Učebnica ezoteriky a terapií

dátum: 17.01.2006

Učebnica ezoteriky a základné delenie. Kapitoly ezoterickej učebnice. Delenie na asexuálnu a sexuálnu ezoteriku. Delenie ezoteriky až do terapií. Učebnica terapií pre ezoterikov. Didaktika a logika ezoterickej učebnice.

Naďalej skúmame a hľadáme to najlepšie členenie, ktoré by vystihlo v didaktickej rovine ezoteriku čo najefektívnejšie. Po hľadaní, skúmaní a logickom zamýšľaní sme sa rozhodli deliť ezoteriku na dva samostatné bloky. Preto si nazačiatku každej meditácie budeme klásť základnú otázku a tou je, či sa nachádzame v normálnom stave tela a mysle, a vtedy budeme hovoriť o asexuálnom stave. V tomto stave nemyslíme na veci okolo sexu, nemáme sexuálne fantázie. Ani sa nám z mysle samovoľne nevynárajú. Preto je rozumné, aby sme pred každou meditáciou skontrolovali, v akom stave máme myseľ, spomienky a voľné fantázie. Asexuálna meditácia vyžaduje blokovanie všetkých prejavov sexuality a správanie, ako keby sme nemali so sexom nikdy nič spoločné. Teda vedome a dôsledne budeme blokovať všetko, čo by mohlo prejsť do sexuálnych stavov.

Na druhej strane máme hodnotný blok meditácií, ktoré sa musia robiť pod vplyvom výhradne sexuálnych spomienok, fantázií a predstáv. V tomto prípade budú blokované práve všetky nesexuálne spomienky a fantázie. Jednoznačnú prednosť dostanú sexuálne stavy mysle. Je potrebné pred každou meditáciou zistiť, v akom stave sa myseľ nachádza a pre istotu je treba sa meditačne naladiť na asexuálnu alebo sexuálnu meditáciu.

Teda základné delenie bude na ASEXUÁLNU A SEXUÁLNU EZOTERIKU. Potom je možné vytvoriť pre obidve základné delenia samostatné kapitoly.

EZOTERIKU budeme definovať ako snahu každého z nás otočiť svoju pozornosť na seba, na auru a všetky pochody, ktoré sa realizujú v ľudskom tele. Pozornosť ezoterickej osoby je nasmerovaná na fyzické telo a psychické prejavy v rámci tela a jeho okolia. Je úplne jedno, čo priviedlo konkrétnu osobu na duchovnú cestu, či to boli zdravotné, psychické problémy, alebo iné pohnútky.

ASEXUÁLNU EZOTERIKU budeme definovať ako stav, pri ktorom sa v mysli ezoterika nezjavujú žiadne sexuálne prejavy. Pokiaľ sa objavia, tak sú dôrazne blokované. V takomto stave mysle možno postúpiť ďalej a venovať sa naladeniu nasledujúcich stavov vedomia podľa neurónových oblastí.

KAPITOLY asexuálnej ezoteriky sa budú deliť na:
Vedomie súvisiace s aktivitou šedej kôry veľkého mozgu. Nachádza sa v hlave pod lebečnou kosťou.

Vedomie súvisiace s aktivitou stredného mozgu. Nachádza sa v oblasti hormonálnej žľazy hypofýzy. Má veľkosť menšieho vajíčka.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov mozočku. Ide o oblasť v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov miechy. Ide o neuróny miechy v chrbtici. Ťahá sa od stredného mozgu až po kostrč.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov brušného mozgu. Ide o drobné neurónové zhluky v stene tenkých a hrubých čriev.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov ganglií. Ide o drobné neurónové zhluky okolo orgánov a častí tela.

Potom sú tu špeciálne tri druhy vedomí súvisiace so 6. neurónovými oblasťami v ľudskom tele:
Prvé vedomie: 6 neurónových oblastí navzájom spojených. Ide o prípady kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne o ľudí, ktorý sa s takýmto fenoménom narodili. Teda u týchto ľudí sú všetky neurónové oblasti navzájom spojené do jedného celku.

Druhé vedomie: vzniká na základe poškodenia niektorej oblasti výskytu neurónov dlhodobým pôsobením technických zariadení. Teda u týchto osôb sa vedomie zvnútra neurónových vrstiev vysunie na povrch niektorej oblasti šedej kôry.

Tretie vedomie: je vedomie sugeratívne. Ide o špeciálny systém presunu vedomia na základe uverenia bez výhrad, že ste zomreli. Takúto sugeráciu zrealizujete najprv spravidla v strednom mozgu a potom pri každej zo 6. častí výskytu neurónov. V tomto prípade sa nachádzate v každej oblasti neurónov samostatne. Tento systém sa stal základom meditačných stavov u týchto meditácií.

Potom je tu veľká, ale rovnocenná oblasť SEXUÁLNEJ EZOTERIKY, ktorá vyžaduje dynamizáciu sexuálnych spomienok a fantázií, a zároveň potlačenie všetkého nesexuálneho. Iba sex a sexualita na všetky druhy mentálnej sexuality. Členenie do KAPITOL zostáva to isté ako pri asexuálnej ezoterike.

Poďme ďalej a skúsme definovať, čo musí obsahovať každá kapitola Asexuálnej alebo Sexuálnej ezoteriky. Je to Ego a Vedomie, Podvedomie, Aura, Energia, Koncentrácia a Stav, História, Zmysly a Zmyslové centrá, Patológia, Terapia, Klinická smrť, Po smrti, Biochémia, Anatómia, Senzibil, Veštec, Sugerácia, Sny, Mágia, Logika, Abstrakcia, Písmo a číslice. Hypnóza, Zasvätenie.

Pokiaľ hovoríme o terapiách, tak kapitoly budú končiť v nervovom systéme a odtiaľ do iných systémov tela, orgánov až k bunkám. To je špecifické delenie pre učebnicu terapií.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Meditácia > Učebnica ezoteriky a terapií

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo