1

Psychonautika vision

Výber videí zaoberajúci sa problematikou užívania psychotropných látok. Videá si ezoterik ukladá do svojej pamäte a zároveň sa učí, ako si v sebe pomocou sugeratívneho uverenia túto látku dokáže vyrobiť v čistej podobe a dosiahnuť podobné stavy ako pri fyzickom užití. Sugerácia akože užitia sa nespochybňuje a drží sa v ústach s technikou prepojenia sa na jedincov, ktorí drogám bohužiaľ prepadli a skončili v psychiatrických zariadeniach. Pre ezoterika nie je vhodné, aby užíval drogy fyzicky. Potom ho to nevedie k tomu, aby si ich vedel v sebe vyrobiť sugeratívne. Ale aj tu hrozí riziko, že pokiaľ si bude chcieť v sebe vyrábať tieto drogy trvalo, tak nakoniec si nezvratne pozmení činnosť hormonálnych žliaz.

Zaujímavý je prípad ezoteričiek, ktoré chcú v spánku za každú cenu snívanie o kráse, anjeloch a o tom, čo nedokážu v živote dosiahnuť. Tak si aj tieto osoby po desiatkach rokov doničia hormonálnu sústavu.

Cieľom ezoterika nie je stať sa narkomanom, doničiť si zdravie, svoj osud a porušovať zákony. A tak isto nie je cieľom ezoterika stať sa vnútorným narkomanom, ktorý si drogu vyrobí v absolútne čistej podobe. Síce toto nie je trestná vec, ale ezoterik odmieta žiť vo svojich fantáziách, ale v realite hlbočín mikro a makro kozmu, do ktorého prenikol svojou psychikou. Tu je zásadný rozdiel medzi ezoterikom beletristickým a ezoterikom fungujúcim na základe vedeckej reality a nie scifi alebo vlastných bludov.

http://www.youtube.com/watch?v=LYJReQR9HaI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yz05FXp_i8U&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=URetdHzLFRg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lUDejnzWUoI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SrDs5TzJQgs
http://www.youtube.com/watch?v=pUsgzOSMsLI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vBD_74MdCq4&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=5qzka75vG1M&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=9hSMWdQNWvw&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=3E4F9ZCQwLw
http://www.youtube.com/watch?v=M_Q110kogsA
http://www.youtube.com/watch?v=W2QjbdYfakg
http://www.youtube.com/watch?v=b5BbsirauGc
http://www.youtube.com/watch?v=3s6xiDEqsjU
http://www.youtube.com/watch?v=jEY1wI0QqpY
http://www.youtube.com/watch?v=tQYexLuyj9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QB9xG3oecr4&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=PHcg7FSEwUM
http://www.youtube.com/watch?v=zaBzWmIgqnM&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ixaii5U17DQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wobsgttrXcc
http://www.youtube.com/watch?v=3E4F9ZCQwLw
http://www.youtube.com/watch?v=uiQ7H8w5_Wo&feature=results_main&playnext=1&list=PL1264BE35B58A35A5
http://www.youtube.com/watch?v=279oe9F-IJI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gPuA-Zun4rk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hhdz5cIdnp4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0fJqBomgDdY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IN8ooM-cQsc
http://www.youtube.com/watch?v=s16UhiTdsEY&feature=channel&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=bMY5fFm-VQg
http://www.youtube.com/watch?v=XIc3-QSUjX0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hu-3FrBYw4I&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=OLWfQxqiydc&feature=autoplay&list=ULHu-3FrBYw4I&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=437dvjgnbyU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=NNue3I5YdwA
http://www.youtube.com/watch?v=hgZSE5u8fGw
http://www.youtube.com/watch?v=fwCvaOnAf5s&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=PaGrZ4n168I
http://www.youtube.com/watch?v=Xtmf7XdsqXY&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Lgdv-p9_iyg
http://www.youtube.com/watch?v=fejdEADfiBQ
http://www.youtube.com/watch?v=tR85PevysUs

Tento článok a táto webová stránka nechce a nepropaguje užívanie drog. Ich užívanie poškodzuje zdravie a porušuje zákony. Pokiaľ niekoho tieto informácie viedli k užívaniu drog, tak koná nezákonne a na vlastnú zodpovednosť. Tu zverejnené informácie hovoria o histórii šamanstva a o schopnostiach bez užívania drog si ich vytvárať vo vlastnom organizme na dosiahnutie určitých schopností.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Šamanstvo > Šaman > Meskalinné šamanstvo

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo