Šaman
V tejto sekcii pod názvom Šaman sa budeme venovať najstarším technikám magického spôsobu existencie prírodného človeka. Šamana tu budeme pokladať za výnimočného jedinca, ktorý mal výnimočné schopnosti komunikovať s prírodou ináč, ako ostatní členovia prírodného klanu. Šaman môže byť aj medicinmanom, ktorý má schopnosti liečiť a uzdravovať iných ľudí. Základom šamanizmu je dosahovanie tranzových stavov mysle pomocou hudby, tanca, dýchania, koncentrácie a meditácie. Pokúsime sa vám priblížiť tento šamanský svet, aby ste mu lepšie porozumeli. Pre tých, ktorí chcú viac, sa pokúsime poskytnúť základné cvičenia, ktoré dovolia otvoriť si v sebe zabudnutý svet prírodného človeka.

Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozvánka
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 23.5. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Magické, šamanské, rituálne.

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 7.03. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Runová veštba.

Pohybové vzorce v ezoterike
Budeme sa venovať problematike využitia pohybu v ezoterike a to jednak pre samotnú ezoteriku, ale aj pre zdravie a dlhovekosť.

Meskalinné šamanstvo
Venujeme sa šamanskej ezoterike. Nejde nám o šamanský folklór pre pobavenie obecenstva na dovolenke. Nejde nám o spôsob „žijem ako šaman a je to môj imidž“. Nejde nám o beletristické šamanstvo a ani o drogovú scénu.


Ayahuasca – šamanská tradícia
Venujeme sa šamanským kultúram na juhoamerickom kontinente a špeciálne v brazílskych pralesoch. Pokiaľ sa tejto oblasti chcete venovať seriózne, tak odporúčam začať štúdiom šamanských kultúr, pomôcť môže Wikipédia.

Zasvätenie Rainbow šaman
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Túto oblasť označujeme aj ako UČI. Ezoterik psychicky preniká do svojho vnútra a postupne sa prepracuje až na svoje hmotné dno.

Zasvätenie Cez dvojníkov do šamanstva
Venujeme sa tu problematike obdobia pravekého a prírodného jedinca, šamanom a šamanským národom (obdobie asi od 300 000 rokov p.n.l. do 20 000 p.n.l.).

Miecha, pohyb, svaly, divé zviera
Základom 4. ezoterickej cesty sú miechové neuróny, ktoré sú uložené v mieche. Miecha prechádza stavcami chrbtice a je hrubá ako tuha v ceruzke. Tu sú uložené pohybové vzorce, pohybové návyky a pohybové stereotypy. Z miechy sa riadi všetko okolo pohybu.

Kozmické inteligencie „Voda“, „Gén“ a „Hmyz“
Budeme sa venovať špecializovanej téme, ktorá spadá do sveta mŕtvych. Pod svetom mŕtvych tu rozumieme miesto, kde odchádzajú spomienky organickej hmoty, ktorá si už niečo pamätá. Čo sa týka planéty Zem, tak sú to ľudia, primáty, cicavce. Ostatné druhy zvierat nezapisujú do sveta mŕtvych. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Šaman MP3.

Kozmické inteligencie „Bunka“, „Dobrák“ a „Žumpa“
Prinášame vám správu zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá vyhynula a po sebe nechala spomienky, ktoré prežila a naprogramovala, aby boli funkčné a konali k určitému cieľu vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych spomienok je všade okolo nás a aj v nás. Vstup do tejto dimenzie je cez klinickú smrť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu Šaman MP3.

Zasvätenie Kozmos inteligencie 44 B
Špeciálne zasvätenie, ktoré ide do sveta mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a vymretej organickej hmoty v kozme. Človek alebo zviera zomrie a po smrti uvoľní do sveta mŕtvych svoje spomienky. Tie sú bežne prístupné tým, ktorí prežili klinickú smrť a vrátili sa do života. Cvičeným ezoterikom je svet mŕtvych spomienok okolo nás aj v samotnom človeku prístupný na základe výcviku v Plazmatickej škole. Viac fotografií nájdete v Galérii zasvätení.

Kozmické inteligencie „Technik“, „Kosť“ a „Baby“
Mimoriadne netradičné meditácie a výskumu sveta mŕtvych spomienok. Treba ovládať klinické vedomie. Treba ovládať kozmické vedomie. Treba ovláda Silva vedomie. Treba vedieť posúvať čas vo svojej psychike. Treba ovládať špeciálne veštecké vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach Šamanstvo MP3.

Anjelské sféry kontra „Veľká hlava“
Komunikácia s informačnými poliami vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych je všade tam, kde je prítomná klinická smrť či už ako proces zomierania, alebo proces nácviku sugerácie klinickej smrti. Ide o koncentráciu do veľkého mozgu a vhodné prepnutie neurónov na vstup do sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Život a smrť mimo planétu Zem
Venujeme sa tu netradičnej a náročnej oblasti ezoteriky. Cez nácvik klinickej smrti prenikáme do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktoré žila mimo našu planétu. Ide o vyhynutý druh živočíchov, ktorý žil niekedy bilióny rokov pred naším letopočtom niekde v priestore kozmu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Organická inteligencia vo svete mŕtvych
Cez prírodné šamanské kultúry ku kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych. Organické bytosti, ktoré si niečo pamätajú, po smrti uložia spomienky do sveta mŕtvych. Svet mŕtvych je všade, ale vstup je tam, kde je klinická smrť Spomienky mŕtvej organickej hmoty celej histórie kozmu sa dostávajú do živých ľudí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Kozmické inteligencie vo svete mŕtvych
Info polia mŕtvych ľudí a zvierat. Vrstvy sveta mŕtvych staré 600 miliónov rokov. Info polia mŕtvych kozmických inteligencií. V oblasti Zeme a slnečnej sústavy je ich 22. Kozmické vedomie. Klinické vedomie. Vnímanie predhistorického času miliardy, bilióny, kvadrilióny a nekonečno. Veštecké schopnosti vnímania dimenzie sveta mŕtvej organickej hmoty. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie Kultové stavby II.
Pokračujeme v nácviku prírodného vedomia šamanov. Už sme si z tohto obdobia ľudskej civilizácie vybrali anjelské sféry, ktoré vytvorili sami prírodní ľudia vo svojich fyzických telách. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Zo zasvätenia je foto materiál. Pozri Galériu zasvätení.

Zasvätenie Kultové stavby I.
Kultové stavby. Kultová stavba - strom. Kultová stavba - drevená konštrukcia. Kultová stavba - chodníky a cesty. Kultová stavba - kopa zeme. Kultová stavba -diera. Kultová stavba - jaskyňa. Kultová stavba - hrbá skál. Kultová stavba - drevené koly. Kultová stavba - pyramída. Kultová stavba z kostí. Kultová stavba z opracovaného materiálu. Kultová stavba - socha. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Posilňovanie všetkých zasvätení
Upratovanie priestoru vlastného duchovného vnútra. Odstraňovanie blokov k zmene. Programovanie nových zmien a okolností. Magické upratovanie prírodného vedomia v ezoterikovi. Praveké upratovanie stavov tranzu v duši ezoterika. Upratovanie vo zvieracej psychike ezoterika a kontrola stavu pudov. Precvičovanie všetkých doterajších zasvätení. Zdokonaľovanie zasvätení cez klinickú smrť a to sugeratívne. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Anjelské sféry šamanov
Nácvik šamanských anjelských sfér, ktoré vytvorili prírodní ľudia ako interakciu prírodnej ľudskej psychiky a prírodných objektov. Po smrti šamana, ktorý vytváral v sebe anjelské postavy v tvare človeka alebo zvieraťa, ho tieto postavy opustia a umiestnia sa vo svete mŕtvych spomienok. Do tejto sféry sa vstupuje cez stavy klinickej smrti. Ináč sú neprístupné. Dodnes funguje vzájomná komunikácia medzi anjelským svetom a ľuďmi.

Neznáme záznamy z prehistórie ľudstva
Pokračujeme v nácviku prírodného vedomia šamanov. Už sme si z tohto obdobia ľudskej civilizácie vybrali anjelské sféry, ktoré vytvorili prírodní ľudia vo svojich fyzických telách, pokiaľ im zostala veľká detská žľaza aj počas dospelosti a psychicky v dospelosti zostali deťmi. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Prastarý národ Kaukazov
Budem sa venovať problematike šamanských kultúr, ktoré žili v oblasti Kaukazu v období od 100 000 rokov až do obdobia 50 000 rokov pred naším letopočtom. V tomto relatívne dlhom období dosahovali vrchol ako prírodný národ na rozhraní pravekého vedomia a vedomia prírodného človeka, ktorý ovláda magickú koncentráciu, no nie dnešný spôsob konania a myslenia.

Altajskí šamani a akáša
Info polia spomienok mŕtvych Altajcov. Altajci klinickej smrti. Altajci s kozmickým vedomím. Altajci so stigma vedomím. Altajci s mutáciou orgánov. Siamskí Altajci. Lama tulku Altajci. Lama tulku Altajci kozmickí. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Altajcov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Akáša info spomienok Burjatov
Info polia spomienok mŕtvych Burjatov. Burjati klinickej smrti. Burjati s kozmickým vedomím. Burjati so stigma vedomím. Burjati s mutáciou orgánov. Siamskí Burjati. Lama Tulku Burjat. Lama Tulku Burjat kozmický. Porucha straty spomienok cez zvieratá u Burjatov. Snové vedomie Burjatov. Anjelské sféry Burjatov.

Anjelizácia šamanského vedomia
Naladenie prírodného šamana. 6 neurón. oblastí. 6 neurón. oblastí aura. Magické myslenie. Zvieracie myslenie. 70% aktivita neurónov u šamana. 50% aktivita neurónov zvierat. Zasvätenia do aury. Zasvätenia anjelské. Dieťa vedomie prírodného šamana. Anjelské vedomie. Informačné polia anjelov zo spomienok šamanov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Šamanstvo > Šaman >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo