Bioenergia modlitby.

dátum: 27.08.2003

Tento príspevok pojednáva o osobe, v ktorej sídlil duch a táto osoba bola silne veriaca osoba, ktorá sa modlila za záchranu iných ľudí. Išlo o špiritistku, ktorá trpela fenoménom fantomových bolestí, čo vyvolávalo zvláštne schopnosti v jej mysli, ktoré umožňujú oživovať informačné polia mŕtvych ľudí a s ich pomocou tvoriť bioenergiu presiaknutú modlitbami veriacich.
Dotyčná osoba bola už dlhšiu dobu imobilná a všetok čas trávila na vozíku. Nielenže bola uväznená na vozíku, ale absolvovala množstvo chemoterapií a niekoľko ťažkých operácií. Jeden večer dotyčná osoba nemohla spať a plakala nad svojím osudom. Oľutovala už svoj spôsob života. Spomínala si, ako bola často nepríjemná a ľahostajná voči utrpeniu druhých. Uvedomovala si vlastné sebectvo, ničotnosť a mizériu. Mala pocit, že je to akási spoveď. Skromne a s pokorou žiadala Boha o odpustenie a súcit. Pocítila v tu noc niečo láskavé a príjemné. Bol to pocit dotyku okolo pliec a celého chrbta tak, ako keď sa k niekomu pritúlite v spánku. Mala pocit, že je to šťastná láskavá postava boha samotného. Pochopila, že úprimné oľutovanie vlastných zlých skutkov jej prinieslo Božiu milosť. Toľko príbeh. Čo sa vlastne dialo u dotyčnej osoby v tú noc? Musíme si uvedomiť jej stav, bezvládnosť a ťažká chorobu, ktorá ju priviedla na okraj smrti. V tú noc jej už moc nechýbalo, aby naposledy vydýchla a vstúpila do 6 minútovej fázy ukončenia. V takomto krehkom stave medzi životom a smrťou sa psychika chorej správala neštandardne a mohla vnímať skutočnosť úplne inak. Keď sa dotyčná osoba začala spovedať zo svojich skutkov, tak prišla bioenergia od osoby so špiritistickými sklonmi, ktorá sa často modlí v kostole a tu zhusťuje bioenergiu modliacich, ktorú posiela na ozdravenie iných. V živom tele neznámej špiritistky sídlila duša mladej mníšky, ktorá za svojho života v stredoveku vyliečila veľa ľudí a dnes lieči ako mŕtva duša cez živú osobu. Táto mladá mníška zomierala s túžbou aj na onom svete liečiť ľudí zázrakom. V tú noc po netušenej spovedi sa okolo pliec chorej zhromažďuje bioenergia a preniká do neurónov tela chorej osoby a zvlášť do amigdaly, ktorá sa nachádza medzi epifýzou a hypofýzou. Chorej osobe sa napravuje imunitný systém. Medzi veriacimi osobami sú aj také špiritistky, ktoré zhromažďujú deštruktívnu bioenergiu z náreku modliacich sa. Takáto bioenergia môže viesť k potrestaniu deštruktívnej osoby napríklad tým, že spraví nesprávne rozhodnutia. Pri nácviku špiritizmu som sa už stretol s takýmto druhom zhustenej bioenergie z modlitieb v kostoloch.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Mystéria > Bioenergia modlitby.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo